Wp/rif/ⴰⵙⵏⵓⵊⵓ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | rifWp > rif > ⴰⵙⵏⵓⵊⵓ
Jump to navigation Jump to search

Tasna-ya s tlatinit

Wikibar2.png

Cscr-featured.svgⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵓⴼⵔⵉⵏ

ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏⴰⴼⵓⵙⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ-ⴰⵙⴷⵉ ⵏ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔⴰ (ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ) ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵥⵍⵎⴹ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵣⵉ ⵜⵙⴳ-ⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ :ⵖⵔⵢⴰⵏ, ⴷ ⵢⴼⵔⵏ, ⴷ ⵔⵢⴰⵢⵏⴰ; ⴷ ⵊⴰⴷⵓ, ⴷ ⵔⵓⵊⴱⴰⵏ, ⴷ ⴽⴰⴱⴰⵡ, ⴷ ⵣⴰⵏⵜⴰⵏ, ⴷ ⵜⵔⵎⵉⵙⴰ, ⴷ ⵜⴰⵔⵀⵓⵏⴰ, ⴷ ⵏⴰⵍⵓⵜ, ⴷ ⵜⴰⵖⵎⴰ
Wikibar2.png

Current event marker.png ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⴻⵏ

  • ⴰⵏⵓⵕⵥⵥⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ(ⵎⴰⴱ) ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ : www.mapamazighe.ma,
  • ⴰⴷ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ,
ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⴽⵜⵓⴱⵔ

ⵓⴳⴰⵔ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ http://www.mapamazighe.ma/am/

Wikibar2.png

Camera-photo.svg ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ

Tomb of Massinissa 01.jpg
Asmḍl n ujellid Amaziɣ Masensen di Numidya
ⴰⵙⵎⴹⵍ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⴰ ⴷⵉ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ
Wikibar2.png

20px Ma teẓrid...?

Template:Ma tezrid
Wikibar2.png

Portal.svg ⵜⵉⴳⴳⵓⵔⴰ

ⴰⵎⴰⴹⴰⵍⴰ
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⴱⵏⴰⴷⵎ
ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ
ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ
ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ
ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ
ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ
P religion world.svg
ⴰⵙⴳⴷ(ⴷⴷⵉⵏ)
P music.svg
ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ
ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉ
ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ, ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵢⴰ

ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ

ⵏⴰⵏⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ

« …Nekk d-Amaziɣ [...]Imaziɣen d-imdanen yessnen, d wid yesnernan i yal taɣerma i-d-ikecmen tamurt nneɣ, i yal ddin i-d-ikecmen, am ddin uday, ddin aṛumi neɣ ddin imeslen. Nessen Taεrabt, tutlayt n Lequran, nesawal Tamaziɣt, tutlayt n imezwura nneɣ, nessen daɣ Tafransist, tutlayt n tmurt i yeqqnen azaglu i tmurt nneɣ... ».


Muḥêend Abdelkrim n At Xeṭṭab
(Mohamed Abdelkrim El Khettabi)
Lqahiha/Le Caire, 1952.

ⵉⵙⵜⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

HSCommons.svg Commons
ⵎⵉⴷⵢⴰ ⴰⵍⴻⵍⵍⵉ
HSWNews.svg Wikinews
ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵏ
Wiktionary-logo-en.svg Wiktionary
Amawal
HSWQuote.svg Wikiquote
ⵉⴱⴷⴰⴷⵏ
HSWBooks.svg Wikibooks
ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵏ
HSWSource.svg Wikisource
ⵜⵉⵏⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵜⴰⵍⴻⵍⵍⵉⵜ
HSWSpecies.svg Wikispecies
ⵎⴰⵏ ⵉⴷⴷⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ
HSWVersity.svg Wikiversity
ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴰⵍⴻⵍⵍⵉ
HSWikimedia.svg Meta-Wiki
ⴰⵣⴷⴷⵓⵢ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ

ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ

Ugar Sg 500 000 Imgradn :
English · Deutsch · Français · Polski · 日本語 · Italiano · Nederlands · Português · Español · Русский
Ugar Sg 150 000Imgradn :
Čeština · Svenska · Suomi · Norsk · Català · Magyar · Suomi · Українська · 中文

Umuɣ n Wikipidya

-->