Wp/sro/Vocabulàriu Campidanesu-Italianu

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | sro
Wp > sro > Vocabulàriu Campidanesu-Italianu

Vocabulàriu Campidanesu-Italianu (Vocabolario Campidanese-Italiano). Primu parti. Is nòminis, is artìculus, is agetivus, is pronòminis, is avèrbius, is congiuntzionis, is prepositzionis, is scramaduras

Francesco Berlinghieri, Geographia, incunàbulu po Niccolò di Lorenzo, Firenze, 1482 Sardìnnia

Nòminis, artìculus, agetivus, pronòminis, avèrbius, congiuntzionis, prepositzionis, scramaduras[edit | edit source]

A - L[edit | edit source]

A[edit | edit source]

--- abàsciu, av. = giù --- abastu, n. = necessario --- abellu, av. = piano, lentamente, sottovoce --- abètia, n. = battibecco, alterco; caparbietà, ostinazione --- abetiosu, ag. = litigioso; caparbio --- abetu, n. = aspetto, attesa --- abi, n. = ape --- abiaresu, n. = apicoltore --- abiàrgiu, n. = sciame; merope, gruccione --- abi-maista, n. = ape regina --- abioi, n. = lavanda; bombo --- abisongiosu, ag. = indigente --- abisòngiu, n. = bisogno; indigenza --- abistu, ag. = capace --- abogau, n. = avvocato --- abonamentu, n. = abbonamento --- abrili, n. = aprile --- abrìtiu, n. = inventiva; a abrìtiu, dìc.av. = arbitrariamente, irregolarmente --- abruschiadura, n. = abbrustolimento --- abruxadura, n. = ustione --- aca, n. = lettera acca --- acabada, n. = fine, conclusione --- acabonu, scr. = magari! volesse il cielo! --- acadessimentu, n. = accaduto, fatto --- acanta, av. = vicino; acanta a, acanta de, dìc.prep. = vicino a; ag. = vicino, prossimo --- acàpiu, n. = legaccio --- acarotada, n. = mascherata --- acasàgiu, n. = accoglienza, ospitalità --- acentu, n. = accento --- achicaju, n. = attizzatoio --- achìchiu, n. = balbuzie --- àchili, n. = aquila --- acinnu, n. = cenno --- acirrada, n. = spinta; bevuta --- aciunta, n. = aggiunta --- acoca, n. = oca --- acollada, n. = spinta --- aconcada, n. = atto azzardato --- aconciacossu, n. = aggiustatore di stoviglie in ceramica --- acònciu, n. = riparazione; ag. = conciato --- acòrdiu, n. = accordo --- acorru, n. = spazio chiuso, ritiro --- acostada, n. = capatina --- acotzu, n. = bieta, zeppa; raccomandazione --- acrobau, ag. = congiunto, unito --- àcua, n. = acqua; pioggia --- acuadòrgiu, n. = abbeveratoio --- acuardenti, n. = acquavite --- acuasantera, n. = acquasantiera --- acuiladòrgiu, n. = ricovero per la notte per animali --- acumburada, n. = colpo di natica --- acumpangiamentu, n. = accompagnamento --- acunortu, n. = pranzo inviato alla famiglia del defunto, condoglianze --- acuosu, ag. = succoso --- acutzadori, n. = arrotino --- acutza-ferrus, n. = arrotino --- agetivu, n. = aggettivo --- agiudu, n. = aiuto --- aici, av. = così --- àiri, n. = aria --- ajò!, scr. = su!, dai! --- aligusta, n. = aragosta --- amigu, n. = amico --- amistadi, n. = amicizia --- ànimu, n. = animo, coraggio --- annu, n. = anno --- apitzus, av. = sopra --- arrastu, n. = orma --- arricu, ag. = ricco --- arriu, n. = fiume --- artu, ag. = alto (prus in artu= più in alto) --- àteru, ag. = altro --- asuba, av. = sopra --- atòngiu, n. = autunno --- austu, n. = agosto ---

B[edit | edit source]

--- babbu, n. = padre, babbo[1] --- bariedadi, n. = variante --- bastanti, ag. = sufficiente --- bellesa, n. = bellezza --- beranu, n. = primavera --- beru, ag. = vero --- bèstia, n. = bestia --- biadu, ag. = beato --- bidda, n. = paese --- boluntadosu, ag. = volenteroso --- buddhismu, n. = buddismo --- burdellu, n. = chiasso, baccano ---

C[edit | edit source]

--- caddotzu, ag. = sudicio --- cabudanni, n. = settembre --- casu, n. = formaggio --- celu, n. = cielo --- cenàbara, n. = venerdì --- chercu, n. = quercia --- chi, av. = dove --- circuvolla/circhiolla, n. (circu de Noè/arcu celesti) = arcobaleno --- coja, n. = nozze --- comenti, av. = come --- comunicadura, n.f. = communicazione --- connoscèntzia, n.f. = conoscenza --- contraditzioni, n. == contraddizione --- contributu, n. = contributo --- controllori, n. = controllore --- convènniu, n. = convegno --- conventzioni, n. = convenzione --- convergentza, n.f. = convergenza --- conversioni, n. = conversione --- coràgiu, n. = coraggio --- craruscuru, n. = chiaroscuro --- cuaddu, n. = cavallo --- cuindixena, n. = quindicina --- critèriu, n. = criterio --- cun, prep. = con --- cunferèntzia, n. = conferenza --- cuntzetu, n. = concetto ---

D[edit | edit source]

--- deretu, ag. = destro (manu dereta = mano destra) --- deu, pron. = io --- donniassantu, n. = novembre --- domìnigu, n. = domenica --- domu, n. = casa --- durci/druci, ag. = dolce ---

E[edit | edit source]

--- Ecuadori, n. = Equatore --- erèticu, n. = eretico --- esempru, n. = esempio --- èuru, n. = euro ---

F[edit | edit source]

--- fèmina, n. = donna --- fidi, n.f. = fede --- finsas, av. = financo --- forti, n. ag. = forte --- fràsia, n. = frase --- friàrgiu, n. = febbraio --- fueddàriu, n. = vocabolario --- fundadori, n. = fondatore ---

G[edit | edit source]

--- gennàrgiu, n. = gennaio --- genti, n. = gente --- gherra, n. = guerra --- giòbia, n. = giovedì --- giuixissa, n. = giudicessa --- gradu, n. = grado --- gramu, n. = grammo ---

I[edit | edit source]

--- ierru, n. = inverno --- imbudu, n. = imbuto --- impitzus, av. = su --- innantis, av. = prima --- insinniamentu, n. = insegnamento --- insusu, av. = su --- interbista, n. = intervista --- internatzionali, ag. = internazionale --- intre/in mesu de, prep. = fra, tra --- is, art.det.pl. = i, gli, le --- istadi, n. = estate --- ìsula, n. = isola ---

L[edit | edit source]

--- làmpadas, n. = giugno --- Larentzu, n. = Lorenzo --- lati, n. = latte --- lioni, n. = leone --- logu, n. = luogo --- lunis, n. = lunedì --- lutoni, n. = ottone --- Luxia, n.f. = Lucia --- luxi, n. = luce ---

M - Z[edit | edit source]

M[edit | edit source]

--- majori, ag. = maggiore --- majoria, n.f. = maggioranza --- maju, n. = maggio --- maladia, n.f. = malattia --- manu, n. = mano --- martis, n. = martedì --- martzu, n. marzo --- màssimu, ag. = massimo --- meli, n. = miele --- mellus, av. = meglio --- menti, n. = mente --- mèrcuris, n. = mercoledì --- mesi de argiolas, n. = luglio --- mesi de idas, n. = dicembre --- mìnimu, ag. = minimo --- molenti, n. = asino --- mundu, n. = mondo ---

N[edit | edit source]

--- nebodi, n. = nipote maschio --- neta, n. = nipote femmina--- nou, ag. = nuovo ---

O[edit | edit source]

--- ofitziali, ag. = ufficiale --- ofitzialidadi, n. == ufficialità --- ofìtziu, n. = ufficio --- ogu, n. = occhio --- òmini, n. = uomo --- onestadi, n. = onestà --- orroli, n. = quercia --- òticu, n. e ag. = ottico ---

P[edit | edit source]

--- panga, n. = vanga --- parti, n. = parte --- pensada, n. = pensiero --- personi, n.f. = persona --- peus, av. = peggio; ag. = peggiore --- piciocheddu, n. = ragazzino --- piciocu, n. = ragazzo --- pibitziri, n. = cavalletta --- po, prep. = per --- pràtiga, n.f. = pratica --- prepositzioni, n. = preposizione --- pretzisu, ag. = preciso --- preventzioni, n.f. = prevenzione --- profetosu, ag. = proficuo --- prus, av. e ag. = più --- pùbricu, n. e ag. = pubblico (beni pùbricu = bene pubblico) ---

R[edit | edit source]

--- regioni, n. = regione ---

S[edit | edit source]

--- sa, art.det.f. = la --- sabiesa, n. = saggezza --- sàbudu, n. = sabato --- saludi, n. = salute (a sa saludi de = alla salute di) --- Santu Aini, n. = ottobre --- sciri, n. = il sapere --- scola, n. = scuola --- scridori, n. = scrittore --- scridura, n.f. = scrittura --- sena, av. = senza --- simana, n. = settimana --- sirboni, n. = cinghiale --- sotziedadi, n. = società --- soli, n. = sole --- sordigosu, ag. = sudicio --- spantosu, ag. = meraviglioso, stupendo --- spantu, n. = meraviglia --- spètzia, n.f. = specie --- sposòriu, n. = nozze --- stedda, n.f. = stella --- stili, n. = stile --- stòria, n.f. = storia --- su, art.det.m. = il, lo --- strobbu, n. = disturbo (si pigai strobbu po fai = prendersi il distrurbo di fare --- sùciu, n. = succo --- sùditu, n. = suddito --- sudori, n. = sudore ---

T[edit | edit source]

--- tallu, n. = gregge --- televisioni, n. = televisione --- terra, n. = terra --- tìrria, n. = caparbietà, ostinazione --- tontesa/locheria/locura, n. = stupidità --- trasmitidura, n.f. = trasmissione --- tui, pron. = tu ---

U[edit | edit source]

--- ullieras/ollieras, n.pl. = occhiali --- una, art.nodet.f. = una --- unu, art.nodet.m. = un, uno --- unus (f. unas), art.nodet.pl. = alcuni/-e (cun nòminis), dei/delle (partzidori); circa (cun nùmerus) --- unus/unas cantu, pron.nodef. = alcuni/-e ---

V[edit | edit source]

vacinatzioni, n. = vaccinazione --- verbu, n. = verbo ---

Z[edit | edit source]

--- zùmiu, n. = sibilo

Nodas e arreferimentus[edit | edit source]

  1. Babbu nostu.

Bibliografia[edit | edit source]

- (SRO) a c. Anna Cristina Serra, Fueddariu Bellebbatu - La parlata di San Basilio, Selargius, Domus de janas, 2009.
- (SRO) Antonio Lepori, Vocabolario moderno sardo-italiano, Cagliari, CUEC, 1980.
- (SRO) Antonio Lepori, Fueddariu campidanesu de sinonimus e contrarius, Cagliari, Edizioni Castello, 1987.
- Antonio Lepori, Dizionario italiano-sardo (campidanese), Cagliari, Castello, 1988.
- (SRO) Comitato Scientifico/Boddeu Scientìficu, DFC: Dizionario Fondamentale del Campidanese - Fueddàriu cabuderresu, Dolianova, Grafica del Parteolla, 2011.
- (SRO) Faustino Onnis, Glossariu sardu-campidanesu: 3250 terminus acciuntus a su vocabolariu de Vissentu Porru / presentazioni de Giuliu Paulis, Dolianova, Grafica del Parteolla, 1996.
- (SRO) Giovanni Melis Onnis, Fueddariu sardu campidanesu italianu, Selargius, Domus de janas, 2004.
- (SRO) Giovanni Casciu, Vocabulariu Sardu Campidanesu-Italianu, Dolianova, Grafica del Parteolla, sd3 ed., 2006.
- Giovanni Casciu, Vocabolario Italiano-Sardo Campidanese, Dolianova, Grafica del Parteolla, 2010.
- (SRO) Paolo Pillonca, Mancarìas - La parlata di Seui, Selargius, Domus de janas, 2006.

Boxis arrelatadas[edit | edit source]