Jump to content

Wp/mnc/Supein

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mnc
Wp > mnc > Supein

manju hergen -i ararangge hūlarao.ᡝᡵᡝ
ᠵᡠᠰᡨᠠᠨ ᡳ
ᡤᡝᠪᡠ
ᡴᡝᠮᡠᠨᡳ
ᡨᠣᡴᡨᠣᠪᡠᡵᡝ
ᡠᠨᡩᡝ᠉

ere justan -i gebu kemuni toktobure unde.
此页面的标题没有确定。


Supein(España) eici supein wang gurun serengge julergi oroba i emke gurun inu.

España
manju gisun : supein
gurun i gūsa:
gurun i fiyelen:
gemun: madrid
dasan: gungho durun(立宪君主制)
talgari: 505,990 km2
anggala: 46,700,000 niyalma
gisun: supein gisun, Basque gisun, Catalunya gisun
GDP: $ 1 saja 4110 bunai
jiha: yuro(EUR)
bana:

supein serengge julge ci iberiya dulin tun bana be hūlaha "Hispania" ci jihengge. ere i gūnin "wargi jalan jecen i hoton" kai.

supein i tob seme gebu serengge "espaniya wang gurun" kai. espaniya(españa) serengge supein gisun i gebu. supein i "Spain" serengge inggiri gisun i gebu.

te nikan gisun de supein be 西班牙 sefi sibe gisun inu "sibaniya" seme hūlambi.

suduri[edit | edit source]

supein oroba de umesi largin suduri be gaimbi.

julge i supein bana de niyalma tehe. ese niruha altamira dunggu gebungge.

jai poeni dain manggi roma ejethen gurun ere bana be ejeleme roma i fafun, durun badaraha. BC 210ci aniya de roma ere bana be ejelefi 500 aniya dasaha. manggi dergi roma mukiyefi german niyalma (cohotoi wargi got niyalma) i nungnecun bihe.

711ci aniya de umaiya hargašan i arab niyalma jai berber niyalma ere bana be necime islam dasarangga oho. cohotoi amargi afrika ci jihe muo niyalma ere bana be gemu ejelehe. ese supein gisun de urahin bufi te gisurere supein gisun dolo arab gisun ci jihe gibsu labdu bi.

12 jalarin ci heristos tacihiyan jai ere bana be afabufi 13 jalarin de rekonkista deribumbi. 1236ci aniya heristos tacihiyan ere bana be fuhali ejelehe.

1492ci aniya kolombus amerika jubki be sabufi ere bana be necire suduri deribumbi. supein dade bihe duin wang gurun be kamcifi supein ejethen gurun ofi latin amerika de hacingga bana be ejelehe. damu brasil serengge gurun porcugel i bana bihe. dade "šun wasirakū gurun" serengge gisun supein be sere gisun bihe. damu cun cun i supein ejethen furangse, amairika jergi i gurun be afabume mukiyehe.

supein dorgi dain de fasismo, gungho haki ishunde afabuha. jiduji fasismo etefi supein kudeta i cooha dasara gurun oho. juweci jalan jecen dain manggi supein gungho gurun oho.

supein 17 fali beye dasangga jeo(自治州) geli 50 hiyan bi.

anggala[edit | edit source]

dasan[edit | edit source]

jingji[edit | edit source]

cooha[edit | edit source]

gurun i dalji[edit | edit source]

šuwen[edit | edit source]

tacihiyan[edit | edit source]