Wp/zgh/ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ

ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵉⵔⴰⵢⵉⵏ ⵉⵙⵙⵉⵍⵉⵖⵏ ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⵉ ⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵉ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ. ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⴽⴽⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[edit | edit source]

ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ[edit | edit source]

ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ[edit | edit source]

ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ[edit | edit source]

ⵢⴰⵍ ⵓⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵉⵙⴽⴰⵏ ⵖⴼ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ ⵏⵖ ⵖⴼ ⵡⴰⴱⵊⴰⴷ ⵖⵔⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵙⵉⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ. ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⴰⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵎⵎⴰⵢⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⵓⵙⵔⵓ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ.

ⵜⵉⵙⵉⵙⴽⵍⵜ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵉ[edit | edit source]

ⴰⵙⵏⴰⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⵎⴰⵏ[edit | edit source]

ⵜⵉⵔⵔⴰ[edit | edit source]

ⴰⵙⵙⵏⴳⵍ[edit | edit source]

ⵜⵉⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ[edit | edit source]

ⵜⵉⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ[edit | edit source]

ⵥⵔ ⴰⵍⵜⵓ[edit | edit source]