Wp/tzm/ⵜⵉⵎⵙⵉⵙⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵙⵓⵙⵔⵓⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵜⵉⵎⵙⵉⵙⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵙⵓⵙⵔⵓⵜ

ⵜⵉⵎⵙⵉⵙⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵙⵓⵙⵔⵓⵜ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉ ⵙⴳ ⵜⵎⵙⵉⵙⵍⵉⵜ ⵉⵜⵜⵔⴰⵔⴰⵏ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⵖⵔ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ. ⴳ ⵜⵖⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⵙⵓ ⴰⵎⵙⵓⵙⵔⵓ, ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵓⵔⵜⵓⵢⵏ (ⵜⵜⵓⵚⵏⵏⴰⴼⵏ) ⵉⴼⵓⵏⵉⵎⵏ ⵙ ⵓⴹⴼⵓⵕ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵙⵔⵓ.