Jump to content

Wp/blc/Qwaqwaws

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blc
Wp > blc > Qwaqwaws
ti imlaakwlh ti qwaqwaws n tsi cna7s ti qwaqwaws

Lhnus wa alh7ay wa tsitsipii - ti qwaqwaws tc n ti qwaqwans tc. Tic tsk ti qwaqwaws ti alhitimuts alh Nuxalk. Tic tsk ti qwaqwans tc ti putl's kw' ula ats sutkams. Tsuts Joshua Moody s7axw slaxaw wa alh7ay alh Nuxalk. Wics "Common Merganser" wa itts'xlhiixw wa skwatstas ti tsitsipii t'ayc.

Ti qwaqwaws-tum ti tsitsipii[edit | edit source]

Tic ti qwaqwaws ti k’cicw ti tsitsipii tc alh ti alhqulhuus t’ayc. Mulmulmi tc stsitsipiis, alh7ays c ti qwaqwans, n ti q'awlhtaqs n ti sk’ilcts. Sk’culhiixws ti imlaakwlh tc was sk’culhiks tuu tc. Mukulhiixws tsi cnaaslh tsc. Mukwalhaw ts – alh7ays wa icanaw ts c tu icas ti naxnx. Ts’uliits tsi cnaaslh tsc, was ts’xulhanks tsc. Alh7ays wa tsutsanaw ts c ti nicta.[1]. axw walit wa amatilh ats - alhitimutaw ts ala sulut ts.

alh7aynaw ala qiqipinaw ts[edit | edit source]

kstwaynicit kw' wa imantanaw ts ala nutsq' ts ala ka stn. Wic its'ik siyanicit ska alhitimutaw ala amats wa lhkw'aax wa stn. Nu7usqnamkit ula sts'klaktulh putl's wa ts'iculh wa q'pa - asimlts ilh alh ts. Was nitsmaw wa qiqipi ts, sm7ulhla stl'aptutim ts ula axw nut's wa qla ts - ula wayclhh wa qla ts. Wic ats wa amats wa ya knicim ala qiqipi ts.

alh7aylh skalhqwaqwawsilh[edit | edit source]

kamalh kalhqwaqwaws ti imlk, iputsuts alh ti nuslhulhanimta.[2] Aslhulhanim-tum ti alh7ay ti lhxanm. T'ksnis wa qwaqwaws c ti puts'tn n wa t'ksnimta.[2] Yustamkim tuu wa st'qwlus ts, aytum ca mlhkwa ts c tu cnasuks txw.[2] Nuqaq'lstxutsmim kw - nukwtl'aaqim ula qla n wa tictsamuulh (wa kwluulh wa t'xt ts) ula s7alhliclicaw ts.[1]

wa sininitsaw ts[edit | edit source]

Wicanaw wa smsmlhkii ts wa sininitsaw wa qwaqwans ts. Knicit kwtuu wa matskw’ ts, wa sulutlh wa tsakwliwa ts, n wa qiqti wa k’ink’nacwi ts. Lhxanmaw ts ala sulut ts, aynakwtuu ala anuxum ts n wa tsalh ts. K'ctim kw' ala anuxum ts smulmnaw ula smsmlhki ts.

Skw'alhtntas ti qwaqwaws tc[edit | edit source]

Tic ti qwaqwaws ti kw'lhtntas ti staltmc alh Nutl'l- tic ti Ts'lkt ti lhkw'anaats ti staltmc tc alh txw, alh7awlhim c ti qwaqwaws tc.


Ti qwaqwans-tum tc[edit | edit source]

ti imlaakwlh ti qwaqwans

Tic ti qwaqwans ti k’cicw ti tsitsipii tc alh ti alhqulhuus t’ayc. Wics "Red-breasted Merganser" wa itts'xlhiixw wa skwatstas tc. Mulmulmi tc stsitsipiis – alh7ays c ti yayaatni n ti q’awlhtaqs. Sk’culhiixwaw wa imlaakwlh ts, was ts’xwapsmnaw ts. Ts’xwaak wa kw’pwalhtaw ts. Qw’laliitsaw wa cnaaslh ts. Ts’uliitsaw ts – was mukulhiixwaw. Alh7aynaw wa tsatsluksiinaw ts c tu cnaaslh txw. Axw xilhs sk’ctim txw alh Nuxalk.[3] Alhitimutaw ala tsalh ts - k'caynictim kwtuu ala sulut ts. Nuqaq'lstxutsmim kw tuu ats.[1] ts'xmayc stl'yalhtimutaw ssicsiqw'aw ts - tl'yalhtimuts ti qwaqwans tc ala tsay wa tsitstsipii ts ssicsiqw's tc (tl'yalhliwni wa acwlh ts stxuuxnkalhaw ula snknicaw ts).

Wa s7alh7ayutsaw ts[edit | edit source]

Prrak-prrak-litaw wa cnaaslh ts. Alh7ayutsaw wa imlaakwlh ts skukulhk’manaw.

wa sininitsaw ts[edit | edit source]

wa asmus wa qwaqwans

Wicanaw wa smsmlhkii ts wa sininitsaw wa qwaqwans ts. Knicit kwtuu wa matskw’ ts, wa tsakwliwa ts, n wa qiqti wa k’ink’nacwi ts. Lhxanmaw ts ala tsalh ts.

Alh7ayalhaw s7ixwamnaw ts[edit | edit source]

Putl’aw kw’ ts ulh Nuxalk sutkams. Tutu7imantanaw ts ala tcastsalh ts s7amlhams. Wic wa kulhulmc ts wa umatstum kw' wa imantanaw ts.

References[edit | edit source]

  1. 1.0 1.1 1.2 Louie Hall
  2. 2.0 2.1 2.2 Captain Schooner
  3. Joshua Moody