Jump to content

Wp/blc/Tsatstawlhp

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blc
Wp > blc > Tsatstawlhp
Ti tsatstawlhp ala mnmnta ts iklhi ala anuxum ts.[1]
Ti lhkw'aax ti tsatstawlhp tc ala amataw wa sicsiqw' ts

Wic wa tsatstawlhp ts wa lhkw'aax alh tu csuuts tu stn txw ala kulhulmcaw wa itNuxalkmc ts. Tic tutuu ti tsatstawlhp ti naptulhs ca lhuq'alht ts, wa tstatstawlhpak ts, n wa sim ts.

Wa tcamatlhhs wa tsatstawlhp ts ala kulhulmcilh ts[edit | edit source]

Ti tsatstawlhp alh Pankupa

Alh7ayutsawk'u tu lhikw'lcaaxtalh txw stics tu Patsalhlt-tum tx ti putl'tcw wa patsalh wa tsatstawlhp ts ulh Salhya alh tu ayk' txw stam7apsulhs alhtxw.[2] Slqw'amklhimkw tu tsatstawlhplhh tu snut'xtiitk txw stsiixas Philip Hobler n wa numawaks ts alh Salhya. Alats'iitumulhs sk'am7ayliwas tu s7ayk'mlhs tu patsalh tu tsatstawlhp ts alhtxw alh tu s7alh7ays tu apsulh t'axw s7aykmlhliwas. 7000lancwamnicim ts'n ti s7ayk'mlhs tu apsulh t'axw.

wa amats s7alhpus wa tsatstawlhp ts[edit | edit source]

wa amats s7alhpus wa tsatstawlhp ts alh ti suncwt

Pus wa tsatstawlhp ts ala tsay wa kulhulmcilh ats, ala qnkiixwalsts wa smtilh ts ala lhkw'lcaax wa stntn ts. Axw alh7ays slaxaax wa alh7ay wa stn ala amataw Atl'smc ts. Alh7ay tuu s7axw slaxs c ats ala tl'uk'ankiixws wa smt ts.

alh7ays syustamkim wa lhuq'alht[edit | edit source]

wa ts'la[edit | edit source]

wa sq'lhkw[edit | edit source]

wa q'lscw[edit | edit source]

tamsulhilh c txw[edit | edit source]

tsatstawlhpuulh wa tsakwaluulh ats

Alh tu ayk' txw skw'alhtnim wa suncw ats, axkuks alhpus wa tsatstawlhp ts ala amataw wa nuxalkmcuts ts. Tamsulhaw alhtxw ca ays7ays wa stn ts. Yustamkim ts'n ta tsatstawlhplh ta sts'laaxlh txw ta s7alhkwtl' tu patsalh tu tsatstawlhp txw ala awcwa c Patsalhlt. Lhk'uulh tu sulh t'axw alhtxw. Makw'p ti smyaaxs tc wa acwlh wa alh7ayutsmim spiq'iikt - wa myaax wa sts'laaxlh.

stam7akw'nalh[edit | edit source]

haytaalh ti akw'na. Ka Aymats ka Sts'icts'icwtalhp wa umatstum tc.

Atl'anawk'u wa nusatl'amc ts. Wic wa aq'miixalhp ts wa yustamkit stam-satl'anaw - tic kuks ti tsatstawlhp ti sikstut wa akw'na ts n wa acwlh . K'tsaxim ti ka akw'nalh ti tsatstawlhp ala ixw ts ala sulut ts. Pus lhuu wa ya wa akw'nalh wa tsatstawlhp ala aaxlh ts alh Nuikw'. Stamsatl'as Qwyaax alh Ats'aaxlh sqiqtis tu Tsukwa, k'tsaaxayc tu tsatstawlhpaw tx a uts'iks ti asqw'an ax wiixw alh Ts'awlhmim.[3] Licmtum wa tsatstawlhp ts ula qla ts. Kawim ula umatamuuts wa t'qmuuts, si kstum alhtxw. Tsakw'lctum wa uuxnks tu satl'a tx alhtxw. Lik'uulhim ts'n, ska alhtsakw'lctum tuu ala tl'uk'ank ts. Nukalikuulhtum ts'n tu satl'a tx ula kulhulmc ts, ala anutsiixlh c tx. lhq'lcliwatum tc alhtxw ca sxwaaxwa si7axw kwlhaynimuts stl'lhlcs. Nutxikim t'sn , was nuscwikim tuukw' ula snacliwas ska nusxikit ca t'amasikta ts.[3]

Wa si7alhnapilh ts[edit | edit source]

  1. Harlan Smith
  2. McIlwraith, Thomas Forsyth. The Bella Coola Indians. Vol. 1. University of Toronto Press, 1992.
  3. 3.0 3.1 James (Tsukwa) Amos Tallio