Jump to content

Wp/tzm/ⴰⴳⴳⵓⵔ:ⵍⵉⴱⵢⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴰⴳⴳⵓⵔ:ⵍⵉⴱⵢⴰ

ⴰⵏⵙⵓⴼ ⵙⵉⵡⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⴳⴳⵓⵔ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ

Aynas, 24 Yunyu 2024


ⴰⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵅⴼ ⵍⵉⴱⵢⴰ
ⵢⵉⴼⵔⴻⵏ

ⵢⵉⴼⵔⴻⵏ ⵜⴳⴰ ⵉⵛⵜⴻⵏ ⵙⴳ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵏⴼⵓⵙⴰ ⴷⵉ ⵍⵉⴱⵢⴰ,ⵜⴳⵯⵊ ⵙ 125 km ⵉ ⵟⴰⵔⴰⴱⵍⵓⵙ . ⵢⵉⴼⵔⴻⵏ ⵣⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴷⵔⴰⵔ ⴼⵉⵔ ⵏ ⵖⵔⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ.ⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵉⵣⵓⵍⵢⴰ ⵏⵏⵙⵏ. ⴳ ⵉⵎⵊⵕⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ 17 ⴼⵓⵔⴰⵔ ,ⵜⵍⵍⴰ ⵢⵉⴼⵔⴻⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⴳ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵍⵇⴷⴰⴼⵉ, ⵜⴼⵖ ⵢⵉⴼⵔⴻⵏ ⴷⵉ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 18/2/2011.

ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ[edit source]

ⵉⵜⴰⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵢⵉⴼⵔⴻⵏ ⴰⵔ ⵙⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⴹⵉⵡⵏ (17000) l ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵰ ( ⵥⵕ ⵓⴳⴰⵔ…)

ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ
lenke=Wp/tzm/ⴰⴳⴳⵓⵔ:ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ lenke=ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ lenke=ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜⵜ lenke=Nord-Amerikas historie lenke=ⴰⵙⴳⴷ lenke=Oseanias
ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴰⵙⴳⴷ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ