Wp/cop/ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cop
Wp > cop > ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ
"ⲡⲓϣⲗⲏⲗ ⲙⲡ̀ϭⲟⲓⲥ", ϫⲉⲓⲙⲥ ϯⲥⲥⲱ, 1886–1896

ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲓⲉ ⲡⲓϣⲗⲏⲗ ⲙ̀ⲡϭⲟⲓⲥ ⲟⲩϣⲗⲏⲗ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ ⲡⲉ.

ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉⲧ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ
ⲙⲁⲣⲉϥⲧⲟⲩⲃⲟ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ
ⲙⲁⲣⲉⲥⲓ̀ ⲛ̀ϫⲉ ⲧⲉⲕⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ
ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁⲕ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ
ⲙ̀ⲫ̀ⲣⲏϯ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ
ⲡⲉⲛⲱⲓⲕ ⲛ̀ⲧⲉ ⲣⲁⲥϯ ⲙⲏⲓϥ ⲛⲁⲛ ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ
ⲟⲩⲟϩ ⲭⲁ ⲛⲏⲉⲧⲉⲣⲟⲛ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ
ⲙ̀ⲫ̀ⲣⲏϯ ϩⲱⲛ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲭⲱ ⲉⲃⲟⲗ
ⲛ̀ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲁⲛ ⲉⲣⲱⲟⲩ
ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲉⲣⲉⲛⲧⲉⲛ ⲉⲭⲭⲭⲭⲟⲩⲛ ⲉⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ
ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁϩⲙⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ
ϩⲁⲙⲏⲛ.
ⲡⲉⲛïⲱⲧ ⲉⲧ ϩⲛ̀ ⲛ̀ⲙ̀ⲡⲏⲟⲩⲓ
ⲡⲉⲕⲗⲉⲛ ⲙⲁⲗⲉϥⲧⲩⲃⲃⲁ
ⲧⲉⲕⲙⲉⲧⲉⲣⲣⲁ ⲙⲁⲗⲉⲥⲓ
ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲏⲕ ϩⲛ̀ ⲧⲡⲏ ⲙⲁⲗⲉϥϣⲱⲡⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡ ⲕⲉϩⲓ
ⲡⲉⲛⲁⲓⲕ ⲛ̀ⲗⲉⲥϯ ⲙⲁïϥ ⲛⲏⲛ ⲙ̀ⲡⲁⲟⲩ
ⲕⲱ ⲛ̀ⲛⲉⲧⲉⲗⲁⲛ ⲛⲏⲛ ⲉⲃⲁⲗ
ⲛ̀ⲧϩⲏ ⲛ̀ⲧⲁⲛⲕⲱ ⲉⲃⲁⲗ ⲛ̀ⲛⲉⲧⲉ ⲟⲩⲁⲛⲧⲏⲛ ⲉⲗⲁⲩ
ⲁⲩⲱ ⲙ̀ⲡⲉⲗⲉⲛⲧⲉⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ
ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϩⲙⲉⲛ ϩⲁⲃⲁⲗ ⲙ̀ⲡⲡⲉϥϩⲁⲩ
ϫⲉ ⲧⲱⲕ ⲧⲉ ⲧϭⲁⲙ ⲙⲛ̀ ⲡⲉⲁⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ
ϩⲁⲙⲏⲛ.
ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ
ⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲟⲩⲟⲡ
ⲧⲉⲕⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲁⲣⲉⲥⲉⲓ
ⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ
ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲉϥ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲟⲛ ϩⲓϫⲙ ⲡⲕⲁϩ
ⲡⲉⲛⲟⲉⲓⲕ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲛ ⲙⲡⲟⲟⲩ
ⲕⲱ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲉⲣⲟⲛ
ⲛⲑⲉ ϩⲱⲱⲛ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲛⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ
ⲛⲅⲧⲙϫⲓⲧⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ
ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲅⲛⲁϩⲙⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲕ ⲧⲉ ⲧϭⲟⲙ ⲙⲛ ⲡⲉⲟⲟⲩ ϣⲁⲛⲓⲉⲛⲉϩ
ϩⲁⲙⲏⲛ.