Template:Wn/cdo/Main lead LAT

From Wikimedia Incubator
Jump to navigation Jump to search


[[Wn/cdo/{{{Title}}}| MÒ̤ BIĔU-DÀ̤]]

HIÊNG-CÂI CŬ-UÁI MÒ̤ SĬNG-ÙNG.
[[wn/cdo/{{{Title}}}|>> Sié lŏ̤h tĕ̤k...]]


[káng/看] [gāi/改] [sṳ̄/史] [chĭng-dṳ̀ huōng-còng/清除緩存] Documentation icon Muò-bēng gì siók-mìng ùng-dŏng / 模板其說明文檔


Chăng-só cé̤ṳ-é sê̤ṳ-hâung[edit]

Image width:dĭk-hióng-dù sāi 100, huàng-hióng-dù sāi 150.

Cé̤ṳ-é[edit]

 • 概要(Synopsis)裏勢𣍐使包含維基鏈接。
 • 寫文檔名倛時候,伓使寫「File:」字頭。
 • 配圖
  • 如果是突發新聞,無新聞圖片,使 Breaking cdo latn.png 做頭條新聞圖片。
  • 如果是特別報導,使 Wikinews special cdo latn.png
  • 如果是獨家新聞,使 Wikinews exclusive cdo latn.png
 • 概要短仂囝好,約30遘60「漢字」。譬如講「Hók-ciŭ」就是兩萆字。
 • 如果存檔頭版頭條倛新聞,就將編號參數(|id=)清空。