Wp/tzm/ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ
ⴰⵏⵉⵍⵉ: ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⴷⵉⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵉⴹⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ <br>ⴰⵣⴳⵣⴰ: ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ

ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ-ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⴷ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏⵉⴹⵏ, ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵜ 422 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ,