Wp/tzm/ⵄⵉⵙⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵄⵉⵙⴰ
Σisa iwis n Maryam, z ɣ Hagia Sophia, Istanbul.

ⵄⵉⵙⴰ[edit | edit source]

ⵄⵉⵙⴰ ⵏ ⵏⴰⵣⴰⵔⵉⵜ, ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵄⵉⵙⴰ ⴰⵎⴰⵙⵉⵃ ⵏⵖ ⵙⵉⴷⵏⴰ ⵄⵉⵙⴰ, ⵉⴳ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ. ⵉⵍⵓⵍ ⴳⵔ 8 ⴷ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵙⴻⵏⴷ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⴼⴰⴷⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴷⴰⵏⵜ , ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳⵔ 30 ⴷ 33 ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵓⵎⴱⴻⵄⴷ. ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵖⴻⵏ 'ⵊⴻⵙⵓⵙ-ⵛⵔⵉⵙⵜ' ⵏⵖ ⵙ ⵓⴷⵎ ⴰⵃⴻⵔⴼⵉ 'Crist'. ⵙ ⵜⵢⵓⵏⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵇⵇⴱⵓⵔⵜ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ιησούς χριστός (Iesous xristus). ⴰⵥⴰⵕ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵄⵉⵙⴰ ⵏⵖ 'ⵊⴻⵙⵓⵙ' ⵢⵓⵙⴰ-ⴷ ⵣⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵉⴱⵔⵉⵜ : ישו ⵏⵖ - yešū, ⴰ ⵢⴻⵏⵟⵇⴻⵏ "ⵢⵀⵡⵀ", ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⴷ "ⴰⴼⴻⵙⵙⵉ". ⵎⴰ ⴷ ⴰⵥⴰⵕ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ "ⴰⵎⴰⵙⵉⵃ" ⵏⵖ 'ⵛⵔⵉⵙⵜ' ⴷ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵖⵔ ⵜⴰⴳⵔⵉⴳⵉⵜ, ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵄⴻⴱⵔⵉⵜ 'ⵎⴻⵙⵙⵉⴻ' : משיח - ⵎⴰⵛⵉⴰⵅ, ⵏⵖ ⵡⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⴷ-ⵜⴻⵔⵙ ⵜⴰⵏⴻⴱⴰⵟ ⵏ ⵢⴰⴽⵓⵛ. ⵉⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵢⴻⵏ ⵃⴻⵙⴱⴻⵏ-ⵜ ⴷ ⴰⴼⴻⵙⵙⵉ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵎⵎⵉ-ⵙ ⵏ ⵉⵍⵍⵓ. ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ 'ⵉⴽⴰⵜⵓⵍⵉⴽⵉⵢⴻⵏ', ⴷ 'ⵓⵔⵜⵓⴷⵓⴽⵙⵉⵢⴻⵏ', ⴰⴽⴽ ⴷ 'ⵉⴱⵔⵓⵜⵉⵙⵜⴰⵏⵉⵢⴻⵏ' ⵜⵜⴰⴷⵔⴻⵏ-ⵜ-ⵉⴷ ⴰⵎ ⵡⴻⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵚⵚⴻⵃ, ⵓ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴷ ⵢⴰⴽⵓⵛ ⵏ ⵚⵚⴻⵃ. ⵖⵓⵔ ⵢⵉⵏⵙⴻⵍⵎⴻⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⴰⵎⴰⵙⵉⵃ ⴷ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⴷⵉ ⵓⵙⴰⵔ ⴱⴻⵄⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ (ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ). ⵎⴰ ⴷ ⵓⴷⴰⵢⵏ, ⵓⵔ ⵜ-ⵃⵙⵉⴱⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ ⴰⵙⴰⵔ, ⵡⴰⵍⴰ ⴷ ⴰⴼⴻⵙⵙⵉ ⵏⵖ ⵎⵎⵉⵙ ⵏ ⵢⴰⴽⵓⵛ.