Jump to content

Wp/blc/Smt

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blc
Wp > blc > Smt
Wa smt ts alh Nuxalk, ala ats'aaxlhanks wa anuxum ts. Tic Snukusikuulh ti smt tc ala asiknalus. ula skw'panklh, k'caynicicw wa alh7ay ats: ti Nuxalk-tum tc, Anulhk'als, k'isskwatsta, Nuhawhawtalh, Nuslaxm. Ala slhxanks, Nusq'lst, Wapat, Nusmalhhiixwayc, n Nusimutsta (Salmt) ala stsalhanks wa anuxum ts.

Tic ti smt wa amats stl'uk'tum wa kulhulmc ts alh tu ayk' txw. Smsmayuustulht tu lhikw'lcaaxtalh txw s ninitslhaw tu smt txw alh tu ayk' txw, stl'mstanaw. [1]Smalhhtutimkw txw c Qamayts - aytutis wics skaycis paaxulhlaliwas wa kulhulmc ts ala tl'mtnuks - Anayk its'ik ilh ska nacliwatus wa kulhulmc ts ula tl'msta kamalhklhtutimkw wiclh tu tl'uk' t'axw.[1]

wa tl'msta, n wa smt[edit | edit source]

nacliwatimuts ti tl'msta ska ayalhs uuxnk alh licimutusayc. k'caynicim wa smt ts Nusq'lst n Snukusikuulh ala kulhulhiks, ulatl's tu apsulh, Anukits'm.

Klhtutimkw tu patsalh tu tl'msta txw ula uts'aluulhs wa smt ts skw'alhtnim wa suncw ats. Lip'tsutakw7ituts' ulh ts sqw'sms tu suncw ats. lht'nmawk'u wa tl'msta utl'uk' ala smsmt sikalhyakinaw. Aynaw tuu sik'maalhtamnaw ca spikw'. q'lumnaw k'u ula uts'iixws ka smt sik'canaw ulh tu tl'uk' taxw. Ticskw tuu wa uts'alulhs tu smsmt txw wa mntanaw tu lhkw'laaxtalh txw alh tu ayk' txw s7ixwamnaw ulh tu ixw txw, alh7ays s7axw nust'axwaalh wa mnta alh ts. Alh tu ayk' txw sputl'mtimk'w tu tl'msta txw ctu hawhaw txw s7lhxanmnaw ulh txw.[2]Aynaw tuu squlhanakwkw' ala tap'alst ts.[3] Icyaasnicitkwtuu wa tl'msta ca slk'laaxt ts ala ilhm wa amat ts ala smsmtilh ts.[4]

wa nmnmk' n wa alhpus ala tl'uk'ankiixws wa smt[edit | edit source]

Slax wa nmnmk' ts skalaalhmtim ala tl'uk'ankiixws wa smt ts. Apsulhaw wa yaki alhtxw. Alhinaw tuu wa spikw' ts alhtxw. tl'antl'apaw tuu wa nan ts n wa quts'ik ts ulh txw skasnknicaw txw alhtxw.

wa alhkwtl' ts ala tl'uk'ankiixws ti smt. qw'lasliwa tu wa sxiximuuts ts n wa alhkwtl' ts ala uts'alulhs ti smt

Qw'lasliwa wa alhkwtl' ts s7alhpus alhtxw. Axku alh7ays stsactsakwaax wa stn ts alhtxw, ktl'aatl'xiiskuks alhtxw, staq'aaxliwas. pus ka slaws ala sqwli ts, ala slawsals ts. Ilhtsaynaw tuu wa Nuxalkmc ts ca sqaluts ts alhtxw, ala tl'uk'ankiixws ti wa smt - slaxliwni wa ays7ays wa sqaluts alhtxw.

Wa Smtilh ts[edit | edit source]

wa smtilh alh Nuxalk[edit | edit source]

wa smtilh alh Slaaxlh[edit | edit source]

wa smtilh alh Nutcictskwani[edit | edit source]

wa smtilh alh Nusats'm[edit | edit source]

wa smtilh alh Ats'aaxlh[edit | edit source]

wa smtilh alh Kw'alhna[edit | edit source]

wa smtilh alh Ista[edit | edit source]

wa smtilh alh Nutl'l[edit | edit source]

References[edit | edit source]

  1. 1.0 1.1 Franz Boas
  2. Clarence Elliot
  3. Thomas McIlwraith
  4. Clayton Mack