Jump to content

Wn/ppl/Yankwik kutu

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | ppl
Wn > ppl > Yankwik kutu


Yajyankwik Tik Nawat


Taketzalistal pal YTN

Pal titajkwiluat se yankwik kutu...

Pal titajkwilua se yankwik tajkwilul, nemi pal tiktalia tik ne plantillaj itukay Kujkutu. Kwak tikana ne mutekiw, yawi muita tay tikchiwtuk tik ne Achtu Iswat. Su te tikmati ken, shikita muchi tay ina tik ini iswat...

Achtu ma shipewa tikpata se iswat, su teuk tikpia se mucuentaj tik Wikipediaj, shikchiwa se wan shiktapu pal tikchiwa editar. Ijkiuni, tiawit tiwelit tikmatit ká kichiwki! Shikpachu né ka ikajku tik ini iswat kan ina "Crear una cuenta" wan "Iniciar sesión"...

Ken weli nikchiwa...?

Pal tikchiwa se YANKWIK KUTU[edit | edit source]

Su tikneki titajkwilua se yankwik kutu, shikchiwa tay inat ne tajtaksalis 1-3. Ne tajtaksalis 4-5 weli kichiwa ne tajkwiluani o se tajpiani (administrador).

Ne ACHTU taksalis[edit | edit source]

Shiktapu INI PLANTILLAJ PAL NE "KUJKUTU" Nikan nemit ne kujkutu ne muitat ashan tik ne Achtu Iswat. Tiaw tiktalia ne mukutu kan pewa ne listaj pal yawi muita achtu.

Taksalis UME[edit | edit source]

Su ini ne achtu wipta ka tikchiwa se kutu, shikita nejnejmach tay nemi nikan. Su tikmatiaya ken ijtuk, weli tipanu ijpak, su ijkiuni shu tik ne taksalis yey.

Teuk tiawit tipewat tikchiwat ne mukutu. Achtu, shikita ini machiut (ejemploj) ipal se yankwik kutu pal tikita ken yaja:

(Se machiut)[edit | edit source]

Kujkutu
Ban Ki-moon
 • Asia

Ban Ki-moon, ne Wey Tajkwiluani ipal ne Tejtechan Senputzujtuk, inatuk tik Roma ka sujsul tesajsay ne ken ijtuk tik ini tujtunal iwan Ajkuikpa Korea. Majmawi ka weliskia pewa se guerraj ika ne kalpuli ipal Ajkuikpa Korea kipia mijmisil wan yajasan ina ka yawi kitasa sejseuk techan inwan, ken Tatzinu Korea, Japon o sejseuk. (BBC)

...

(Tamik ne machiut)[edit | edit source]

Ashan tiawit tikitat tay kipia se "kutu":

 • Se imagen (tik ini machiut, ne ifotoj Ban Ki-moon).
 • Ne tay ina itan ne imagen (nikan: "Ban Ki-moon").
 • Ne region (nikan: "Asia")
 • Ne textoj. Ijtik ne textoj, shikita ka nemit:
- ijilpika (ken "Ban Ki-moon" wan "Ajkuikpa Korea");
- se referenciaj (nikan "BBC", iwan ne iilpika ne tajkwilul kan muajsik ne yankwik);
- negritas pal tikmatit katiawel ne importantej (nikan "sujsul tesajsay").
 • Se lineaj itan ne yankwik.

Ashan tiawit tikitat ken nemi ne codigoj pal tikchiwat ini kutu. Pal tikita, shimukwepa ikajku wan shikchiwa klik kan ina "Editar" inawak "Se machiut". Shikwi ne boton pal ne yekkan (botón secundario) pal weli tiktapua tik ukse tentzin; ijkiuni tiaw tiweli tikita ne ujume: ini iswat wan ne codigoj. Kwak tamik tikita ne codigoj, shiktzakwa uni tentzin. (Su metztajtani su tikneki tikajkawa ne iswat, shina ka tikneki.) MAKA SHIKPATA INI ISWAT.

Yek, tik uni tentzin ipal ne codigoj, ne informacion ipal ne kutu pewa ka itan kan ina "PON TU CORTO AQUI". shitachia yek kan nemit:

 • Ne imagen (ne archivoj itukay "Ban Ki-moon 1-2.jpg"). (Nemi pal tikajsi uni itukay tik Wikimedia.)
 • Ne tay ina itan ne imagen (kan tami ne lineaj).
 • Ne region (tik ne ukse lineaj).
 • Ne textoj iwan ne ijilpika.
 • Ne lineaj itan ne yankwik, yaja ne lineaj ne pewa iwan ume { wan tami iwan ume } (shiktemu tik ne machiut).

Pal tikchiwat se yankwik kutu, tiaw tiktapua ne template o plantillaj "Kujkutu" (shikita ka ikajku o katani kan tiktalijtiwit nusan), tiawit tikchiwa klik tik Editar, tikchiwat COPIAR muchi ne ACHTU kutu wan tiawit tikwit ne ACHTU copiaj pal tiktaliat ka ne ne tukutu yankwik. Kwak titamit tikchiwat muchi, weli naka ijkiuni:

(Se machiut)[edit | edit source]

Kujkutu
Italkwach Iran
 • Tajku Taneskan

Ulinik ne tal tik Iran te wejka se central nuclear. Yaja se talulin ipal 6,3. Mumati ka miktiwit 37 wan mushutaket 850. Mupatantiwit sejse ichti pal wejkatanutza (telefonoj); melka uni, inat ka te panuk tatka iwan ne central nuclear. (BBC)

Ban Ki-moon
 • Asia

Ban Ki-moon, ne Wey Tajkwiluani ipal ne Tejtechan Senputzujtuk, inatuk tik Roma ka sujsul tesajsay ne ken ijtuk tik ini tujtunal iwan Ajkuikpa Korea. Majmawi ka weliskia pewa se guerraj ika ne kalpuli ipal Ajkuikpa Korea kipia mijmisil wan yajasan ina ka yawi kitasa sejseuk techan inwan, ken Tatzinu Korea, Japon o sejseuk. (BBC)

Etc.

(Tamik ne machiut)[edit | edit source]

Weli tiktapua ini machiut nusan pal tikita ken muchiwki. Shikita ka ina tik ne lineaj ipal ne imagen su nemi pal muita ka imayekkan ne textoj ("right") o ka ukse ladoj ("left"). Su ne kutu ka itan nemi tik se ladoj, tiawit tikchiwat ne tupal tik ne ukse ladoj senpa (left, right, left, right...).

Taksalis YEY[edit | edit source]

Ashan ka tikmati ken mutajkwilua se kutu, tiweli titajkwilua se. Tiaw tikchiwa ne kutu ijtik ne PLANTILLAJ PAL NE "KUJKUTU" (ken tikitztiwita). Su te tiktapujtuk, shiktapu ashan. Shikchiwa editar. Shikchiwa ne kutu ken tinatiwit tik ne taksalis ume. Kwak nemia, shikana ne iswat. Kwak tikchiwtuka guardar, tiaw tiweli tiktapua ne Achtu Iswat (su nemi tapujtuk, shikchiwa actualizar) wan tiaw tikita su nemia ne mukutu. Maka shikelkawa tiktapua ne mucuentaj tik Wikipediaj achtu ma shipewa tikpata ne iswat!

Uksejse taksalis (pal ne tajpiani)[edit | edit source]

Taksalis NAWI[edit | edit source]

Ashan ne kutu nemia tik ne Achtu Iswat, pero nemi pal tiktalia se copiaj pal ne mukutu tik se o ume iswat kan yawi naka senpa. Shikita ne listaj ka imayekkan ini iswat, itan "Ken ijtuk tik...") Shikishpejpena se, shiktapu, shikchiwa editar, shikita ken mukalaktijtiwit ne kujkutu, wan shiktali se copiaj pal ne mukutu tik uni formatoj tik ne iswat kan tinemi. Shiktali mukutu kan pewa ne listaj pal muita achtu.

Taksalis MAKWIL[edit | edit source]

Shiktali se copiaj ipal ne yankwik (semaya ne textoj) ijtik ne tepewa YTN ipal Ishkalamat (Facebook) pal welit kimatit muchi tay panuk.