Wp/cop/ⲕⲁϫⲱⲧ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cop
Wp > cop > ⲕⲁϫⲱⲧ
ⲡⲓⲛⲁⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲕⲁϫⲱⲧ

ⲕⲁϫⲱⲧ ⲓⲉ ⲅⲁⲍⲁ (ⲙⲉⲧϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ: עַזָּה, ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: غزة) ⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⲙ̀ⲡⲁⲗⲁⲓⲥⲧⲓⲛⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓϧⲓⲣ ⲛ̀ⲕⲁϫⲱⲧ. 515,556 ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉϫⲁⲗⲏⲟⲩⲧ ⲉⲡⲁⲓⲙⲁ.

ϯⲥⲧⲟⲣⲓⲁ[edit | edit source]

ϥ̀ϫⲱⲣϫ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲓ̅ⲉ̅ ⲙ̀ⲙⲉⲧϣⲉ ⲥⲁⲧϩⲏ ⲙ̀ⲡϭⲟⲓⲥ. ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϣⲗⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲉⲧⲁⲩⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲕⲁϫⲟⲧ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲧⲉⲥϩⲓⲥⲧⲟⲣⲓⲁ. ⲛⲉ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙ̀ⲫⲓⲗⲓⲥⲧⲁⲓⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲁⲙⲁϩⲓ ⲉⲣⲟⲥ ⲉ ϣⲁⲧⲉⲛⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ 350 ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ.

ϧⲁ ⲡⲓⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲱⲙⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲃⲩⲍⲁⲛⲧⲓⲟⲛ ⲕⲁϫⲱⲧ ⲁϥⲧⲱⲙⲧ ⲉϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲥⲉⲙⲣⲱ ⲁϥⲉⲣϣⲁⲩ. ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ 635 ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲙ̀ⲃⲁⲕⲓ ⲙ̀ⲡⲁⲗⲁⲓⲥⲧⲓⲛⲏ ⲉⲧⲁϥϭⲱⲧⲡ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲗⲭⲁⲗⲏⲃ ⲙ̀ⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲓ ⲑⲙⲏϯ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲁⲗⲓⲥⲗⲁⲙ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉ̀ϣⲱⲡ ⲛⲓⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲫⲟⲣⲟⲥ ⲁⲩϭⲱⲧⲡ ϯⲃⲁⲕⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧϣⲉ ⲓ̅ⲁ̅ ⲁⲥⲃⲓϫⲓ. ⲛⲉ ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ϯⲙⲓ ⲡⲉ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲩⲙⲟⲣⲥ ⲉϧⲟⲩⲛ ϯⲙⲉⲧⲁⲩⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲛ̀ϩⲟⲑⲙⲉⲛ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧϣⲉ ⲓ̅ⲋ̅. ⲉⲧⲓ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲛ̀ⲥⲁ ⲙ̀ⲡⲓϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲛⲓϩⲟⲑⲙⲉⲛ ⲁϯⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲉⲓⲁ ⲛ̀ⲣⲓⲇⲟⲩⲁⲛ ⲁⲙⲁϩⲓ ⲉϫⲉⲛⲕⲁϫⲟⲧ ⲟⲩⲟϩ ϩⲓ ⲡⲟⲩⲁⲙⲁϩⲓ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲁϥⲣⲱⲧ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲕⲉⲥⲟⲡ.

ⲕⲁϫⲱⲧ ⲁϥϩⲉⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲙⲉⲧⲁⲩⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ `ⲙⲃⲣⲉⲧⲁⲛⲓⲁ ⲉⲧⲓ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲙ̀ⲃⲉⲧⲥ ⲛ̀ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲓ ⲟⲩⲧⲱⲓ `ⲙⲙⲉⲧⲙⲁⲛⲧⲁ `ⲙⲡⲁⲗⲁⲓⲥⲧⲓⲛⲏ. ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩⲃⲉⲧⲥ `ⲛ1948, ⲭⲏⲙⲓ ⲁϥⲁⲙⲟⲛⲓ ⲑⲱϣ `ⲙⲃⲉⲣⲓ `ⲛⲕⲁϫⲱⲧ. ⲕⲁϫⲱⲧ ⲁⲩⲁⲙⲟⲛⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲃⲉⲧⲥ `ⲛ1967, ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ 1993 ϯⲃⲁⲕⲓ ⲁⲩⲫⲟⲛⲕ ⲉⲙⲉⲧⲁⲣⲭⲏ `ⲙⲡⲁⲗⲁⲓⲥⲧⲓⲛⲏ. ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ `ⲙⲙⲉⲧⲥⲱⲧⲡ `ⲛ2006 ⲁⲑⲗⲏⲥⲓⲥ `ⲛϩⲟⲡⲗⲟⲛ ⲁϥⲉⲣⲁⲣⲭⲉⲥⲑⲉ ⲟⲩⲧⲉ ϩⲁⲛⲣⲉⲙⲛⲏⲓ `ⲛϫⲟⲙ `ⲛϥⲁⲧⲁϩ ⲛⲉⲙ `ⲛϩⲁⲙⲁⲥ, ⲉⲧⲓ ϩⲁⲙⲁⲥ ⲁϥϭⲓⲉⲣϣⲓϣⲓ ϧⲉⲛ ⲕⲁϫⲱⲧ.