Wp/lkt/Maštíčala Waníyaŋpi Kiŋ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | lkt
Wp > lkt > Maštíčala Waníyaŋpi Kiŋ

Maštíčala Waníyaŋpi Kiŋ

Wičhíŋčala čik’ála waŋ maštíŋčala waníyaŋpi kiŋ yuhá.

Maštíŋčala kiŋ théȟila.  Wičhíŋčala kiŋ maštíŋčala kiŋ k’íŋ.   Maštíŋčala kiŋ hokšíčala kiŋ iyéčheča.  Wičhíŋčala kiŋ haŋpíčeka thawáŋzi čík’čikala káǧa. Haŋhépi él šiná ógle kičhí iyóha saŋní ok’ú.

Waŋná wiŋčhíŋčala kiŋ čépȟaŋši yuhá. Čépȟaŋši kiŋ wičhíŋčala kiŋ theȟila. Čépȟaŋši kiŋ yuóhihaŋ čhíŋ. Čépȟaŋši tȟáwa heíč’iya, “Čépȟaŋši čik’ála tȟewáhila.  Maštíŋčala waníyaŋpi tȟáwa wák’iŋ he?”

Heháŋl wičhíŋčala kiŋ yá na ekíye, “Čépȟaŋši, maštíŋčala waníyaŋpi tȟáwa kiŋ iyówiŋmakhiya wák’iŋ ye.  Héčhel uŋ thečhíhila wačhípazo kte.”

Nakúŋ húŋku kiŋ ekí́ye, “Híya, thípi kiŋ tȟakóža čik’ála kiŋ iyówiŋkhiya ya šni.”

Éyaš čépȟaŋši ayúpte, “Iyówiŋmakhiya wák’iŋ ye. Čépȟaŋši mitȟáwa blúonihaŋ wačhíŋ.”

Ehákeȟčiŋ́ eýapi, “Haŋ.”  Čépȟaŋši kiŋ maštíŋčala waníyaŋpi k’íŋ.

Íyokhihe čépȟaŋšitku thípi glí.

Kákhiya hokšíla kiŋ škátapi.  Hokšila kiŋ wičhawaštéšte šni.  Čepȟaŋši kiŋ yuškéhaŋpi.  Íŋyaŋ kiŋ na čháŋ kiŋ ičúpi na uŋ khíŋiŋ.  Ehákeȟčhiŋ, čháŋ kiŋ maštíŋčala čik’ála aphé. Maštiŋčala kiŋ kat’ápi.

Toháŋl čépȟaŋši kiŋ maštíŋčala kiŋ glí, čepȟaŋši čhéye.  Čépȟaŋši kiŋ phehíŋ kiŋ wašpú.  Maštíčala kiŋ ačhéye.Mašké kiŋ iyúha ačhéyapi.  Húŋku kiŋ ačhéye.

“Hehehé,” čhéyapi.  Maštíčala kiŋ óhiŋniyan waštéčake na wawát’ečala.  Waŋná ničhíŋča t’é na iyónikišiče.”

Iná kiŋ mašké kiŋ ewíčhakiye.  Maštíčala kiŋ kiwóhaŋpi.  Mašké kiŋ wak’úpi.

Wólwičha yápi él šiná oglé na čhéǧa kiŋ na míla kiŋ wiȟípeyapi.  Maštíŋčala kiŋ yuónihaŋpi.  Maštiŋčala kiŋ šína ógle yuwípi.  Maštíŋčala kiŋ čhaŋágnakapi.