Wp/cop/ⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲟⲥ ⲗⲁⲃⲓⲃ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cop
Wp > cop > ⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲟⲥ ⲗⲁⲃⲓⲃ
ⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲟⲥ ⲗⲁⲃⲓⲃ

ⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲟⲥ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲗⲁⲃⲓⲃ (1868, ⲙⲟⲉⲓⲣ, ⲧⲕⲁϩⲕⲱⲥⲕⲁⲙ, ⲡⲓⲑⲱϣ ⲛ̀ⲥⲓⲱⲟⲩⲧ – 1918, ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ) ⲟⲩⲥⲁⲟⲩⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥⲁϧ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉ. ⲡⲉϥⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⲛ̀ϣⲟⲣⲡ ⲛⲉ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϥⲣⲏϯ ⲁⲩϣⲱⲡ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

ⲡⲓⲃⲓⲟⲥ[edit | edit source]

ⲁⲩⲙⲁⲥϥ ϧⲉⲛ ϯⲙⲓ ⲙⲟⲉⲓⲣ ⲡⲁⲣⲁⲥⲓⲱⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲭⲏⲙⲓ. ⲁϥϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲁⲅⲓⲁ ⲙⲁⲣⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲥⲱⲟⲩⲧ ⲛ̀ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲁⲗⲟⲩ: ⲕⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲁⲱ. ⲁϥⲧⲱⲡ ⲙ̀ⲡⲓϫⲱⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲯⲁⲗⲙⲟⲇⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉⲙⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲯⲁⲗⲙⲟⲇⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲭⲟⲓⲁⲕ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲧⲟⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲛⲧⲓⲫⲱⲛⲁⲣⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⲛ̀ϫⲱⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲡⲁⲡⲁ ⲁⲃⲃⲁ ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩⲉ̅ ⲁϥⲉⲣⲃⲟⲏⲑⲓⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱϣ ⲛ̀ϩⲁⲛⲥϧⲓ ⲛ̀ϫⲓϫ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ: ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲁⲅⲅⲗⲓⲕⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲁⲥⲡⲓ. ⲁϥⲥϧⲁⲓ ⲙ̀ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲛ̀ⲗⲉⲝⲓⲕⲟⲛ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲉϥϫⲟⲕϥ ⲉⲃⲟⲗ.

ⲁϥϯϩⲑⲏϥ ⲛ̀ⲧⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲧⲉϥⲁⲥⲡⲓ ⲉⲧⲁϥⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ϩⲁⲛϫⲱⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲁⲗⲱⲟⲩⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲙ̀ⲡⲓⲁϧⲱⲙⲫⲁⲧ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉϫⲱⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ϧⲉⲛ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲣⲏⲥ. ⲁϥⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ϩⲁⲛϫⲱⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲧϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲁⲅⲅⲗⲓⲕⲟⲥ ⲓⲉ ⲥⲉⲟⲛⲓ ⲛ̀ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲁⲅⲅⲗⲓⲕⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϫⲱⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲥⲉⲛϯ ⲛⲉⲙ ϯⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲓⲕⲏ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϫⲱⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲯⲁⲗⲙⲟⲥ

ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲫⲛⲏⲃ ⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲟⲥ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩⲟⲩⲉϩ ⲛ̀ⲥⲱϥ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲙ̀ⲫⲛⲏⲃ ⲡⲓⲥⲉⲛϯ ⲣⲓⲍⲕⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲟⲛ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲏⲓ.

ⲡⲉϥϩⲱⲃ[edit | edit source]

ⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲟⲥ ⲗⲁⲃⲓⲃ ⲁϥⲟⲩⲉϩ ⲛ̀ⲥⲁ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ ⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟϥ ⲛ̀ϫⲉ ϩⲉⲣⲓⲁⲛ ⲙⲟϥⲧⲁϩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲁ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲥⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲉ ⲁϥⲭⲱ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲛⲓⲛ ⲉⲧϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲥⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲱⲛⲧ ⲛ̀ⲧⲉϥⲉⲣⲭⲣⲁⲥⲑⲉ ⲛ̀ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲧϣⲉⲃⲓⲱ ⲛ̀ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ.

ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉϥϧⲉⲣⲉⲃ ⲛ̀ϯϩⲟⲩⲓⲧ ⲙ̀ⲡⲓⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ:

"ϧⲉⲛ ⲫⲣⲁⲛ ⲙ̀ⲫⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲡϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲛⲓϥⲓ (ⲡⲓⲡⲛⲉⲩⲙⲁ) ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲟⲩⲛⲟⲩϯ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲧ ⲉⲥⲉϣⲱⲡⲓ (ⲁⲙⲏⲛ)"

ⲁϥⲉⲣⲭⲣⲁⲥⲑⲉ ⲛ̀ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀ⲡⲉϥⲧⲁⲙⲟⲛ ϫⲉ ⲁϥⲑⲱⲛ ⲁϥϫⲓⲙⲓ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲓⲉ ⲁϥⲑⲁⲙⲓⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀:

ⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲟⲥ ⲛⲓⲕⲉⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲥⲱⲣ
ⲃⲏⲗⲗⲁ ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ
ⲙⲁⲛⲃⲏⲗⲗⲁ ⲙⲁⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ
ⲙⲁⲛⲭⲁ ⲙⲩⲥⲑⲏⲣ
ⲃⲉⲣⲉϭⲉⲣⲁⲧ ⲡⲓⲕⲁⲧⲫⲁⲧ
ⲥⲓⲑⲃⲉⲗϩⲱⲃ ⲁⲛⲁⲕⲟⲗⲧⲉ
ⲣⲉⲙⲁⲛⲍⲏⲃ ⲥⲃⲟⲩⲓ, ⲣⲉϥϭⲓⲥⲃⲱ, ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ
ⲣⲉⲙⲙ̀ⲫⲉ ⲫⲁ ⲧⲫⲉ
ⲉⲧⲏⲓⲥ ⲛ̀ϩⲟⲩⲟ ⲉⲕⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲧⲉ ⲧⲣⲉⲛⲟ
ⲟⲩⲥⲓⲑⲃⲁⲓ ⲡⲓϩⲟⲓ, ϯⲙⲁⲭⲏⲛⲏ
ⲡⲓϭⲱⲙ ⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ
ⲡⲓⲁϧⲱⲙⲫⲁⲧ ⲁⲗⲫⲁⲃⲏⲧⲁ

ⲁϥⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧϧⲉ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ:

ⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲟⲥ ⲛⲓⲕⲉⲥⲁϫⲓ
ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲡⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲛ̀ϣⲏⲣⲓ
ⲟⲩⲁⲗⲟⲩ ⲛ̀ⲕⲟⲩϫⲓ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲁⲗⲟⲩ
ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲡⲉ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ
ϣⲁϥϭⲟⲥⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ ϣⲁϥϭⲓⲥⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ
ⲥⲱⲧⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲕⲙⲁϣϫ ⲣⲉⲕ ⲡⲉⲡⲕⲙⲁϣϫ
ⲟⲩⲙⲁⲛⲫⲓⲥⲓ ⲟⲩⲙⲁⲛⲥⲁϩϯ
ⲟⲩⲗⲁϫⲓ ⲟⲩⲥⲓⲱⲟⲩⲛⲓ
ⲙⲁⲛϩⲉⲙⲥⲓ ⲧⲟⲧⲥ
ϣⲁϥⲱⲛϧ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲁϥ ϣⲁϥⲟⲩⲉⲙⲁϥ

ⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲥⲓⲑⲃⲗⲉϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ: ⲁⲡⲓⲧⲣⲉⲛⲟ (ⲡⲓⲁⲛⲁⲕⲟⲗⲧⲉ) ϣⲉⲛⲁϥ ⲉⲛⲉⲛⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ

ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲡ ⲛ̀ϫⲉ ⲫⲛⲏⲃ ⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲟⲥ ⲗⲁⲃⲓⲃ ⲛ̀ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲕⲉ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲡ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲧϣⲉⲃⲓⲱ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲕⲉ ⲛⲓⲥⲉⲛϯ ⲛⲉⲙ ⲧϧⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲉϥⲥϧⲁⲓ ⲁⲩⲣⲓⲕⲓ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲛ̀ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ ⲛⲉⲙ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲛⲉϥⲥϧⲁⲓ ϫⲉ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲟⲥ

ϯⲧⲁⲓⲟ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲉϥⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲙⲉⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϯϯⲙⲁϯ ⲁⲛ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ϫⲉ ⲥ̇ⲟⲛⲓ ⲁⲛ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥϣⲧⲉⲙϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ϯⲙⲉⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲁⲛϯϩⲑⲏⲛ ϧⲁⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛϭⲓⲥⲃⲱ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲙ̀ⲡⲉϥⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲙⲉⲓ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ