Wp/rif/Muḥend n Âabd Krim Lxeṭṭabi

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | rifWp > rif > Muḥend n Âabd Krim Lxeṭṭabi
Jump to navigation Jump to search
Muḥend n Âabd Krim Lxeṭṭabi

Muḥmed n Âabd Krim Lxeṭṭabi niɣ Mulay muḥned d-anzbay amaziɣ d-amɣrabi zi tsga n arrif. d-aslway n tgduda n arrif jar usgǧas 1921 d 1926. imnɣ ag uspanyu d fransa. g-inas assaɣ n izm n arrif g-int d agldun imjahden yugi ad yili d-agllid n arrif. mamc yugi ad yilli d lxalif imuslmen

Tlalit D Tgmi nns[edit | edit source]

ilul g iɣrm n ajdir deg usgǧas 1882/ ilmed x ufus n babas ikmel tiɣri nns di tinml n ṣfarin d craṭin di fas.idwal ɣar fas d-akabar sg babas isulṭan εabd laḥfiḍ iwsisfiw n umnɣi ag bu tɣyult ( bu ḥmara)

  • iɣra di tsdawit n lqarawiyin
  • iga daslmad d anzrafu

Asbddi n Tgduda n Arif[edit | edit source]

Acnyal n Tagduda n Arif

Isbdd mulay Muḥend Deg usgǧas 18 Cutanbir 1921Tagduda taεṣrit s Dustur D lbrlaman. Umi gin Imzdaɣ n Arif Tagrawla x Spanya.Tamaẓunt nns Ajdir Tadrimt nns Rifan Tafugla Tanamurt ass n 18 Cutanbir . Di tira s Taεṛabt semman-as « Jumhuria Errifiya », ma Irifiyen ddmen awal nni n Sbanya, rran-t d assaɣ ( isem) Amaziɣ: « Ri bublik n Arif ». Ur illa imir nni wawal n « ribublik » di Tmaziɣt Tarifit, awal nni nessen ass-a : Tagduda n Arif . Awal nni s timmad-si ifra tamsalt tameqrant. Ur tella d tagelda i – id-ilulen seg idurar n Arif. Abrid ibṛez, yenjeṛ yesuffeɣ: tagduda n Arif i-d-ilulen seg iẓuran n tmurt, si teqbilin akken llant. Adabu i-dilulen yusa-d si teqbilin n tmurt, seg iɣerman akked tzeɣwa n tmurt n arif.

Asinf Nns[edit | edit source]

Deg usgǧas1926 ar 1947 yenfa Muḥend Abdelkrim ɣer tegzirt n La Réunion, azal n 9000 km akkin deg ilel n Lhend. Isuter acḥal n tikkal ḥuma. ad iffeɣ si tmurt nni.

Tamtant nns[edit | edit source]

Imut Mulay Muḥend di lqahira (miṣṛa) 6 Brayr 1963. inḍṛ di lmqbara n cuhada di lqahira