Jump to content

Wp/kck/BaVenda

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kck
Wp > kck > BaVenda

Banosiyana nde BaVedda.

BaVenda banhu beku Burwa ye Africa bagele ndobunji gwabo pedlo ndebhoda yehango South Africa ndeZimbabwe.

BaVenda

Bunji gwabo bose : 2.5 miliyoni

Hango dzina BaVenda banjinji: South Africa, Zimbabwe

Ndimi : TjiVenda

Bugalimoyo: BuKristu, bugalimoyo gwetjibanhu

Ndudzi dzinondidza nabo: Bakaranga, BaPedi, BaKalanga ndebamwe banhu beBhantu, BaLobedu,

BaVenda

Nhu : MuVenda

Banhu : BaVenda

Lulimi: TjiVenda

Hango : KuVenda

Venda in South Africa

Lungano gweBaVenda gotanga kubuMambo gweMapungubhgwe (9th Century). Buhe gweMapungubgwe gwakagumilikila kuSoutpansberg kuBurwa, gupinda gwizi gwe Limpopo kuntha yeMatopos kubunanzwa. BuMambo igogu gwakapalala kumakole abo1240. Bakafululuka bakanobamba buMambo gwe Nzi Mabgwe (Great Zimbabwe). Nhu wokutanga weVenda wakagala ku Soutpansberg kwakuli He Thoho-ya-Ndou (n’holo wehhowu). Mapungubgwe Collection Museum iku Pretoria inolakidza zwibumbo zwakazwiwanika ndebanopala mumatongo eMapungubgwe. BaVenda banamidzimu inoyendidzana ndeBaLobedu kose ndeBaKalanga. Banondidzana kakale ndeBaSotho-Tswana nde Bakaranga