Wp/cop/ⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ ⲙ̀ⲃⲩⲍⲁⲛⲧⲓⲟⲛ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cop(Redirected from Wp/cop/ⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ `ⲙⲃⲩⲍⲁⲛⲧⲓⲟⲛ)
Wp > cop > ⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ ⲙ̀ⲃⲩⲍⲁⲛⲧⲓⲟⲛ
Jump to navigation Jump to search
ⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ `ⲙⲃⲩⲍⲁⲛⲧⲓⲟⲛ
Βασιλεία Ῥωμαίων
Imperium Romanum
c. 330 - 1453
Byzantine imperial flag, 14th century, square.svg

ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ
Byzantine Palaiologos Eagle.svg

ⲡⲓⲃⲁⲓ ⲛϯ
Justinian555AD.png
ϯϩⲛⲟⲩⲛⲧⲙⲏⲕⲱⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ
ϯⲁⲥⲡⲓϯⲁⲥⲡⲓ `ⲛϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ
ϯⲁⲥⲡⲓ `ⲛⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ
ⲡⲓϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓⲡⲓϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ `ⲛⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ
ϯⲏⲡⲓ `ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ `ⲙ`ⲡⲕⲁϩⲓ565 AD est. 26,000,000
780 AD est. 7,000,000
1025 AD est. 12,000,000
ⲡⲓⲗⲟⲩⲕⲟϫⲓⲡⲓⲛⲟⲙⲓⲥⲙⲁ
ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ
Dio coin3.jpg ⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ `ⲛϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ
ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ
Fictitious Ottoman flag 2.svg ⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ `ⲛⲟⲑⲙⲁⲛ
ϯⲛⲟⲩ ⲟⲩⲱⲛ `ⲛⲧⲉⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲓⲧⲁⲗⲓⲁ ⲓⲧⲁⲗⲓⲁ

ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲑⲟⲩⲣⲭⲓⲁ ⲑⲟⲩⲣⲭⲓⲁ
ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ
ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲭⲏⲙⲓ
ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲥⲩⲣⲓⲁ ⲥⲩⲣⲓⲁ
ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲓⲥⲡⲁⲛⲓ ⲓⲥⲡⲁⲛⲓⲁ

ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲙⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ

ϯⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ ⲙ̀ⲃⲩⲍⲁⲛⲧⲓⲟⲛⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲏ ⲛ̀ⲓⲉⲃⲧ) ⲡⲉ ⲡⲓⲣⲁⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲥⲉⲡⲓ ⲛ̀ⲓⲉⲃⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲏ ⲉⲧⲉϥϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲙⲏϯ. ϯϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲡⲉ ⲕⲱⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲑⲟⲩⲣⲭⲓⲁ ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ. ⲁⲧⲙϥⲣⲏϯ ϯⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲏ ⲛ̀ⲉⲙⲉⲛⲧ ⲛⲉϥϣⲗⲟⲗ ⲁⲩⲥⲁϫⲓ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲛⲉⲙ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ. ⲁⲩⲑⲱⲃϣ `ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲕⲟⲩⲗⲧⲟⲩⲣⲁ ⲛⲉⲙ ⲧⲁⲩⲧⲟⲧⲏⲧⲁ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ.

ⲡⲓϩⲏⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ (330-476 ⲙ.ⲭ.)[edit]

Ϧⲉⲛ ⲡⲓⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲡϭⲟⲓⲥ 324, ⲡⲓⲕⲁⲓⲥⲁⲣ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲏ ⲕⲱⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲥ ⲁ̅ ⲁϥⲕⲓⲙ ϯϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲏ ϩⲁ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲙ̀ⲃⲩⲍⲁⲛⲧⲓⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯⲣⲉⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲕⲱⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ 150 ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙⲉⲛϩⲉ ⲁⲩⲇⲁⲙⲁⲍⲓⲛ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲏ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲅⲉⲣⲙⲁⲛⲓⲕⲟⲥ ⲉⲧⲓ ⲡⲓⲡⲉⲣⲓⲟⲇⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲧⲉⲃ, ⲕⲱⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲡⲉ ⲙⲟⲛⲟⲛ ϯϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲏ. ⲑⲁⲓ ⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ ⲛ̀ⲓⲉⲃⲧ ⲁϥⲟⲩⲟⲛ ⲡⲉⲇⲁⲫⲟⲥ ϣⲁⲓⲣⲓ ⲉⲣⲟⲉⲇⲁⲫⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲏ ⲛ̀ϣⲟⲣⲡ.

ⲛⲓⲡⲣⲟⲃⲗⲏⲙⲁ Ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ (476–717 ⲙ.ⲭ)[edit]

ⲛⲓⲃⲉⲧⲥ Ϧⲉⲛ ⲡⲉⲙⲉⲛⲧ[edit]

ϯⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ ⲛ̀ⲃⲩⲍⲁⲛⲧⲓⲟⲛ ⲁϥϭⲟⲛⲧ ⲉⲕⲱⲗ ⲡⲣⲱⲙⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲧⲁⲗⲓⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲅⲉⲣⲙⲁⲛⲓⲕⲁ. ⲟⲩⲧⲱ 530–555 ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲃⲩⲍⲁⲛⲧⲓⲟⲛ ⲁⲩⲛⲓⲕⲏ ⲛⲑⲟ ⲛ̀ⲙⲗⲁϧ (ⲙ̀ⲙⲗⲁϧ ?) ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲕⲱⲗ ⲣⲱⲙⲏ.

ⲡⲓⲁϧⲱⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙϩⲱⲟⲩⲓ ⲡⲁⲗⲁⲓⲟⲗⲟⲅⲟⲥ

ⲛ̅ⲁⲩⲁⲙⲟⲛⲓ ⲁⲛ ⲛⲧⲉⲛ ⲛⲓϫⲫⲟ. ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲅⲉⲣⲙⲁⲛⲓⲕⲁ ⲁⲩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟ ⲓⲧⲁⲗⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲣⲱⲙⲏ ⲟⲛ. ⲉⲓⲧⲁ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲛⲓⲁⲃⲁⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲗⲁⲃⲟⲥ ⲁⲩⲓ ⲉⲁⲙⲁϩⲓ ⲑⲣⲁⲕⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲃⲩⲍⲁⲛⲧⲓⲟⲛ. ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲓⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲡϭⲟⲓⲥ 560 ⲛⲓⲣⲉⲙⲛϫⲱⲧⲓ ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲓ ϩⲟⲩⲟ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲗⲕⲁⲛⲓⲁ. ⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⲛⲥⲁⲛⲉⲓⲣⲉⲙⲛϫⲱⲧⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲡⲟⲩⲗⲕⲁⲣⲓⲁ. ⲙⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲡⲟⲩⲗⲕⲁⲣⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲁⲃⲁⲣⲟⲓ ⲛⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲑⲟⲩⲣⲭⲓⲁ ⲛ̀ϣⲟⲣⲡ. ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲥⲗⲁⲃ ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲡⲓⲣⲁⲛ ⲥⲉⲕⲗⲁⲃⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϭⲓ ⲛⲉϯⲁⲥⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉⲛⲓϥⲉⲑⲟⲥ.