Jump to content

Wp/lkt/Main Page

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | lkt
Wp > lkt > Main Page
Háu mitákuyepi! Taŋyáŋ yahípi! Aŋpétu Yámni, Čhaŋpȟá Sápa Wí 24, 2024

Lakȟól Wikipedia oyúblaye 303 aíkȟoyake.

Lakȟóta Oyáte

Oyáte: Húŋkpapȟa · Itázipčho · Mnikȟówožu · Oglála · Oóhenuŋpa · Sičháŋǧu · Sihásapa Očhéthi Šakówiŋ
Makȟówapi: Čhaŋkpé Ópi · Sičháŋǧu Oyáŋke · Ȟesápa · Wazí Aháŋhaŋ Oyáŋke
Lakȟól wóčhekiye: Heyókȟa · Iktómi · Íya · Wakȟáŋ Tȟáŋka
Itȟáŋčhaŋ: Maȟpíya Lúta · Siŋté Glešká · Tȟašúŋke Kȟokípȟapi · Tȟašúŋke Witkó · Tȟatȟáŋka Íyotake · Wašíču Tȟašúŋke
Okíčhize: Čhaŋkpé Ópi wičhákasotapi

Wačhípi
Wičhóoyake

Eháŋni Wičhóoyake: Wíŋyaŋ Iyópȟeyapi Blé · Maštíčala Waníyaŋpi Kiŋ · Tókhetu Maǧáksiča Oówa Ičúpi · Toške Zuzeča Pahá Eyapi Icu · Tókhel Makhízita Wakpá na Makȟóšíča Čháštȟuŋpi · Hokšíla Étuŋwaŋ OíyaničA · Tákuwe Thíŋgleška Kiŋ Gleškáška

Čhaŋté Etáŋhaŋ Wóeye

Uŋk’úŋ

Wablúška

Čhapȟúŋka · Kimímela · Tȟažúška · Thuswéčha ·

Wamákȟaškaŋ

Čhápa · Gnašká · Héblaska · Hetkála . Igmú · Igmútȟaŋka · Iktómi · Itóptasápa · Itȟúŋkala · Khéya · Khukhúše · Kimímela · Maǧášapa · Maštíŋčala · Mnikhúkhuše · Phutéwokičʼu · Pȟahíŋ · Pȟasúhetȟuŋ . Pispíza · Ptáŋ · Ptegléška · Ptéȟčaka · Šúŋka · Šúŋkawakȟáŋ · Šuŋgmánitu · Šuŋgmánitu tȟáŋka · Tȟahúhaŋska · Thukíha · Waglula · Wahíŋheya

Ziŋtkála

Anúŋkȟasaŋ · Čháǧa ziŋtkala · Čhetáŋ · Kȟaŋǧí · Hiŋháŋ · Šišóka · Šuŋlúta Thigláblula · Uŋkčékhiȟa · Wábloša Waglékšuŋ . Waŋblí · Wasnásnaheča · Ziŋtkála ·

Makȟówapi

Eháŋni Spayóla Makȟóčhe · Hásapa Makȟóčhe · Hazíla Makȟóčhe · Iyášiča Makȟóčhe · Khéya Wíta · Kisúŋla Makȟóčhe · Khulwíčhaša · Mnináblaska · Mnísota · Mílahaŋska Tȟamákȟočhe · Osní Makȟóčhe · Pȟečhókaŋ Háŋska Makȟóčhe · Spaóla Makȟóčhe · Šagláša Makȟóčhe · Uŋčíyapi Makȟóčhe · Wašíču Ikčéka Makȟóčhe · Íŋyaŋ Woslál Háŋ · Ȟeyáta Maǧážu · Makȟóuŋčhaǧe Tópa Kiŋ

Očháštȟuŋkapi

Wičháša waŋkátiyapi
Tȟamákȟočhe Theȟíla · Sunkawakan Wicasa · Masyúha Hokšína · Čhaŋnúŋpa Háŋksa Luger

Wíŋyaŋ waŋkátiyapi
Debbie Reynolds

Wóyute

Aǧúyapi· Bloókpaŋla Oóputkaŋ· Čhaŋpȟá · Čhoǧíŋyapi · Kȟáŋta · Omníča · Tȟaspáŋ · Tȟaspáŋzi · Wičhágnaška

Makȟá

Aŋpétu · Blé · Haŋhépi · Haŋwí · Ȟé · Íŋyaŋ · Mní · Obláye · Pȟeží · Pʼó · Wakpála · Wakpá · Wičháȟpi ·

Wóuŋspe

Eháŋni wóyakapi wóuŋspe · Iyápi wóuŋspe · Makȟówapi · Tȟawáčhiŋ wóuŋspe · Wanáȟča wóuŋspe · Wičháȟpi wóuŋspe · Wíkhičhaŋye Wíyawa wóuŋspe · Wóksape wóuŋspe

Hayápi

Háŋpa · Haŋpíkčeka · Huŋyákȟuŋ · Ištámaza · Napíŋkpa · Nitéhepi · Ógle · Uŋzóǧe · Wapȟóštaŋ

Tȟaŋčháŋ

Čhaŋkpé · Čhaŋté · Čheží · Čhuwí · · · · Híŋ · · Huhú · Í · Ikpí · Istó · Išpá · Ištá · Ité · Kȟáŋ · Napsú · Napé · Nasúla · Natá · Núŋǧe · Pȟé · Pȟehíŋ · Pȟóǧe · ·

Škátapi

Čháŋškopa · Sitȟápa · Tȟabʼápȟapi · Tȟabnákȟapapi · Tȟabškátapi · Wóawaštelake

Taŋyáŋ yahí!

This is a Wikipedia project to be written in Lakota. If you know the language, feel free to start writing articles about anything. To the left are some suggestions as to articles to be written. To create an article, click on its red-link. If you do not see a red link for the article you would like to create, enter the name of the article after "Wp/lkt/" in the box below and click the "Oyúblaye waŋží káǧa yo." button underneath it.See also the list of vital articles, a list of core articles that every Wikipedia should have.

If you are a native speaker of Lakota we would very much appreciate your input in creating new articles or help with editing. Native speakers can use any spelling system they are used to. Second language learners are expected to use the Standard Lakota Orthography (SLO) introduced in the New Lakota Dictionary (NLD). This orthography has been chosen as the standard for the Wikipedia as it is used by the majority of schools in Lakota country. If you are a fluent speaker and do not know how to type this orthography or prefer using another spelling, feel free to write in the way you are used to. Other users of the language will gradually help with converting the texts into consistent spelling, alternatively we can keep both spellings in each article for some time.

While the New Lakota Dictionary is regularly updated, new Lakota terms (neologisms) are also collected and discussed at Kiwíčhoiye.

What is Lakota?

Lakota or Lakȟótiyapi is a Siouan language, closely related to Dakota and less closely also to Assiniboine and Stoney. It is spoken by around 2,000 people, mainly in North Dakota and South Dakota in the United States. The Lakota people have been implementing a process of Lakota language revitalization employing educational reform of the second language instruction, bilingual programs, immersion programs and family nests.