Wp/zgh/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
Jump to navigation Jump to search
Anglospeak.png

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ (English (language) ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ) ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵊⵔⵎⴰⵏⵜ ⵜⵏⴽⵔ ⴷ ⴳ ⵉⵏⴳⵍⵉⵣ. ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⵜⴰⵎⵓ ⴳ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⵓⴹⵔⴻⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴷⴰ ⵜⵜ ⵜⵙⴰⵡⴰⵍ 402 ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵓⵙⵙⵉⴹⵏ ⵏ 2002. ⴰⵙⵙⵓⴹⵔⴻⵔ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⴹⵉⵙⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ, ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ, ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ, ⴷ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵉⴽⵜ (USA).

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[edit]

ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ[edit]

ⵉⵖⵔⵉⵜⵏ[edit]

ⵉⵖⵔⵉⵜⵏ ⴳⵣⵣⵓⵍⵏⵉⵏ[edit]

ⴳⵎⴳ ⴰⴳⴷⴰⵣⴰⵍ ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⴳ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
/ɪ/ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ fifteen (ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ), fish (ⴰⵙⵍⵎ)
/ɛ/ e ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⴳ sept men (ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ), to let (ⴼⵍ)
/æ/ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ man (ⴰⵔⴳⴰⵣ), cat (ⴰⵎⵓⵛⵛ)
/ɒ/ hot (ⵉⵔⵖⴰⵏ)
/ʊ/ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ good (ⵎⵣⵢⴰⵏ), to put (ⵙⵔⵙ)
/ʌ/ sun (ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ), drunk (ⵉⵙⵡⴰⵏ)
/ə/ sister (ⵓⵍⵜⵎⴰ), the dog (ⴰⵢⴷⵉ)

ⵉⵖⵔⵉⵜⵏ ⵖⵣⵣⵉⴼⵏⵉⵏ[edit]

ⴳⵎⴳ ⴰⴳⴷⴰⵣⴰⵍ ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⴳ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
/iː/ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ sea (ⵉⵍⵍ), to read (ⵖⵔ)
/ɑː/ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵥ, ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ car (voiture), dark (ⵉⵍⵍⴰⵙⵏ)
/ɔː/ o ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⴳ sort, ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ wall (ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ), law (ⴰⵣⵔⴼ), ball (ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ)
/uː/ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ moon (ⴰⵢⵢⵓⵔ)
/ɜː/ oe ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⴳ oeil ⵏⵉⵖ oeuf, ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ first (premier), bird (oiseau).

ⵜⴰⵊⵔⵔⵓⵎⵜ[edit]

ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉ: ⵜⴰⵊⵔⵔⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ