Wp/tzm/ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ
ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ
ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ
ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ

ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ, ⵏⴼⵍⵓⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⵛⵉⵏⵡⵉⵢⵏ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1600 (ⴷⴰⵜ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ). ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵖⵓⵔⵙⵏⵜ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⴰⵎ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ. ⵎⴰⵛⴰ ⵖⵓⵔⵙⵏⵜ 5000 ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ. ⵣⵉⴽⴽ ⵓⵔⴰⵏ ⵉⵛⵉⵏⵡⵉⵢⵏ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵖⴰⴼ ⵉⵅⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔⵏ. ⴷⵉ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ "ⵣⵀⵓ" ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1027 ⴷⴰⵜ (ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ), ⵖⵣⴰⵏ ⵜⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵖⴰⵔ ⴷ ⵓⴱⵔⵓⵏⵣ ⴰⵔⴰⵏ ⵜⵏⵜ ⴳ ⵍⵃⵔⵉⵔ. ⴷⵉ 221 (ⴷⴰⵜ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ), ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ "ⴽⵉⵏ" ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴰⴷ ,ⵉⵙⵙⵖⵔ ⵜⵏⵜ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ,ⴰⵙⵙⴰ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵛⵉⵏⵡⵉⵢⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ


Çin karakterinin tarihsel gelişimi[edit | edit source]

ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ Zhuanshu (ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏⵜⵛⵉⵏ) ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴱⵉⵏⵉⵏ ⴰⵏⴰⵎⴽ
rén ⴰⵏⴰⴼⴳⴰⵏ
ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ
ⴰⵔⴱⴰ
ⴰⵏⴰⴼⵓⴽ
yuè ⴰⵢⵢⵓⵔ
shān ⴰⴷⵔⴰⵔ
chuān ⴰⵙⵉⴼ
shuǐ ⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵏⵥⴰⵔ
zhú ⴰⵅⵉⵣⵔⴰⵏ
ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ
ⴰⵢⵢⵉⵙ
niǎo ⴰⵢⵍⴰⵍ
guī ⵉⴼⴽⵔ
lóng ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ