Jump to content

Wp/blc/James (Tsukwa) Amos Tallio

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blc
Wp > blc > James (Tsukwa) Amos Tallio
Tsukwa alh Nuxalk Radio

1932 su7sqanamkim Tsukwa (James Amos Tallio). Atmas 2020 alh Nuxalk. IsNuxalkmcutsaylayclh tc, was acwsalctus Nukikliktmacw ska itnuxakmcs tuu. Apcwakmim tx c tu tl'mstnuksilh, wic s7alh7ays slaxs ti skstus situlwamkmit wa nuxalkmc wa tsatsluksi ska acwsalctimutaw ala slhk'mstanaw. Anayks tuu Tsukwa ska acwsalctumulhs alh ti s7ayawtsuts stl'mstas.

Wa tcamatlhhs[edit | edit source]

Tcamatlhhs Tsukwa alh Ats'aaxlh.

Wa amatalaaxts[edit | edit source]

Tsics Tsaytala ilh stans ilh, tics Tsuusila ti mans tc. Alh7aylhs ilh stans ilh c tu nuslax tu tl’mstnuksilh txw alhtxw, sslicim. Alh7aytu tsc skmalaycs, s7usp’usim tsc, s7atmnalsts Tsukwa c lha stans ilh alh tu suncw t’axw snu7usqnamkim. Anaykmimkw c tu amatalaaxts ilh stans, axkuks waylits tu mans tx, tl’aptum kuks ulh tu amatalaaxts ti mans, tu kukwpilhs, Qwyaax, n lha kikyalhs, Anukpalslayc. Alhkaltcwmim tuu c ilh sisksums, Mamayxw. Aytum Tsukwa s7alhkaltcwmim c txw ula sts’iixwlancwams. Naycalhtisk’u tu amataaxts txw was naycaktis tuu. Tan7apsulhawkw’ alh Talyu, alh Ts’awlhmim, alh Icp’iixm, alh Kw'alhna, was alh Nutl’l. Apsulhaw tuu alh Alhq’laxlh alh tu txwnayaax t’axw.[1]

Alh7aytum tx spustum[edit | edit source]

Smsmayuustulhs Tsukwa s7alhk’cakis tu kukwpilhs tx stampaqi7yalas was tamsatl’as. Alhk’cakis tuu swiiqamsas ca k’maalhtanaw txw, was nuyayalhtus tu mntanaw txw ula tl’uk’ankiixws wa smt ts. Anutsnmis tuu s7alhk’ilhtnms n ilh kikyalhs ulh ta slip’aycs tu kukwpilhs wiclh tu ts’ktaliwas txw alh tu kulhulmc txw. Anutsnmis tuu ilh kikyalhs stl’yuk’amkis wa iixsa ts alh Kinilhkas. Anutsnmis s7alh7ays n tsi qw’alms tsc s7alhkaltcwmtim c ilh skmalclaycaw alhtxw. Anutsnmis tuu s7nuyamlhmim c ilh stl’aptum ulh tu niniixwik tx ska tl’aptum ula skul ts. Aymiskw’ s7alhlq’iitis s7aytum n wa amatalaaxts slisaaxtim ulh Putsla slip’tsutaw wiclh Nutl’l. Ays Kikya slisis ti lhalas ka axw tsiqw’aycs ala asuuts, was qw’xwmnicis tuts’ kukwpi ti siqw’xwmnaw tc.

Aymis s7alhlq’is ti smaw ti ts’kta tc, s7apsulhaw alh ts’iqwi. Tl’apakw ska nuk’cit ti kw’putsaw tx, axkuks alhis. Ksm ts’ alh tu q’lscw tx, k’cis slaaxs ta smlhk alh tu kw’puts t’axw. Kayci slaxs wa sumlhk ts! Tsuts tu kukwpis tx. Way s7aynaw skwtl’usit wa smlhk ts ula kulhuuts, putl’mtim ca k’nts, ca syut ts. Alhtsimiinaw wa syut ts ulh Tsukwa, alh7ayliwas s7alhnapis wa stl’yukaw ts. Anaykaw ts alh ta smlhk txw. Anusqwinicit ta amatalaaxts Tsukwa ka alh7ays ti ka qiqti s7alhtsims ula syut ts. Lq’ms ts’ ta kukwpis ska alhpstutis ca smlhk ts, ays tu, tayamkas ca smlhk ts ulh ts. Ts’xmaycs ayawayctutim ats stuk’usmtim ca syut ats, ilhqwnlhtimutiinaw alh7aynaw sqiixaliwanaw alhtxw. Alhi mas tu ts’kta t’axw alh ti slq’s Tsukwa. Lhkw’niclhis mas alh ti si7alh7ays ala ts’ktas ts. Alats’iitumulhs s7anayks ska acwsalctutim tuu wa putl’lt ts c tu s7alh7aytum sninitss, si7astl’cwaw ts.

Isq'isaakmim tx ala skul ts alh Mlqis[edit | edit source]

Paaxim tu smatmcilh t’ax ca sTsukwa. Alh tu ayk’ txw snaaxtum ilh stans tu Tsukwa tx alhtxw, tl’aptum ulh Mlqis. Aytimuts Tsukwa s7ayalhs ulhtxw, lip’tsutstus ilh stans ula tcamatlhhaw ts. Axkuks alhayliwas wa s7ts’ktatum ti smatmcilh t’ayc. Tic kuks Tsukwa ti tl’aptum tc ulh Mlqis, ulxim alh tu amatalaaxts txw stl’aptum ula skul ts alh txw. Ayawayctum tsukwa c tu sts’ktatum alh tu skul t’axw. Snmpim ulh ti puut tx, ayuts ilh kikyalhs snuyamlhamkis ti syut si7alats’iitus s7alh7ays snukumim c ilh. Alh7aymis alhlq’iitis kw’ Tsukwa ti syut t’ayc ulh ta s7atmnalstilh c tc.[1]

Axw itts’xlhaylaycs Tsukwa stakanaw ulh ta skul t’axw. Wic kw7its’ik t’axw si7aytumkw’ ula st’axwliwa wa umatayc alh txw. Lhkw’mim c ilh numawii ilh skultnm alhtxw, ays tsc s7alhkaltcwmis tc was acwsalctus ska itts’xlhs. Ala axw ayk’, napamcwis snanicikmis wa stl’yuks. Anayk iluts’ik numawiis alhis ala stntn, way s7ayalhs kw’ ulhtxw, alhtsimiis kw’ ula stn. Alh ti smawaax ti suncwt, alh7ay its’ik ti qiqti s7alh7ays tuu alh ta amat txw. Acwsniciitim Tsukwa alhtxw s7alhtsims ulh ti stn, alats’amkim ula acwlh ts s7alhtsimtuts. Alhcwlamis alus tc, axkuks aytus. Itskwiitus tc alats’iitus si7alhtsimiis alhtxw. Ays ti qiqti tc skastsayulhis Tsukwa ka waylits ska naycalhis ulhtxw, ska nulhnusuutsaw s7alhtsimiinaw ula stn ts![1]

Alh7ays alhtxw s7alhitum Tsukwa ala skul ts, s7panpatsalhs ala skultimut ts s7axw ip’alhis wa knicim (alhi su wa tsakwliwa ts alh ts! Alats’iitutis wa staltmcta ts alhtxw s7anaykmit ka kusi n ka kusu). Slaxlcmitsuts tuu ctu smatmcuks, was acwsalctimuts. Aytum kw’ tuu s7isq’isaakmim kw’ c tu si7alhkaltcwmt txw. Alhk’ctis tuu s7atmanaw wa acwlh a smatmcuks. Skultimuts ska nuscms, alh7ipwis alu tc alh ti slq’s tc. S7usqatum c tu skul t’ax, alhtsimaylaycsluu ala slhk’mstas. Axwmas snunanicikmlhis ti stl’yuks ilh kikyalhs. k’cis slip’tsuts ulh Nuxalk, tsutmis “axwluts’ sq’umsciwanu, sawasnulhuu.”[1]

Lip'aycs tx ulh Nuxalk[edit | edit source]

S'lip’alhayc Tsukwa ulh Nuxalk, naycaktis tuts’ ta manlhs n ta kukwpilhs tx sk’maalhtamnaw alh tu ats’aaxlh txw. Naycalhs tuu alh tu sisis, Xawisus, ulh Kw’alhna. Smsmayuustulhs s7ays lip’tsuts ula kulhuuts, sutkams, k’cis su sk’acws tu lhalasaw tx. Asikuulhalhs ts’n tc. Ixqlmlctu Tsukwa ulh tc ska kulhuutsamtus tc. Smsmayuustulht tuu alh tu sts’ktatutim n ti kw’lwas tc skasscwpanilhaw alh ats’aaxlh. Hawhawtimuts ti smaw ti scwpanilh, ays suts’ stwinmstuts’, tkatim c txw. Iklhlciitimutaw kw7its’ik ulh tx, napamcwit kuks s7asmusaw wa nmnmk’ ts alhtxw. alhi luts’ tu mannaw tx alh tu lhalas tx, ilhqwnlhtimuts alh ts.[1]

s7unusqaaxlamcs tx[edit | edit source]

Tsqutsm ts’ntuu sqaaxlams, alh7aytum ti slq’s c tu s7isq’isaakmim ala skul ts, nuscmtsuts tuu alh7ays sts’ktatutis wa alhi ts ala awcwts. Tculhpankupa tc, axtsmtmacwalus ti imlk alh Tsukwa, way tcatl’saaxamtus tc alhtxw, aytus wnts’is tc ula s7ii axw atmas. Alh7aymis smaliixwayctum ti slq’s Tsukwa, stamtus tu imlk t’ax alhtxw. Mawlxslancwam putl’s wa k’ilhhnuslancws stalawsmis ilh cnass, ilh Niixutsayctum ilh. Clhmnalcaw c tsi mnanaw tsc Qwlaatswa, axw ayk’ smnamit tuu ti qwaatswatum tc. Sastaw its’ik ulh pankupa, acwsalctimuts Tsukwa ska staltmctimuts ala puut ts, sastaw tuts’ s7acwsalctimuts tuu alh ti ya ti alhqulh tc. Atmnalst ts’ Tsukwa c ilh kikyalhs. Axw its’ik tulwamktsuts ska ip’ulhtsuts ala ts’ktas. Unqaaxlamc ts’n tc.[1]

Wnts'tsut alu tx, was alh7ays s7aywtsuts stl'mstas[edit | edit source]

Musam swnts’tsuts alu alhtxw – aymis kw’ snitstum, alh7iksim c tu anuxum txw. Tlhtus ti slq’s skmalclaycs tsi cnass, ays tuu s alh7ip’ulhtsuts ala ts’ktas snaycaktis ti tl’msta, axwkuks tuulus ulh ts’nlh. Musams wa ts’klaktlancw s7alh7alh7aysluks tc. Atmnaltss c ilh cnass ilh. Ay ts’n squxim tx ulh Kelowna, sqwlculhtsutaw wa lhkw’lcam ts.

Alats’amktsuts alh txw, s7alh7ays isq’isaakmim k’w tx ala skul ts. Cwpakmis ts’n s7alh7aylhtum alh ta patsalh txw, kw’ntatsut its’ik ska wayclhamtus wa ts’ktas. St’axwaalh lukuks wa mntas. Ays tuts’ tuu napamcwis ta manlh t’ax s7alhtsimtmacws n Betty Sangster. Axkuks ayk’liwas sts’ktatum suts’ - kannimuts ti mnays tc ala mnta ts, atmas tc. Aynaw tuu tsi cnass ti mnas tc n ti sliimtss tc s7atmanaw.[1]

Alh7ays stl'mstas slhkw'lcams tx[edit | edit source]

Alhk’calhilhk’u tu Tsukwa s7alh7ayalhtimuts alhtxw. Ays tu ala kp wa tsay wa suncw s7kw’ntatsuts tuts’ s7anayks ska wayclhamtus wa ts’ktas, aytu s7ays st’axwliwas. St’axw ulhtx scwpakmis ti sts’ktatum tc, st’axwnuli scwpakmis alh7ays snuscmtsuts wics s7ts’ktatutis wa lhkw’mtis ts. st’axw s7lq’aynicis slhkw’mim. Ts’klaktlancwam ts’n putl’s wa nus7alhklhmlancw ts sk’calhilh ayalhtimuts ala mntas. Alhtl’apusmis wa ts’ktas ts, tlhtum ti slq’s s7alhnapis slhkw’mim c ta tl’uk’ ta manlh t’ax. Kw’nustulhs s7ayawtsutaylaycilhmas ala ts’ktalh ts. [1]

K’islancwams wiclh tu stl’aputsaw Tsukwa n Mechum s7alhtsimtmacwaw ala slhk’mstalh ts, alhqulhuutstim c tu skultimutaw tx. Aymis snu7usq’xuusis ta Mechum snuxalkmcuts wics st’axwliwas lhuu ulhtx s7alhtsims. Ala axw ayk’ ays Tsukwa iptsamkis wa amatalaaxts s7itsawasaw. Anutsnmis suts’ wa csuuts ts. Ksnsnmaakiis ala slhk’mstalh ts ula swaltulhs, ula stl’aptum ula hospital ts. Alh7aymis s7anayks tx ska yayalhtus wa mntanaw wa tsatsluksii ts ska tl’mstaliwanaw. Alats’iitumulhs syasmas ka cwpakmilh ti s7aytuminilh, ska anutsnmilh tu sts’ktatutim wa amatalaaxtilh, wa s7alh7ip’usmilh ala slhk’mstalh ts. Alats’itumulhs tuu s tics ta manlh t’ax ti situlwamktsutilh ska alh7alh7aytimutilh ala ts’ktalh ts. Stutwiniitulhcw Tsukwa alh tu kslhtucw alh lhmilh. Way.

Ti s7alh7ayuts tx ala slhk'mstalh ts[edit | edit source]

Qw'lasutsliwanaw wa famlis Tsukwa ala acwlh ts. Axkuks stsutsutawkw' s"lip'tsutaw" ula kal - tsutaw s"lip'tutaw" - was "k'ctut" axw "k'ctsut". Alh7ayutss tuu tx ala matl'ap c tu s7alh7ayutss Mechum - tsutawk'w s"ts'xnits ti yalquulh tc" axkuks "ts'xlhnits tc!" Alh7ayutsawk'wtuu s "q'kwit" ti stam, axkuks "q'lhkwit".[2]

References[edit | edit source]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 James (Tsukwa) Amos Tallio
  2. Dale McCreery