Jump to content

User talk:Mehramooz

Add topic
From Wikimedia Incubator
Latest comment: 5 years ago by Rachitrali in topic Some baklava for you!

Welcome to Wikimedia Incubator!

At the right there are some important links, and here are some tips and info:

If you have any questions, feel free to ask them on Incubator:Community Portal.

-- Welcoming Bot 02:14, 15 May 2014 (UTC)Reply

الفبای لری شمالی[edit source]

سلام،

  • حرف «ه» (U+0647) در کلمه به حالت‌های مقابل در می‌آید: «ه» «هـ» «ـهـ» و «ـه» که فقط در فارسی به کار می‌رود.
  • حرف « ھ » (U+06BE) فقط به حالت‌های مقابل در کلمه در می‌آید و فقط صدای h را می‌دهد: « ھـ » و « ـھـ »
  • حرف « ە » (U+06D5) فقط به حالت‌های مقابل در کلمه در می‌آید و فقط صدای e را می‌دهد: « ە » و « ـە »

در صفحه کلید:

  1. حرف «ه» (U+0647) که در جایگاه کلید I قرار دارد حذف شده است و به جای آن حرف « ھ » (U+06BE) اضافه شده است.
  2. حرف « ە » (U+06D5) نیز به همان صورت در جایگاه shift + U قرار دارد.

در امثال این متن:

اگر استفاده از «بییئنه» جایز است بهتر است حرف پایانی با « ە » (U+06D5) نوشته شود و سایر کسره‌های پایانی بدین صورت باشند. هنوز سرگردانی Mogoeilor در اینباره و حتی خود من نمایان است. ما بدین صورت در تنظیم ویکی‌پدیای لری شمالی بدلیل سردرگمی، عمل کرده‌ایم.

وجود توضیحات کامل دربارهٔ خط پیشنهادی لازم است.

--Mjbmr Talk 22:31, 11 June 2015 (UTC)Reply

یک ایراد در خط پیشنهادی[edit source]

سلام خط پیشنهادی برای ویکیپدیا لری شاید در نگاه اول برای ایجاد هویت مستقل خوب بنظر برسه ولی کاربردی نیست.

اگر قرار به رواج لری نوشتن باشدابتدا باید بصورت ساده نوشت و از همان خط رایج مملکت بدون اضافات استفاده کنیم تا مردم مشارکت کنند بعد میشود برای آینده ساخت خط فکر کرد.

نیاز ضروری ساخت خط نیست، علاقه مند کردن مردم نوشتن به لری است. شاید اگر به تعصب باشد من به زبان و نوشتار لری بسیار متعصب ام اما بعدا باید فکر ساخت خط بود.

نقطه های بالای لۊری شومالی بنظر توری شومالی بنظر می رسد. بهتر است بصورت لوری شمالی نوشته شود تا واضح باشد

--Luriye (talk) 17:55, 17 June 2015 (UTC)Reply

Some baklava for you![edit source]

Dear Gholam reza sb Please correct the templates, modules, categories and script errors and other technical issues in Wp/khw Khowar Wikipedia, thanks RAChitrali 07:19, 13 October 2018 (UTC)Reply