User:Coding life style/Рӯйхати шахсиятҳое, ки барои онҳо саҳифа дар Викииқтибос сохта шавад.

From Wikimedia Incubator
Jump to navigation Jump to search

Рӯйхати шахсиятҳое, ки барои онҳо саҳифа дар Викииқтибос сохта шавад.

Шахсиятҳои форсу-тоҷик:[edit]

Шоирони форсу-тоҷик[edit]

 1. Wq/tg/Дақиқӣ
 2. Wq/tg/Рудакӣ
 3. Wq/tg/Робиаи Балхӣ
 4. Wq/tg/Унсурӣ
 5. Wq/tg/Фирдавси
 6. Wq/tg/Ибни Сино
 7. Wq/tg/Умари Хайём
 8. Wq/tg/Низомӣ Ганҷавӣ
 9. Wq/tg/Саъди
 10. Wq/tg/Ҳофизи Шерозӣ
 11. Wq/tg/Камоли Хуҷандӣ
 12. Wq/tg/Ҷалолиддини Румӣ
 13. Wq/tg/Абдураҳмони Ҷомӣ
 14. Wq/tg/Бедил
 15. Wq/tg/Зебуннисо

Шоирони форс[edit]

 1. Wq/tg/Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ

Тоҳириён ва Сафориён[edit]

 1. Wq/tg/Обуслики Гургонӣ
 2. Wq/tg/Фирузи Машриқӣ
 3. Wq/tg/Ханзилаи Бодғисӣ
 4. Wq/tg/Муҳаммад писари Васифи Саҷзӣ

Сомониён ва Ғазнавиён[edit]

 1. Wq/tg/Рӯдакӣ
 2. Wq/tg/Робиаи Балхӣ
 3. Wq/tg/Шаҳиди Балхӣ
 4. Wq/tg/Абушакури Балхӣ
 5. Wq/tg/Дақиқӣ
 6. Wq/tg/Манҷики Тирмизӣ
 7. Wq/tg/Касоии Марузӣ
 8. Wq/tg/Фирдавсӣ
 9. Wq/tg/Фаррухи Систонӣ
 10. Wq/tg/Абулқосим Ҳасан ибн Аҳмад Унсурӣ
 11. Wq/tg/Манучеҳри Домғонӣ
 12. Wq/tg/Абуалфарҷи Рунӣ

Салҷуқиён ва Ҳамлаи Муғул[edit]

 1. Wq/tg/Азарқи Ҳарвӣ
 2. Wq/tg/Носир Хусрав
 3. Wq/tg/Қатрони Табрезӣ
 4. Wq/tg/Рашиддини Витоат
 5. Wq/tg/Масъудсаиди Салмон
 6. Wq/tg/Заҳири Форёбӣ
 7. Wq/tg/Амир Муиззӣ
 8. Wq/tg/Умари Хайём
 9. Wq/tg/Сузании Самарқандӣ
 10. Wq/tg/Анварӣ
 11. Wq/tg/Хоқонӣ
 12. Wq/tg/Низомии Ганҷавӣ
 13. Wq/tg/Фахриддин Асъад Гургонӣ
 14. Wq/tg/Бобо Тоҳир
 15. Wq/tg/Асадии Тӯсӣ
Ирфонӣ[edit]
 1. Wq/tg/Саноӣ
 2. Wq/tg/Аттор
 3. Wq/tg/Мавлоно Ҷалолуддини Муҳаммади Румии Балхӣ
 4. Wq/tg/Фахриддини Арақӣ

ایلخانی ва تیموریان[edit]

 1. Wq/tg/Саъдӣ
 2. Wq/tg/Хусрави Деҳлавӣ
 3. Wq/tg/Убайди Зоконӣ
 4. Wq/tg/Ҳофиз
 5. Wq/tg/Абдураҳмони Ҷомӣ
 6. Wq/tg/Ҳумоми Табрезӣ
 7. Wq/tg/Бадриддин Ҳилолӣ

Сафавиён ва Гургониён[edit]

 1. Wq/tg/Ҳалли Шерозӣ
 2. Wq/tg/Ваҳши Бофақӣ
 3. Wq/tg/Мухташам Кошонӣ
 4. Wq/tg/Соеб Табрезӣ
 5. Wq/tg/Абдулқодир Бедил

Шахсиятҳои Тоҷикистонӣ:[edit]

Қаҳрамонони Тоҷикистон[edit]

 1. Wq/tg/Садриддин Айнӣ
 2. Wq/tg/Бобоҷон Ғафуров
 3. Wq/tg/Эмомалӣ Раҳмон
 4. Wq/tg/Мирзо Турсунзода
 5. Wq/tg/Нусратулло Махсум
 6. Wq/tg/Шириншо Шотемур

Арбобони давлатию сиёсӣ[edit]

 1. Wq/tg/Зардушти Испитамон (630-553 то милод), асосгузори дини қадими мардуми эронинажод, нахустшоири халқҳои эрониасл.
 2. Wq/tg/Куруши Кабир (вафот соли 530 то милод), поягузори давлати императории тоҷикон.
 3. Wq/tg/Исмоили Сомонӣ (Wq/tg/848-Wq/tg/907), асосгузори давлати миллии тоҷикон.
 4. Wq/tg/Низомулмулк (1017-1092), вазири султонҳои Салҷуқиён.
 5. Wq/tg/Абулфазли Балъамӣ (вафот соли 940), сиёсатмадори асри X.
 6. Wq/tg/Нусратулло Махсум (1881-1938), сиёсатмадор.
 7. Wq/tg/Шириншо Шотемур (1899-1938), сиёсатмадор.
 8. Wq/tg/Бобоҷон Ғафуров (1908-1977), сиёсатмадор ва донишманд.
 9. Wq/tg/Эмомалӣ Раҳмон (1952), сиёсатмадор.

Намояндагони адабиёт[edit]

 1. Wq/tg/Зебуниссо (1639-1702), шоира.
 2. Wq/tg/Аҳмади Дониш (1826-1897), нависанда ва мутафаккир.
 3. Wq/tg/Садриддин Айнӣ (1978-1954), асосгузори адабиёти муосири тоҷик.
 4. Wq/tg/Абулқосим Лоҳутӣ (1887-1957), асосгузори назми муосири тоҷик.
 5. Wq/tg/Мирзо Турсунзода (1911-1977), шоир, арбоби ҷамъиятӣ.
 6. Wq/tg/Мирсаид Миршакар (1912-1993), шоир.
 7. Wq/tg/Ҷалол Икромӣ (1908-1996), нависанда.
 8. Wq/tg/Сотим Улуғзода (1911-1996), нависанда.
 9. Wq/tg/Мӯъмин Қаноат (1932), шоир.
 10. Wq/tg/Бозор Собир (1938), шоир.
 11. Wq/tg/Лоиқ Шералӣ (1941-2000), шоир.
 12. Wq/tg/Гулрухсор Сафиева (1947), шоира.
 13. Wq/tg/Сайидои Насафӣ - шоир.

Шоирони халқии Тоҷикистон[edit]

 1. Wq/tg/Мирзо Турсунзода
 2. Wq/tg/Мирсаид Миршакар
 3. Wq/tg/Боқӣ Раҳимзода
 4. Wq/tg/Гулчеҳра Сулаймонӣ
 5. Wq/tg/Мӯъмин Қаноат
 6. Wq/tg/Лоиқ Шералӣ
 7. Wq/tg/Қутбӣ Киром
 8. Wq/tg/Ашӯр Сафар
 9. Wq/tg/Аминҷон Шукӯҳӣ
 10. Wq/tg/Ғаффор Мирзо
 11. Wq/tg/Убайд Раҷаб
 12. Wq/tg/Абдуҷаббор Қаҳҳорӣ
 13. Wq/tg/Гулназар Келдӣ
 14. Wq/tg/Ҳақназар Ғоиб
 15. Wq/tg/Аскар Ҳаким
 16. Гулрухсор
 17. Wq/tg/Сафармуҳаммад Айюбӣ
 18. Муҳаммад Ғойиб
 19. Wq/tg/Фарзона
 20. Wq/tg/Раҳмат Назрӣ
 21. Wq/tg/Камол Насрулло
 22. Саидалӣ Маъмур
 23. Wq/tg/Ширин Бунёд
 24. Wq/tg/Мирзо Файзалӣ
 25. Wq/tg/Зулфия Атоӣ
 26. Wq/tg/Ҳадиса Қурбонова
 27. Wq/tg/Меҳмон Бахтӣ
 28. Wq/tg/Нурмуҳаммад Ниёзӣ

Намояндагони илм[edit]

 1. Wq/tg/Ибни Хайёни Тусӣ (721-815), химикдон (номи лотиниаш Гебер).
 2. Wq/tg/Закариёи Розӣ (865-925), асосгузори химияи илмӣ.
 3. Wq/tg/Абунасри Форобӣ (873-950), файласуф.
 4. Wq/tg/Абурайҳони Берунӣ (973-1048), файласуф, риёзидон, нуҷумшинос.
 5. Wq/tg/Абӯалӣ Сино (980-1037), табиб, файласуф, физикдон.
 6. Wq/tg/Умари Хайём (1048-1131), файласуф, нуҷумшинос, риёзидон, физикдон.
 7. Wq/tg/Фахриддини Розӣ (1149-1209), риёзидон, муаррих, табиб.
 8. Wq/tg/Носириддини Тӯсӣ (1201-1272), риёзидон, нуҷумшинос.
 9. Wq/tg/Тошмуҳаммад Қорӣ Ниёзии Хуҷандӣ (1897-1971), математик, астрофизик, аввалин Президенти АИ Узбекистон (1943-1948).
 10. Wq/tg/Султон Умарович Умаров (1908-1964), физикдон.
 11. Wq/tg/Абдулғанӣ Мирзоев (1908-1974), адабиётшинос.
 12. Wq/tg/Саъдиниссо Ҳакимова (1924), олимаи соҳаи тиб.
 13. Wq/tg/Ҳамид Мансуров (1925-2013), олими соҳаи тиб (гастроэнтеролог).
 14. Wq/tg/Рауф Баротов (1921-2013), геолог.
 15. Wq/tg/Муҳаммадҷон Шакурӣ (1926-2012), адабиётшинос.
 16. Wq/tg/Минҳоҷ Ғуломов (1929-1996), олими соҳаи тибби (равонпизишкӣ) .
 17. Wq/tg/Пӯлод Бобоҷонов (1930), ситорашинос.
 18. Wq/tg/Абдулҳамид Ҷӯраев (1932-2010), биолог.
 19. Wq/tg/Абдулҳамид Ҷӯраев (1932-2009), математик.
 20. Собит Неъматуллоев (1937), олими соҳаи зилзиласанҷӣ.
 21. Wq/tg/Адҳам Бобозода (1935-2008), физикдон.
 22. Wq/tg/Раҳим Масов (1939), муаррих.
 23. Wq/tg/Темур Собиров (1940-1977), математик.
 24. Wq/tg/Акбар Турсунов (1939), файласуф.

Намояндагони фарҳанг[edit]

 1. Wq/tg/Борбад (585-630), асосгузори мусиқии тоҷик.
 2. Wq/tg/Камолиддин Беҳзод (1455-1535), рассом ва наққош.
 3. Wq/tg/Ҳоҷиабдулазиз (Абдурасулов) (1852-1936), мақомхон, оҳангсоз, мутриб.
 4. Wq/tg/Содирхон (Бобошарифов) (1847-1931), мақомхон, оҳангсоз, мутриб.
 5. Wq/tg/Мирзораҳмат Олимов (1891-1971), рассом ва наққош.
 6. Wq/tg/Комил Ёрматов (1903-1978), кинорежиссёр, Артисти Халқии СССР.
 7. Wq/tg/Муҳаммадҷон Қосимов (1907-1971), актёри театру кино, Артисти Халқии СССР.
 8. Wq/tg/Мухтор Ашрафӣ (1912-1979), дирижёр, оҳангсоз, Артисти Халқии СССР.
 9. Wq/tg/Ғуломҳайдар Ғуломалиев (1904-1961), оҳангсоз, устоди рақс, Артисти Халқии СССР.
 10. Wq/tg/Аслӣ Бурҳонов (1915-1996), актёри театру кино, Артисти Халқии СССР.
 11. Wq/tg/Ғаффор Валаматзода (1916-1994), устоди рақс, Артисти Халқии СССР.
 12. Wq/tg/Тӯҳфа Фозилова (1917-1985), актрисаи театру кино, Артисткаи Халқии СССР.
 13. Wq/tg/Лутфӣ Зоҳидова (1925-1996), актрисаи балет, Артисткаи Халқии СССР.
 14. Wq/tg/Ҳанифа Мавлонова (1924-2011), сарояндаи опера, Артисткаи Халқии СССР.
 15. Wq/tg/Аҳмад Бобоқулов (1931-1990), сарояндаи опера, Артисти Халқии СССР.
 16. Wq/tg/Лутфӣ Кабирова (1932), сарояндаи опера, Артистка Халқии СССР.
 17. Wq/tg/Ҳошим Гадо (1937), актёри театру кино, Артисти Халқии СССР.
 18. Wq/tg/Ҷӯрабек Муродов (1942), сароянда, Артисти Халқии СССР.
 19. Wq/tg/Малика Собирова (1942-1982), актрисаи балет, Артисткаи Халқии СССР.
 20. Wq/tg/Зебо Аминзода (1948), устоди рақс, Артисткаи Халқии СССР.
 21. Wq/tg/Акашариф Ҷӯраев (1892-1966), сароянда.
 22. Wq/tg/Зиёдулло Шаҳидӣ (1914-1985), оҳангсоз.
 23. Wq/tg/Гурминҷ Завқибеков (1929-2003), актёри театру кино.
 24. Wq/tg/Ҳабибулло Абдураззоқов (1937), актёри театру кино.
 25. Wq/tg/Одина Ҳошим (1937-1993), сароянда.
 26. Wq/tg/Маҳмудҷон Воҳидов (1939-1977), актёри театру кино, ровӣ.
 27. Wq/tg/Ато Муҳаммадҷонов (1940-2008), актёри театру кино.
 28. Wq/tg/Зафар Нозим (1940-2011), сароянда.
 29. Wq/tg/Фаррух Рузиматов (1963), артисти балет.
 30. Wq/tg/Бахтиёр Худойназаров (1965), кинорежиссёр.

Лашкаркашон, қаҳрамонони халқ[edit]

 1. Спитамен (Wq/tg/Спитаман) (вафот соли 328 то милод), муборизи зидди истилогарони юнонию мақдунӣ.
 2. Wq/tg/Абумуслими Хуросонӣ (асри VIII), муборизи зидди истилогарони араб.
 3. Wq/tg/Муқаннаъ (вафот соли 783), пешвои шӯриш муқобили истилогарони араб.
 4. Wq/tg/Темурмалик (асри XIII), муборизи зидди истилогарони муғул.
 5. Wq/tg/Восеъ (вафот соли 1888), роҳбари шӯриши кӯҳистониҳо зидди амирони манғит.

Намояндагони варзиш[edit]

 1. Wq/tg/Азалшо Олимов (1930-1999), аввалин чемпиони СССР оид ба самбо.
 2. Wq/tg/Иброҳим Ҳасанов (1937-2009), ёздаҳ карат чемпиони СССР оид ба қаиқронӣ.
 3. Wq/tg/Саидмӯъмин Раҳимов (1946-2009), чемпиони ҷахон оид ба самбо.
 4. Wq/tg/Зебуниссо Рустамова (1955), чемпионкаи мутлақи ҷаҳон оид ба камонварӣ.
 5. Wq/tg/Раҳимқул Малахбеков (1974), дорандаи медалҳои нуқра ва биринҷии олимпӣ, ду карат чемпиони дунё ва ду карат чемпиони Европа оид ба бокс.
 6. Wq/tg/Фаррух Амонатов (1975), шоҳмотбоз, аввалин гроссмейстри байналмиллалӣ аз байни тоҷикон.
 7. Wq/tg/Далер Сайфиддинов (1982), чор карат чемпиони ҷаҳон оид ба таэкван-до.
 8. Wq/tg/Расул Боқиев (1982), дорандаи медали биринҷии олимпӣ, чемпиони ҷаҳон оид ба самбо
 9. Wq/tg/Мавзуна Чориева (1992), дорандаи медали биринҷии олимпӣ оид ба бокс.