Wp/rif/ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ TV

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | rifWp > rif > ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ TV
Jump to navigation Jump to search
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ TV8

ⵜⴰⵙⵏⴰ-ⵢⴰ ⵙ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ TV ⵏⵉⵖ (ⵜⴰⵎⵉⵏⴰ) ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ-ⵉⵛⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵜ, 80% ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 20% ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⴰⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 06/ 01/ 2010 ⵣⴰⵔⵔⵏⵟ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵓⵍⴰ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ,ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵣⵉ 18:00 ⴰⵔ ⴰⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵜ (ⵢⵉⴹ)

ⴰⵣⵓⵣⵣⵔ[edit]

ⵣⵎⵎⴰⵔⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⴷ ⵥⵔⵏ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵅ (TNT) ⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵉⵖ ⵙ ⵙⴰⵟⵉⵍⵉⵟ ⵅ ⵓⵙⵏⴰⴳⴰⵔ-ⴰ

 • Nilesat : position 7° Ouest 11765 Mhz Horizontale
 • Hotbird : position 13° Est 10872 Mhz Verticale
 • Arabsat : position 26° Est 12683 Mhz Verticale

ⵉⵙⵓⵢⴰⵙ ⵏ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ[edit]

 • ⴰⵎⵚⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ
 • ⴰⵎⵔⴰⵔⴰ ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ
 • ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵏⵓ ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ
 • ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ
 • ⵜⵉⵔⵣⵣⴰⴼ ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ
 • ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏ ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏ
 • ⴰⵡⵔⴰ ⴰⵏ ⵍⵎⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
 • ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵉⴷⵉⵜⴰⵡⵉⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ
 • ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵉⵄⵔⵉⵎⵏ
 • ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵜⵔⴰⵏ ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ
 • ⵜⵉⵙⵉⵜ ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ
 • ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ