Wp/grc/Βέλγιον

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | grcWp > grc > Βέλγιον

Τὸ Βέλγιον, δημοσίᾳ Βασίλειον τοῦ Βελγίου (βαταυϊστί: België [ˈbɛlɣijə], γαλλιστί: Belgique [bɛlʒik], γερμανιστί: Belgien [ˈbɛlɡi̯ən]) χώρα ἐν τῇ Εὐρώπῃ ἐστιν. Ἡ αὐτοῦ μητρόπολις εἰσὶ αἱ Βρυξέλλαι. Τριχῆ τὸ Βέλγιον διῄρηταιˑ τρία χωρία καὶ τρία κοινὰ ἐστιν. Τὰ χωρία Φλάνδρα, Οὐαλλωνία καὶ τὸ χωρίον τὸ μητροπολιτικὸν τῶν Βρυξελλῶν ὅπερ προαίρεσιν οἰκονομικὴν ἔχει. Τὸ Φλανδρικὸν, τὸ Φραγκογαλλικὸν καὶ τὸ Γερμανικὸν κοινὸν τῇ παιδείᾳ καὶ τῇ γλῶττῃ ἐποίησαν ἐν Βελγίῳ. Πόλεις Βελγικαὶ ἀξιόλογοι αἱ Βρυξέλλαι, ἡ Γανδαύη, ἡ Ἀνθερπία κἄλλαι ἐισιν. Τὸ Βέλγιον ἐν ἔτει 1830 τὴν αὐτονομίαν αὐτοῦ ἔλαβεν. Τὰ νῦν, τὸ Βέλγιον ἐστὶ μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Ἱστορία[edit | edit source]

Ὄνομα[edit | edit source]

Τὸ Βέλγιον λαμβάνει ἐκ τῆς λατινικῆς Belgae, ἣ ἐχρήσθη ὑπὸ τοῦ Ἰουλίου Καίσαρος ἵνα ἐκφράσῃ μία τῶν φυλῶν τῆς Γαλατίας. Ὡς ἔοικε ἡ λέξις Belgae αὐτὴ λαμβάνει ἐκ τῆς πρωτοκελτικῆς ῥίζης *belg-/*bolg- (κυμαίνω) οὕτως ποιοῦσα τὸ φυλῆς ὄνομα σημαίνειν «οἵδε οἳ κυμαίνουσι».[5][6][7]

Διαιρεῖται Γαλατία ἐς τρία μέρη, ἐξ ὧν ἕν οἱ Βέλγοι οἰκοῦσι, ἄλλον δὲ οἱ Ἀκουιτανοί, οἵπερ ἐν τῇ ὑμῶν γλώσσῃ Κέλται καλοῦνται, τῇ ἡμετέρᾳ Γαλάται, τὸ τρίτον [...]. Πάντων τούτων οἱ Βέλγοι ἰσχυρότατοι [...].

Ἰούλιος ΚαῖσαρDe bellō gallicō, Βιβλίον Α, Κεφάλαιον Α
Ἡ μάχη τῶν χρυσῶν πτερνιστήρων μεταξὺ τῆς Φλάνδρας καὶ τῆς Γαλλίας (1302)
Ἡ ἐπανάστασις τῶν Βέλγων

Πρὸ αὐτονομίας[edit | edit source]

Ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων τοιοῦτον ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ τῆς Βελγικῆς ἦν. Ἐν τῷ Μεσαίωνι πολλὰ φέουδά εἰσι ἐν τῷ Βελγίῳ, τινὰ τούτων ὑποχείρια τῇ Γαλλίᾳ, τῇ Βουργουνδίᾳ ἢ τῇ Ἁγίᾳ Ῥωμαϊκῇ Αὐτοκρατορίᾳ. Τάξις ἀστὼν ἐμορφώσατο ταῖς πόλεσι ἐν τοῖς μάλιστα τῇ Γάνδῃ καὶ τῇ Βρύγῃ. Τῶν κατοίκων τοῦ Βελγίου τινες μετέσχον ταῖς Σταυροφορίαις. Τὸ σημερινὸν Βέλγιόν τε ἡ Βαταυΐα τὲ καὶ τὸ Λυξεμβοῦργον συνηγάγοντο εἰς τὰς δεκαεπτὰ ἐπαρχίας (~1540) ὑπὸ τῶν Βουργουνδίων. Εἶτα τοιαῦται ἐνικήθησαν ὑπὸ τῶν Ἱσπανῶν. Διὰ τῆς τῶν διαμαρτυρομένων μεταρρυθμίσεως αἱ βόρειαι ἐπαρχίαι (ἐνταῦθα ὑπὸ τῆς Βαταυΐας) ἐγένοντο οὕτως ἕως ἂν παραμείνωσι αἱ νότιαι ῥωμαιοκαθολικαί.

Αὐτονομία[edit | edit source]

Μέρος τῆς Γαλλίας τοῦ Ναπολέοντος τέως, κᾷτα πάλιν τῆς Βαταυΐας ἄχρι τῆς ἐπαναστάσεως τῶν Βέλγων τὸ 1830 ὅτ' ἐκτήσαντο τὴν αὐτῶν αὐτονομίαν ἀρχόμενοι ὑπὸ βασιλέως καὶ συντάγματος. Ὁ πρῶτος βασιλεὺς Λεοπόλδος, βουληθεῖς μετέσχειν τοῦ άποικισμοῦ ὅμοιος τοῖς ἄλλοις Εὐρωπαίοις, ἐκτήσατο τὰς ἐν τῇ Λιβύῃ σημερινὰς χώρας τοῦ Κογγοῦ, Βυρουνδίας καὶ Ῥουάνδης. Δὶς ἐνικήθη ὑπὸ τῆς Γερμανίας ἐν τοῖς παγκοσμίοις πολέμοις. Τὴν δεκαετίαν τοῦ 90, αἱ ἀποικίαι αὐτοῦ ἐκτήσαντο τὴν ἐκείνων ἐλευθερίαν. Ἦν ἱδρυτικὸν μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ τῶν ΣΒΟΣ.

Πηγαί[edit | edit source]

  1. "be.STAT". Bestat.statbel.fgov.be
  2. «Population on 31 December»
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 «World Economic Outlook Database, October 2019». IMF.org
  4. Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene (PDF). United Nations Development Programme. 15 December 2020
  5. Pokorny, Julius, «The pre-Celtic inhabitants of Ireland», Celtic, DIAS, 1960 σελ. 231
  6. "Belgium: A Brief History Of How It All Began", theculturetrip.com, ἀναλαβὸν τῇ 31/01/2021
  7. «A short history of Belgium», Embassy of Belgium in Israel, ἀναλαβὸν τῇ 31/01/2021

Σύνδεσμοι Ἐξώτεροι[edit | edit source]

Commons-logo.svg
Οὐικικοινά
Ἰδὲ τὰς εἰκόνας καὶ τὰ κοινὰ τὰ ἄλλα περὶ τοῦ Βελγίου
Χῶραι τῆς Εὐρώπης
Χῶραι Ἅγιος ΜαρῖνοςἈνδοσινίαἈρμενία 1Ἀτροπατηνή 1ΑὐστρίαΒαταυία 2ΒέλγιονΒοημίαΒοσώνα καὶ ἙρσεγοΐνηΒουλγαρίαΓαλλία 2ΓερμανίαΔακίαΔανίαἙλλάςἙλουηττίαἘσθονίαἩνωμένον Βασίλειον 2ΘούληἸέρνηἸλλυρίαἹσπανία 2ἸταλίαΚασαχία 1Κολχίς 1Κύπρος 1ΛεττονίαΛευκορρωσσίαΛευχεντίαΛιθυανίαΛυξεμβοῦργονΛυσιτανία 2ΜελίτηΜελάνοροςΜολδαυΐαΜόνοικοςΝορουηγία 2ΟὐατικανόπολιςΟὑγγαρίαΠαιονίαΠολωνίαῬωσσία 1ΣαυροματίαΣερβίαΣλοβακίαΣλοβηνίαΣουηκίαΤουρκία 1ΦιννίαΧροατία Cartography of Europe.svg
Κτήσεις Ἀκρωτήριον καὶ ΔεκέλειαΚαισάρειαΚάλπηΜόναΣαρνίαΦαιρόαι Νῆσοι
Χῶραι μετὰ ὀλίγης ἀναγνωρίσεως ἈβασγίαΚοσσυφοπέδιονΝότιος ὈσσετίαὈρχιστηνήΤΠΒΚὙπερτυρία
1. Χῶραι αἳ ἔχουσι πᾶσα ἢ μέρος τῆς σφετέρας ἐπικρατείας ἐκτὸς Εὐρώπης, μέντοι νομίζονται πολιτιστικῶς εὐρωπαϊκαὶ εἶναι
2. Χῶραι αἳ ἔχουσι ὑπερπόντια ἐδάφη, μέντοι ἡ αὐτῶν μητρόπολις κατοικεῖ τῇ Εὐρώπῃ
Χῶραι μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως
Flag of Europe.svg
ΑὐστρίαΒαταυίαΒέλγιονΒοημίαΒουλγαρίαΓαλλίαΓερμανίαΔακίαΔανίαἙλλάςἘσθονίαἸέρνηἹσπανίαἸταλίαΚύπροςΛεττονίαΛιθυανίαΛυξεμβοῦργονΛυσιτανίαΜελίτηΟὑγγαρίαΠολωνίαΣλοβακίαΣλοβηνίαΣουηκίαΦιννίαΧροατία European Union borders.png
Gnome-globe.svg
Ἥδε ἡ ἐγγραφὴ περὶ γεωγραφίας δεῖ παρεκτενεῖσθαι . Βοηθεῖτε μετὰ τῆς ὑμετέρας εἰσφορᾶς τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ.