Wp/zgh/ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ
Jump to navigation Jump to search

ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵉⵔⴰⵢⵉⵏ ⵉⵙⵙⵉⵍⵉⵖⵏ ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⵉ ⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵉ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ. ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⴽⴽⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[edit]

ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ[edit]

ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ[edit]

ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ[edit]

ⵢⴰⵍ ⵓⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵉⵙⴽⴰⵏ ⵖⴼ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ ⵏⵖ ⵖⴼ ⵡⴰⴱⵊⴰⴷ ⵖⵔⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵙⵉⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ. ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⴰⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵎⵎⴰⵢⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⵓⵙⵔⵓ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ.

ⵜⵉⵙⵉⵙⴽⵍⵜ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵉ[edit]

ⴰⵙⵏⴰⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⵎⴰⵏ[edit]

ⵜⵉⵔⵔⴰ[edit]

ⴰⵙⵙⵏⴳⵍ[edit]

ⵜⵉⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ[edit]

ⵜⵉⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ[edit]

ⵥⵔ ⴰⵍⵜⵓ[edit]