Wp/rif/ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏⴰⴼⵓⵙⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | rifWp > rif > ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏⴰⴼⵓⵙⴰ
Jump to navigation Jump to search
File:ADRAR NAFUSA.JPG
ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏⴰⴼⵓⵙⴰ

ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏⴰⴼⵓⵙⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ-ⴰⵙⴷⵉ ⵏ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔⴰ (ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ) ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵥⵍⵎⴹ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵣⵉ ⵜⵙⴳ-ⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ :ⵖⵔⵢⴰⵏ, ⴷ ⵢⴼⵔⵏ, ⴷ ⵔⵢⴰⵢⵏⴰ; ⴷ ⵊⴰⴷⵓ, ⴷ ⵔⵓⵊⴱⴰⵏ, ⴷ ⴽⴰⴱⴰⵡ, ⴷ ⵣⴰⵏⵜⴰⵏ, ⴷ ⵜⵔⵎⵉⵙⴰ, ⴷ ⵜⴰⵔⵀⵓⵏⴰ, ⴷ ⵏⴰⵍⵓⵜ, ⴷ ⵜⴰⵖⵎⴰ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ[edit | edit source]

ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴰⵟⴰⵚⵚ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏⴰⴼⵓⵙⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ