User:Coding life style/Рӯйхати шахсиятҳое, ки барои онҳо саҳифа дар Викииқтибос сохта шавад.

From Wikimedia Incubator
Jump to: navigation, search

Рӯйхати шахсиятҳое, ки барои онҳо саҳифа дар Викииқтибос сохта шавад.

Шахсиятҳои форсу-тоҷик:[edit]

Шоирони форсу-тоҷик[edit]

 1. Wq/tg/Дақиқӣ
 2. Wq/tg/Рудакӣ
 3. Wq/tg/Робиаи Балхӣ
 4. Wq/tg/Унсурӣ
 5. Wq/tg/Фирдавси
 6. Wq/tg/Ибни Сино
 7. Wq/tg/Умари Хайём
 8. Wq/tg/Низомӣ Ганҷавӣ
 9. Wq/tg/Саъди
 10. Wq/tg/Ҳофизи Шерозӣ
 11. Wq/tg/Камоли Хуҷандӣ
 12. Wq/tg/Ҷалолиддини Румӣ
 13. Wq/tg/Абдураҳмони Ҷомӣ
 14. Wq/tg/Бедил
 15. Wq/tg/Зебуннисо

Шоирони форс[edit]

 1. Wq/tg/Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ

Тоҳириён ва Сафориён[edit]

 1. Wq/tg/Обуслики Гургонӣ
 2. Wq/tg/Фирузи Машриқӣ
 3. Wq/tg/Ханзилаи Бодғисӣ
 4. Wq/tg/Муҳаммад писари Васифи Саҷзӣ

Сомониён ва Ғазнавиён[edit]

 1. Wq/tg/Рӯдакӣ
 2. Wq/tg/Робиаи Балхӣ
 3. Wq/tg/Шаҳиди Балхӣ
 4. Wq/tg/Абушакури Балхӣ
 5. Wq/tg/Дақиқӣ
 6. Wq/tg/Манҷики Тирмизӣ
 7. Wq/tg/Касоии Марузӣ
 8. Wq/tg/Фирдавсӣ
 9. Wq/tg/Фаррухи Систонӣ
 10. Wq/tg/Абулқосим Ҳасан ибн Аҳмад Унсурӣ
 11. Wq/tg/Манучеҳри Домғонӣ
 12. Wq/tg/Абуалфарҷи Рунӣ

Салҷуқиён ва Ҳамлаи Муғул[edit]

 1. Wq/tg/Азарқи Ҳарвӣ
 2. Wq/tg/Носир Хусрав
 3. Wq/tg/Қатрони Табрезӣ
 4. Wq/tg/Рашиддини Витоат
 5. Wq/tg/Масъудсаиди Салмон
 6. Wq/tg/Заҳири Форёбӣ
 7. Wq/tg/Амир Муиззӣ
 8. Wq/tg/Умари Хайём
 9. Wq/tg/Сузании Самарқандӣ
 10. Wq/tg/Анварӣ
 11. Wq/tg/Хоқонӣ
 12. Wq/tg/Низомии Ганҷавӣ
 13. Wq/tg/Фахриддин Асъад Гургонӣ
 14. Wq/tg/Бобо Тоҳир
 15. Wq/tg/Асадии Тӯсӣ
Ирфонӣ[edit]
 1. Wq/tg/Саноӣ
 2. Wq/tg/Аттор
 3. Wq/tg/Мавлоно Ҷалолуддини Муҳаммади Румии Балхӣ
 4. Wq/tg/Фахриддини Арақӣ

ایلخانی ва تیموریان[edit]

 1. Wq/tg/Саъдӣ
 2. Wq/tg/Хусрави Деҳлавӣ
 3. Wq/tg/Убайди Зоконӣ
 4. Wq/tg/Ҳофиз
 5. Wq/tg/Абдураҳмони Ҷомӣ
 6. Wq/tg/Ҳумоми Табрезӣ
 7. Wq/tg/Бадриддин Ҳилолӣ

Сафавиён ва Гургониён[edit]

 1. Wq/tg/Ҳалли Шерозӣ
 2. Wq/tg/Ваҳши Бофақӣ
 3. Wq/tg/Мухташам Кошонӣ
 4. Wq/tg/Соеб Табрезӣ
 5. Wq/tg/Абдулқодир Бедил

Шахсиятҳои Тоҷикистонӣ:[edit]

Қаҳрамонони Тоҷикистон[edit]

 1. Wq/tg/Садриддин Айнӣ
 2. Wq/tg/Бобоҷон Ғафуров
 3. Wq/tg/Эмомалӣ Раҳмон
 4. Wq/tg/Мирзо Турсунзода
 5. Wq/tg/Нусратулло Махсум
 6. Wq/tg/Шириншо Шотемур

Арбобони давлатию сиёсӣ[edit]

 1. Wq/tg/Зардушти Испитамон (630-553 то милод), асосгузори дини қадими мардуми эронинажод, нахустшоири халқҳои эрониасл.
 2. Wq/tg/Куруши Кабир (вафот соли 530 то милод), поягузори давлати императории тоҷикон.
 3. Wq/tg/Исмоили Сомонӣ (Wq/tg/848-Wq/tg/907), асосгузори давлати миллии тоҷикон.
 4. Wq/tg/Низомулмулк (1017-1092), вазири султонҳои Салҷуқиён.
 5. Wq/tg/Абулфазли Балъамӣ (вафот соли 940), сиёсатмадори асри X.
 6. Wq/tg/Нусратулло Махсум (1881-1938), сиёсатмадор.
 7. Wq/tg/Шириншо Шотемур (1899-1938), сиёсатмадор.
 8. Wq/tg/Бобоҷон Ғафуров (1908-1977), сиёсатмадор ва донишманд.
 9. Wq/tg/Эмомалӣ Раҳмон (1952), сиёсатмадор.

Намояндагони адабиёт[edit]

 1. Wq/tg/Зебуниссо (1639-1702), шоира.
 2. Wq/tg/Аҳмади Дониш (1826-1897), нависанда ва мутафаккир.
 3. Wq/tg/Садриддин Айнӣ (1978-1954), асосгузори адабиёти муосири тоҷик.
 4. Wq/tg/Абулқосим Лоҳутӣ (1887-1957), асосгузори назми муосири тоҷик.
 5. Wq/tg/Мирзо Турсунзода (1911-1977), шоир, арбоби ҷамъиятӣ.
 6. Wq/tg/Мирсаид Миршакар (1912-1993), шоир.
 7. Wq/tg/Ҷалол Икромӣ (1908-1996), нависанда.
 8. Wq/tg/Сотим Улуғзода (1911-1996), нависанда.
 9. Wq/tg/Мӯъмин Қаноат (1932), шоир.
 10. Wq/tg/Бозор Собир (1938), шоир.
 11. Wq/tg/Лоиқ Шералӣ (1941-2000), шоир.
 12. Wq/tg/Гулрухсор Сафиева (1947), шоира.
 13. Wq/tg/Сайидои Насафӣ - шоир.

Шоирони халқии Тоҷикистон[edit]

 1. Wq/tg/Мирзо Турсунзода
 2. Wq/tg/Мирсаид Миршакар
 3. Wq/tg/Боқӣ Раҳимзода
 4. Wq/tg/Гулчеҳра Сулаймонӣ
 5. Wq/tg/Мӯъмин Қаноат
 6. Wq/tg/Лоиқ Шералӣ
 7. Wq/tg/Қутбӣ Киром
 8. Wq/tg/Ашӯр Сафар
 9. Wq/tg/Аминҷон Шукӯҳӣ
 10. Wq/tg/Ғаффор Мирзо
 11. Wq/tg/Убайд Раҷаб
 12. Wq/tg/Абдуҷаббор Қаҳҳорӣ
 13. Wq/tg/Гулназар Келдӣ
 14. Wq/tg/Ҳақназар Ғоиб
 15. Wq/tg/Аскар Ҳаким
 16. Гулрухсор
 17. Wq/tg/Сафармуҳаммад Айюбӣ
 18. Муҳаммад Ғойиб
 19. Wq/tg/Фарзона
 20. Wq/tg/Раҳмат Назрӣ
 21. Wq/tg/Камол Насрулло
 22. Саидалӣ Маъмур
 23. Wq/tg/Ширин Бунёд
 24. Wq/tg/Мирзо Файзалӣ
 25. Wq/tg/Зулфия Атоӣ
 26. Wq/tg/Ҳадиса Қурбонова
 27. Wq/tg/Меҳмон Бахтӣ
 28. Wq/tg/Нурмуҳаммад Ниёзӣ

Намояндагони илм[edit]

 1. Wq/tg/Ибни Хайёни Тусӣ (721-815), химикдон (номи лотиниаш Гебер).
 2. Wq/tg/Закариёи Розӣ (865-925), асосгузори химияи илмӣ.
 3. Wq/tg/Абунасри Форобӣ (873-950), файласуф.
 4. Wq/tg/Абурайҳони Берунӣ (973-1048), файласуф, риёзидон, нуҷумшинос.
 5. Wq/tg/Абӯалӣ Сино (980-1037), табиб, файласуф, физикдон.
 6. Wq/tg/Умари Хайём (1048-1131), файласуф, нуҷумшинос, риёзидон, физикдон.
 7. Wq/tg/Фахриддини Розӣ (1149-1209), риёзидон, муаррих, табиб.
 8. Wq/tg/Носириддини Тӯсӣ (1201-1272), риёзидон, нуҷумшинос.
 9. Wq/tg/Тошмуҳаммад Қорӣ Ниёзии Хуҷандӣ (1897-1971), математик, астрофизик, аввалин Президенти АИ Узбекистон (1943-1948).
 10. Wq/tg/Султон Умарович Умаров (1908-1964), физикдон.
 11. Wq/tg/Абдулғанӣ Мирзоев (1908-1974), адабиётшинос.
 12. Wq/tg/Саъдиниссо Ҳакимова (1924), олимаи соҳаи тиб.
 13. Wq/tg/Ҳамид Мансуров (1925-2013), олими соҳаи тиб (гастроэнтеролог).
 14. Wq/tg/Рауф Баротов (1921-2013), геолог.
 15. Wq/tg/Муҳаммадҷон Шакурӣ (1926-2012), адабиётшинос.
 16. Wq/tg/Минҳоҷ Ғуломов (1929-1996), олими соҳаи тибби (равонпизишкӣ) .
 17. Wq/tg/Пӯлод Бобоҷонов (1930), ситорашинос.
 18. Wq/tg/Абдулҳамид Ҷӯраев (1932-2010), биолог.
 19. Wq/tg/Абдулҳамид Ҷӯраев (1932-2009), математик.
 20. Собит Неъматуллоев (1937), олими соҳаи зилзиласанҷӣ.
 21. Wq/tg/Адҳам Бобозода (1935-2008), физикдон.
 22. Wq/tg/Раҳим Масов (1939), муаррих.
 23. Wq/tg/Темур Собиров (1940-1977), математик.
 24. Wq/tg/Акбар Турсунов (1939), файласуф.

Намояндагони фарҳанг[edit]

 1. Wq/tg/Борбад (585-630), асосгузори мусиқии тоҷик.
 2. Wq/tg/Камолиддин Беҳзод (1455-1535), рассом ва наққош.
 3. Wq/tg/Ҳоҷиабдулазиз (Абдурасулов) (1852-1936), мақомхон, оҳангсоз, мутриб.
 4. Wq/tg/Содирхон (Бобошарифов) (1847-1931), мақомхон, оҳангсоз, мутриб.
 5. Wq/tg/Мирзораҳмат Олимов (1891-1971), рассом ва наққош.
 6. Wq/tg/Комил Ёрматов (1903-1978), кинорежиссёр, Артисти Халқии СССР.
 7. Wq/tg/Муҳаммадҷон Қосимов (1907-1971), актёри театру кино, Артисти Халқии СССР.
 8. Wq/tg/Мухтор Ашрафӣ (1912-1979), дирижёр, оҳангсоз, Артисти Халқии СССР.
 9. Wq/tg/Ғуломҳайдар Ғуломалиев (1904-1961), оҳангсоз, устоди рақс, Артисти Халқии СССР.
 10. Wq/tg/Аслӣ Бурҳонов (1915-1996), актёри театру кино, Артисти Халқии СССР.
 11. Wq/tg/Ғаффор Валаматзода (1916-1994), устоди рақс, Артисти Халқии СССР.
 12. Wq/tg/Тӯҳфа Фозилова (1917-1985), актрисаи театру кино, Артисткаи Халқии СССР.
 13. Wq/tg/Лутфӣ Зоҳидова (1925-1996), актрисаи балет, Артисткаи Халқии СССР.
 14. Wq/tg/Ҳанифа Мавлонова (1924-2011), сарояндаи опера, Артисткаи Халқии СССР.
 15. Wq/tg/Аҳмад Бобоқулов (1931-1990), сарояндаи опера, Артисти Халқии СССР.
 16. Wq/tg/Лутфӣ Кабирова (1932), сарояндаи опера, Артистка Халқии СССР.
 17. Wq/tg/Ҳошим Гадо (1937), актёри театру кино, Артисти Халқии СССР.
 18. Wq/tg/Ҷӯрабек Муродов (1942), сароянда, Артисти Халқии СССР.
 19. Wq/tg/Малика Собирова (1942-1982), актрисаи балет, Артисткаи Халқии СССР.
 20. Wq/tg/Зебо Аминзода (1948), устоди рақс, Артисткаи Халқии СССР.
 21. Wq/tg/Акашариф Ҷӯраев (1892-1966), сароянда.
 22. Wq/tg/Зиёдулло Шаҳидӣ (1914-1985), оҳангсоз.
 23. Wq/tg/Гурминҷ Завқибеков (1929-2003), актёри театру кино.
 24. Wq/tg/Ҳабибулло Абдураззоқов (1937), актёри театру кино.
 25. Wq/tg/Одина Ҳошим (1937-1993), сароянда.
 26. Wq/tg/Маҳмудҷон Воҳидов (1939-1977), актёри театру кино, ровӣ.
 27. Wq/tg/Ато Муҳаммадҷонов (1940-2008), актёри театру кино.
 28. Wq/tg/Зафар Нозим (1940-2011), сароянда.
 29. Wq/tg/Фаррух Рузиматов (1963), артисти балет.
 30. Wq/tg/Бахтиёр Худойназаров (1965), кинорежиссёр.

Лашкаркашон, қаҳрамонони халқ[edit]

 1. Спитамен (Wq/tg/Спитаман) (вафот соли 328 то милод), муборизи зидди истилогарони юнонию мақдунӣ.
 2. Wq/tg/Абумуслими Хуросонӣ (асри VIII), муборизи зидди истилогарони араб.
 3. Wq/tg/Муқаннаъ (вафот соли 783), пешвои шӯриш муқобили истилогарони араб.
 4. Wq/tg/Темурмалик (асри XIII), муборизи зидди истилогарони муғул.
 5. Wq/tg/Восеъ (вафот соли 1888), роҳбари шӯриши кӯҳистониҳо зидди амирони манғит.

Намояндагони варзиш[edit]

 1. Wq/tg/Азалшо Олимов (1930-1999), аввалин чемпиони СССР оид ба самбо.
 2. Wq/tg/Иброҳим Ҳасанов (1937-2009), ёздаҳ карат чемпиони СССР оид ба қаиқронӣ.
 3. Wq/tg/Саидмӯъмин Раҳимов (1946-2009), чемпиони ҷахон оид ба самбо.
 4. Wq/tg/Зебуниссо Рустамова (1955), чемпионкаи мутлақи ҷаҳон оид ба камонварӣ.
 5. Wq/tg/Раҳимқул Малахбеков (1974), дорандаи медалҳои нуқра ва биринҷии олимпӣ, ду карат чемпиони дунё ва ду карат чемпиони Европа оид ба бокс.
 6. Wq/tg/Фаррух Амонатов (1975), шоҳмотбоз, аввалин гроссмейстри байналмиллалӣ аз байни тоҷикон.
 7. Wq/tg/Далер Сайфиддинов (1982), чор карат чемпиони ҷаҳон оид ба таэкван-до.
 8. Wq/tg/Расул Боқиев (1982), дорандаи медали биринҷии олимпӣ, чемпиони ҷаҳон оид ба самбо
 9. Wq/tg/Мавзуна Чориева (1992), дорандаи медали биринҷии олимпӣ оид ба бокс.