Wp/zgh/ⵕ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh >

ⵏⵉⵖ ⵔ ⵓⴼⴼⴰⵢ, ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙⵏ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵓⵣⵉⵜⵉⵏ ⵙ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵜⴰⵎⵣⵉⵖⵜ.

ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵕ ⵉⴳⴰ ⵜⵓⴼⴼⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵔ.

ⵕ ⴳ ⵓⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ[edit | edit source]

ⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰⵔⴰ ⵕ ⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴼⴳⴳⴰⴳ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⴰⴽⴷ ⴹ, ⵟ ⵏⵉⵖ ⵥ.

ⴰⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵢⴰⴹⵏ[edit | edit source]