Wb/nia/Luka/9/Famaduhu'ö Wetero

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | nia‎ | Luka

18 III. Ba me mangandrõ ia, ha yaʼia, ba laʼondrasi ia nifahaõ, ba isofu khõra, imane: Ha law̃aʼõ niha sato, ha niha ndraʼodo? 19 Ba latema linia, lamane: Law̃aʼõ: Yohane andrõ, samayagõ idanõ; ba so zangumaʼõ: Eliya; ba so õsa, ba law̃aʼõ: No maoso zamaʼeleʼõ fõna andrõ, samõsa. 20 Ba imane khõra: Ba jaʼami, ha miw̃aʼõ, ha niha ndraʼo? Itema linia Fetero, imane: Keriso Lowalangi andrõ ndraʼugõ. 21 Ba itenaw̃a ira, iw̃aʼõ khõra, bõi laʼombakhaʼõ daʼõ, gofu ha õkhõ. 22 Imane: Lõ tola lõ oya itaha famakao Ono Niha, ba latiboʼõ ia dania satua mbanua andrõ ba ere sebua ba sangila amakhoita andrõ, ba labunu ia, ba tõlu ngaluo, ba tesusugi ia. (A. 9, 23—27: Mat. 16, 24—28: Mar. 8, 34—38) 23 Ba imane khõra fefu: Na so zedõna moloʼõ yaʼo, ba yamuʼositengagõ ia, jamuluʼi rõfania, ero maõkhõ, ba yamuʼoʼõ ndraʼo. (Mar. 8, 34). 24 Ha niha sa zedõna manganauʼõ nosonia, khõnia aetu dania; ba ha niha zaetu noso, na bõrõ ndraʼo, daʼõ zanganauʼõ yaʼia. 25 Hadia sa guna ba niha, na isõndra harenia fefu hadia ia zi so ba guli danõ, ba na yaʼia zi taya, na teʼala ia ba khõnia? 26 Ha niha sa zaila ba khõgu andre ba ba daroma ligu andrõ, daʼõ gõi zaila dania Nono Niha, na so ia, na so khõnia lakhõminia, awõ lakhõmi Nama, awõ lakhõmi malaʼika niʼamoniʼõ andrõ. (Mat. 10, 33. Mar. 8, 38). 27 Ba si ndruhundruhu niw̃aʼõgu khõmi: So õsa ba zi so ba daʼe, si lõ mangila faʼamate, irege no laʼila mbanua Lowalangi andrõ. (Mar. 9, 1). (A. 9, 28—36: Mat. 17, 1—9: Mar. 9, 2—9)

(Luka 9 : 18 – 27)

Famotokhi ba gahe[edit | edit source]