Wp/rif/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | rifWp > rif > ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ
Jump to navigation Jump to search
ⴰⵏⵉⵍⵉ: ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⴷⵉⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵉⴹⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ
ⴰⵣⴳⵣⴰ: ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ

ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ-ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⴷ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏⵉⴹⵏ, ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵜ 422 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ,