Wp/tzm/ⴱⵓⴳⵔⴰⵄ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴱⵓⴳⵔⴰⵄ
ⴱⵓⴳⵔⴰⵄ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⴱⵓⵊⴷⵓⵔ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ 2.519 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ


ⴱⵓⴳⵔⴰⵄ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵉⴹⴼⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵖ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⴱⵓⵊⴷⵓⵔ ⵖ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ . ⴰⴳⵓⴷⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴱⵓⴳⵔⴰⵄ ⴰⵔ ⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵖ ⵍⴼⵓⵙⴼⴰⵟ