Wp/tzm/ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzmWp > tzm > ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ
Jump to navigation Jump to search

ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.png
ⵉⵍⵍⴰ ⴷⵉⵙ 559 ⵏ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ

ⴰⵏⵙⵓⴼ ⵉⵙⵙⵓⵏ ⴷⵉ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ!

Welcome in the Central Morocco Tamazight Wikipedia

P literature.svg
ⵉⴰⵎⴳⵔⴰⴷⵏ
P writing.svg
ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ
GM Massinissa.png
ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ
P culture.png
ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ
P music.svg
ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ
P countries.png
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
P philosophy1.png
ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ
P religion world.svg
ⴰⵙⴳⴷ
Amazighball.PNG
ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
AmazighFlag.png
Tamazgha map.png

ⴰⵔⴰ ⴰⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ:


Wbar blue.jpg
Nuvola filesystems services.png ⴰⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ
ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴳⵉⴳⵓ

ⴳⵉⴳⵓ ⵜⵉⵖⵕⵎⵜ ⵎⵥⵥⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴳ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ. 1500 ⵏ ⵎⵉⵜⵔⵓ ⵖ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵍ. ⵊⴰⵔ ⵜⵖⵓⵕⵎⴰ ⵏ ⴱⵓⵍⵎⴰⵏ (ⵜⵥⵍⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵙ 35 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵔ ⵖ ⵉⴼⴼⵓⵙ) ⴷ ⵉⴼⵔⴰⵏ (ⵜⵥⵍⵉ ⵙ 25 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵔ) ⵖ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ-ⴱⵓⵍⵎⴰⵏ. 19.035 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ (ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2004). ⴽⵔⴰ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴷⴰⵙ ⴼⴽⴰⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵢⴰⴹⵏ: ⴰⵢⵜ ⴰⵍⵎⵉⵙ ⴷⴰⵙ ⵜⵜⵓⵙⵎⵎⴰⵏ "ⴰⵍⵎⵉⵙ ⴳⵉⴳⵓ" ⴷ ⴰⵢⵜ ⵙⵖⵕⵓⵛⵛⵏ ⴷⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ "ⵊⵉⵊⵓ".. ( ⵥⵕ ⵓⴳⴰⵔ…)

Wbar pink.jpg
Nuvola filesystems camera.png ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ
Wikibar2.png
Nuvola apps kpdf recolored.png ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵓⴼⵔⵉⵏ
ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵎⵢⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵜⵡⵜⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴳⴰⵜⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⵉⵣⵣⵍⵎⴹ ⵏ ⵜⴼⵕⵉⵇⵜ. ⵓⵎⵥⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵓⵖⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵓⵏⵉⵍ ⴰⵔ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⵔⵡ ⴰⵏⴰⵟⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ. ⴽⴽⴰⵏⵜⵜⵏ ⵙⴱⴷⴷⴰⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵉⴳⵍⴷⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴷⴷⵓⵙⵉⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙⴳ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⴱⵔⵙⵓⵏⵉⵏ. ⵜⵜⵢⴰⵙⵙⴰⵏⵏⵜ ⵣⵉⴽⴽ ⵙ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵏ, ⵉⵎⵓⵔⵏ, ⵉⴳⵉⵟⵓⵍⵏ, ⵉⴳⴰⵔⴰⵎⴰⵏⵜⵏ ⴷ ⴰⵡⴷ ⵉⵏⵓⵎⵉⴷⵏ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙ ⴰⵍⵉⴽ ⴰⵕⵓⵎⴰⵏ, ⵜⴰⴽⵔⵉⵜⵢⴰⵏⵜ, ⴰⵙⴷⵓⵔⵔⵉ ⴰⵡⵉⵏⴷⴰⵍ, ⴰⵍⵉⴽ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴷ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵙ ⵉⵙⵍⴰⵎ. (ⵖⵔ ⵓⴳⴰⵔ…)

Wikibar2.png
Crystal Clear mimetype mime txt.png ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ

_________________________________

ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ

 

ⴰⴽⵔⴰⵙ, 15 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 2020
Facebook.svg

Wbar green2.jpg
Portal.svg ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ

Template:Wp/tzm/ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ/ⵜⴰⵙⵏⴰⵢⵜ


Wbar blue.jpg
Crystal 128 desktop.png ⵣⴷⵎ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

Yaz.png
<BR=LEFT>


cliquer ici pour télécharger le clavier permettant de saisir tous les caractères de tifinagh (tamazight).


Wikibar2.png
Namespace Wikipedia.2.svg ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉ
Meta-Wiki
ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵉⴳⴳⵓⵔⵏ
Commons
ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⵢⴰ
Wikispecies


Wikibar2.png
Emblem-web.svg ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ

Template:Wp/tzm/ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵏ/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ