Wp/zgh/ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ
Jump to navigation Jump to search
ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ

ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ ⵏⵖ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵜⴰⵎⵥ ⵙⴳ ⵜⵥⵏⴰⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵉⵡⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵓⵏⵉⵍ ⴰⵔ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵟⵍⴰⵙ, ⴷ ⵙⴳ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⴰⵔ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ (ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ).