Wp/tzm/ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzmWp > tzm > ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ
ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ
ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ
ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ

ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ, ⵏⴼⵍⵓⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⵛⵉⵏⵡⵉⵢⵏ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1600 (ⴷⴰⵜ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ). ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵖⵓⵔⵙⵏⵜ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⴰⵎ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ. ⵎⴰⵛⴰ ⵖⵓⵔⵙⵏⵜ 5000 ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ. ⵣⵉⴽⴽ ⵓⵔⴰⵏ ⵉⵛⵉⵏⵡⵉⵢⵏ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵖⴰⴼ ⵉⵅⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔⵏ. ⴷⵉ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ "ⵣⵀⵓ" ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1027 ⴷⴰⵜ (ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ), ⵖⵣⴰⵏ ⵜⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵖⴰⵔ ⴷ ⵓⴱⵔⵓⵏⵣ ⴰⵔⴰⵏ ⵜⵏⵜ ⴳ ⵍⵃⵔⵉⵔ. ⴷⵉ 221 (ⴷⴰⵜ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ), ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ "ⴽⵉⵏ" ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴰⴷ ,ⵉⵙⵙⵖⵔ ⵜⵏⵜ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ,ⴰⵙⵙⴰ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵛⵉⵏⵡⵉⵢⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ


Çin karakterinin tarihsel gelişimi[edit | edit source]

ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ Zhuanshu (ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏⵜⵛⵉⵏ) ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴱⵉⵏⵉⵏ ⴰⵏⴰⵎⴽ
人-oracle.svg 人-seal.svg rén ⴰⵏⴰⴼⴳⴰⵏ
女-bronze.svg 女-seal.svg ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ
子-bronze.svg 子-seal.svg ⴰⵔⴱⴰ
日-bronze.svg 日-seal.svg ⴰⵏⴰⴼⵓⴽ
月-bronze.svg 月-seal.svg yuè ⴰⵢⵢⵓⵔ
山-bronze.svg 山-seal.svg shān ⴰⴷⵔⴰⵔ
川-bronze.svg 川-seal.svg chuān ⴰⵙⵉⴼ
水-bronze.svg 水-seal.svg shuǐ ⴰⵎⴰⵏ
雨-bronze.svg 雨-seal.svg ⴰⵏⵥⴰⵔ
竹-bronze.svg 竹-seal.svg zhú ⴰⵅⵉⵣⵔⴰⵏ
木-bronze.svg 木-seal.svg ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ
馬-bronze.svg 馬-seal.svg ⴰⵢⵢⵉⵙ
鳥-bronze.svg 鳥-seal.svg niǎo ⴰⵢⵍⴰⵍ
龜-bronze.svg 龜-seal.svg guī ⵉⴼⴽⵔ
龍-bronze.svg 龍-seal.svg lóng ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ