Jump to content

Wp/blc/Ts'lkt

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blc
Wp > blc > Ts'lkt
nacliwatimuts ti ts'lkt ska sqw's

Tic ti ts'lkt ti ts'xwulhiixw ti ts'ulikt ti tsitsipii. Tic ti tl'kukwtsm ti tsitsipii, kalaqw'smim k'u alh Nuxalk. Iklhitimuts ala amats wa qla. Aytu s7ays s7alh7ays syustamkim ti tsitsipii t'ayc c tul tl'mstnuksilh txw.

ti s7alh7ayuulhliwanaw[edit | edit source]

ti skulhlxsiixwalhs ti ts'lkt

Ts'xulhiixw ti ts'lkt, was ts'ulikts tc. Lhkw'aw ts ala acwlh wa tsitsipii, ka musakmicw, alh7ays ti stskwaw tc alh tu s7alh7ays ti xaxaq', lhkw' kuks ti tmtlhlc ti quuxuux alh ti ts'lkt. Alh7ayuulhliwanaw c tu tcncni txw, slhkw'aw wa cnaaslh ts ala imlaakwlh ts.

Tsakwaak tu wa kw'pwalhtaw ts - makw'ps ti stsakwaakaw ts. tsakw tuu wa kw'puulh - wa tsakw wa spux ts ala kw'pwalhtaw ts. tslhlits'im wa ts'lkt ts ctu spuxpuxaw ts - wa qiqti wa spux ts ala icanaws, tslhlits'im tuu ca sqmanaw ts. Yustamkilh wa spuxs ti ts'lkt kamalh quxalulhmtit wa tl'msta ula kulhulmcilh ts. Aylh tuu sspuxilh wa nunaaxwmalsim ts ala patsalh snaaxwmlh.

Alh7aynaw ala ts'ktanaw ts[edit | edit source]

ti imantanaw wa ts'lkt

Ixwamaw k'u wa ts'lkt ts, axkuks aynaw kw' wa alhi ala awcwa - alhitmutaw lhuu c ats ala sutk ts. Alh7aynaw c ti qwaxw tc s7alhpsaw - usyamit wa tsay. Kamalh slaxs wa snknic ts, usyamit wa smlhk ts. Knictit kw tuu wa acwlh wa tsitstsipii. Wic its'ik siyanicit ska tutu7imantanaw ts ala tsakwaax wa stn, iklhis ala anuxum ts. Yanicit wa ya wa tcutl'uk'alh wa asuk' ts, wic its'ik siyanicit ska iklhuusitimutaw ala ats'aaxlhankals wa smt, ala ilhmuus wa amat ts.

Tl'yalhaw stsitsipiinaw. Yanicit tuu ska sak'ayalhtimutaw uuxnk ulh ti ka nmnmk', ip'it tc ca skulhlxsiixwalhaw ts.

alh7ays syustamktim ts[edit | edit source]

wa sk'cuulh wa skw'puulhs ti ts'lkt

knicaynictim ts c tu nuxalkmc txw alh tu ayk' txw. nuqaq'lstxutsmim kw - nukwtl'aaqim ula qla n wa tictsamuulh (wa kwluulh wa t'xt ts) ula sliclicaw ts. Yustamkim tuu wa kw'puulhaw ts - askw'puulhaw wa tsatslukiilh ts kamalhtsayakmit wa sknmakaw ts ala acwsalcta ts.

alh7aytulh st'qwalustilh[edit | edit source]

wa spuxpux ts ala icas ti ts'lkt

Waylitmtim wa acwlh ts ska st'qwalustit wa ts'lkt. tamkulhiktanaw ala umatalhaw wa tsitsipii ats, ala sts'icikalh ts ala kulhuutss wa anuxum ts ka anuxuxwmi - ala ists'sisliwa wa amat ts. Nuslhulhanimta-tum ti kulhikta tc. lhtum wa musaax wa stnii, sxpim its'ik wa inic-lhwaasaax, makw'ps ti stsakws ts.[1] nulht'nikta-tum wa lhwasaax ats.[2] Spatl'tnim ti kulhikta tc ca lhuq'alht. [1] Slhulhanimit ti alh7ay ca tsatstawlhpaak, ca slhip'nakts ti aq'miixalhp, ca slaws - ax kuks quxim ca ipts. kwtl'it kw tuu ca t'miixw alh ts ala matl'ap ts.[1] kstcwaynicim tc s7ntl's - axw mas ka suncws.

T'qwalim ti q'lscws ti st'qwalus tc ca asmus wa nutsnm ts - wa tsnalh wa sak'ima.[1][3] Anulht'iiqwim ti st'qwalus tc alh ti nusiq'mnaaxaaxs ti tsatstawlhplh ti stnii. Tiilhim ti st'qwalus c ti ways. Ts'xmaycaw ts sxsaw ssustkanmis. Wic txw ti spacws skalhts'lktaw ts. Kamalh alhps ti ts'lkt alh ti tiilh tc, aytus ti imlk tc st'qwalusis tc, ksis tc ulh ti nuslhulhanimta tc was kits'apsmis tc.[1] Ama7itsk st'qwalustis wa ts'icw wa ts'lkt alh ti smawaax ti suncwt.

Knicim wa sq'alhs ti ts'lkt tc. alhq'awim wa spuxpux ts, yustamkim snaaxwmaw wa tl'msta. yustamkim tuu wa ts'xuulh wa spuxlxsnk ts ala stam. yustim wa sisaaxlh ts s7alh7apcwim wa amlh ts. sxpim wa sk'cuulh wa kw'puulh ts ula sqwlayak ts.

wa smsmalh ts n wa smayustalh ts[edit | edit source]

Tic ti ts'lkt ti skw'alhtntas wa patsalh wa klhtim ulh Nutl'l, wa Nutl'lmc ts.[4] Tic tuu wa skwatstas wa apsulh ulaaxlh alh Snuqaax, wa Ts'lkt-tum wa apsulh ts.[5][6] Wics tuu ats wa skwatstas ti syup'alcw ts alh ti smt tc alh txw, Nusmalhhayc.[7]

smsmayamkim tuu ti ts'lkt tc n ti xwnxwnm tc.

References[edit | edit source]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Captain Schooner
  2. James (Tsukwa) Amos Tallio
  3. Ross Saunders
  4. Clyde Tallio
  5. Franz Boas
  6. Larry Moody
  7. Harlan Smith