Jump to content

Wp/zgh/ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ

ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵉⵔⴰⵢⵉⵏ ⵉⵙⵙⵉⵍⵉⵖⵏ ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⵉ ⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵉ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ. ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⴽⴽⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ

ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ

ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ

ⵢⴰⵍ ⵓⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵉⵙⴽⴰⵏ ⵖⴼ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ ⵏⵖ ⵖⴼ ⵡⴰⴱⵊⴰⴷ ⵖⵔⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵙⵉⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ. ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⴰⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵎⵎⴰⵢⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⵓⵙⵔⵓ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ.

ⵜⵉⵙⵉⵙⴽⵍⵜ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵉ

ⴰⵙⵏⴰⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⵎⴰⵏ

ⵜⵉⵔⵔⴰ

ⴰⵙⵙⵏⴳⵍ

ⵜⵉⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ

ⵜⵉⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ

ⵥⵔ ⴰⵍⵜⵓ