Jump to content

Wp/zgh/ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ

ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: International Association Football Federation), ⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵙ (FIFA), ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⵙⵓⵔⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵖ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⴰⴷ ⵉⵡⴰⵍⴰ ⵜⵜ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵙⵡⵉⵙⵔⵉ ⵊⵢⴰⵏⵉ ⵉⵏⴼⴰⵏⵜⵉⵏⵓ ⵣⴳ 26 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2016. ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⴼⵉⴼⴰ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏⵏⵙ ⵖ 21 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1904 ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⵣ, ⴷ ⵜⵙⵎⵓⵏⴰ ⵏⵏⵉⴳ 211 ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ