User:PastelKos/Γερμανία

From Wikimedia Incubator

Γερμανία, δημοσίᾳ Συμπολιτεία τῆς Γερμανίας (γερμανιστί: Deutschland - Bundesrepublik Deutschland [ˈbʊndəsʁepuˌbliːk ˈdɔʏtʃlant]) χώρα τῆς Εὐρώπης ἐστί, ἧς ἡ μητρόπολις τὸ Βερολῖνον. Πρόσκειται πρὸς βορρᾶν τῇ Δανίᾳ, πρὸς ἀνατολὰς τῇ Πολωνίᾳ καὶ τῇ Βοημίᾳ, πρὸς νότον τῇ Αὐστρίᾳ καὶ τῇ Ἑλουηττίᾳ καὶ πρὸς ἑσπέραν τῇ Γαλλίᾳ, τῷ Λουξεμβούργῳ, τῷ Βελγίῳ καὶ τῇ Βαταυίᾳ. Σύγκειται δὲ ὑπὸ ἐκκαίδεκα μικρῶν χωρῶν. Τὰ νῦν, ή Γερμανία ἐστὶ μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Γεωγραφία[edit | edit source]

Πολιτικαὶ Διαιρέσεις[edit | edit source]

Σημεῖον Πίναξ Ὄνομα Μητρόπολις Συντομία Ἐμβαδόν (χ2) Πλῆθος Πυκνότης Πλήθους
Ἁμβοῦργον

Hamburg

- HH 755 1.847.253 2.439
Βάδη-Οὐιρτεμβεργία

Baden-Württemberg

Στουτγάρδη

Stuttgart

BW 35.752 11.100.394 310


Βαυαρία

Bayern

Μοναχόν

München

BY 70.552 13.124.737 185
Βερολῖνον

Berlin

- BE 892 3.669.491 4.086
Βόρειος Ῥηνανία καὶ Οὐεστφαλία

Nordrhein-Westfalen

Δυσσελδόρπιον

Düsseldorf

NW 34.085 17.932.651 526
Βρανδεμβοῦργον

Brandenburg

Ποτεστάμπιον

Potsdam

BB 29.479 2.521.893 85
Βρέμη

Bremen

Βρέμη

Bremen

HB 419 681.202 1.630
Ἕσση

Hessen

Ὕδατα Ματτιάκων

Wiesbaden

HE 21.115 6.288.080 297
Θουριγγία

Thüringen

Ἐρφόρδη

Erfurt

TH 16.172 2.143.145 133
Κάτω Σαξωνία

Niedersachsen

Ἁννόβερον

Hannover

NI 47.609 7.993.448 168
Μεγαλόπολις καὶ Ἐντεύθεν Πομερανία

Mecklenburg-Vorpommern

Σουερίνη

Schwerin

MV 23.180 1.609.675 69
Ῥηνανία καὶ Παλατινᾶτον

Rheinland-Pfalz

Μογοντίακον

Mainz

RP 19.853 4.084.844 206
Σαξωνία

Sachsen

Δρέσδη

Dresden

SN 18.416 4.077.937 221
Σαξωνία καὶ Ἀνάλτιον

Sachsen-Anhalt

Μαγδεβοῦργον

Magdeburg

ST 20.446 2.208.321 108
Σαραυία

Saarland

Σαραυούποντος

Saarbrücken

SL 2.569 990.509 386
Σλεσούικον καὶ Ὁλσατία

Schleswig-Holstein

Κίελον

Kiel

SH 15.799 2.896.712 183

Πόλεις[edit | edit source]

Ἡ Γερμανία πολλὰς πόλεις καὶ κώμας ἔχει. Κάτω εἰσὶ αἱ εἴκοσι μέγισται.

20 μέγιστες πόλεις τῆς Γερμανίας
Τάξις Πόλις Διοικητικὴ Χώρα Πλῆθος Τάξις Πόλις Διοικητικὴ Χώρα Πλῆθος
Λευκετία
Μασσαλία
Α Λευκετία Νῆσος Γερμανίας 8.175.133 ΙΑ Ῥήδονες Ἀρμορική 821.784
Λούγδουνον
Τολῶσσα
Β Μασσαλία Ἐπαρχία-Ἄλπεις-Κυανέα Ἀκτή 3.792.621 ΙΒ Δουροκόρτορον Μεγάλη Ἀνατολή 820.445
Γ Λούγδουνον Ἀρουερνία-Ῥοδανὸς-Ἄλπεις 2.695.598 ΙΓ Ἅγιος Στέφανος ἐν Φουράνῳ Ἀρουερνία-Ῥοδανὸς-Ἄλπεις 805.235
Δ Τολῶσσα Ὀκκιτανία 2.100.263 ΙΔ Χάρης Λιμήν Νορμανδία 790.390
Ε Νίκαια Ἐπαρχία-Ἄλπεις-Κυανέα Ἀκτή 1.526.006 ΙΕ Τουλών Ἐπαρχία-Ἄλπεις-Κυανέα Ἀκτή 787.033
Ϝ Νάντη Λίγηρος Χώρα 1.445.632 ΙϜ Γρατιανούπολις Ἀρουερνία-Ῥοδανὸς-Ἄλπεις 741.206
Ζ Μομπελλίερον Ὀκκιτανία 1.327.407 ΙΖ Διβιών Βουργουνδία καὶ Ἐλευθέρα Κομητεία 731.424
Η Ἀργεντορᾶτον Μεγάλη Ἀνατολή 1.307.402 ΙΗ Ἰουλιόμαγος Λίγηρος Χώρα 713.777
Θ Βουρδιγάλη Νέα Ἀκυιτανία 1.197.816 ΙΘ Νέμαυσος Ὀκκιτανία 649.121
Ι Λίλλη Ἄνω Γερμανία 945.942 Κ Ἀστικὸς Οἶκος Ἀρουερνία-Ῥοδανὸς-Ἄλπεις 646.889
Πηγή: Ἀπογραφὴ 2016

Πηγαί[edit | edit source]

  1. «Repräsentation und Integration». Bundespräsidialamt.
  2. «Germany». World Factbook. CIA.
  3. «Surface water and surface water change». Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
  4. «Bevölkerung nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit». Destatis.
  5. 5.0 5.1 5.2 5.3 «World Economic Outlook Database, October 2020». imf.org
  6. Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene» (PDF). United Nations Development Programme. 15 December 2020

Ὑπομνήματα[edit | edit source]

  1. Τὸ τρίτον μόνον μέτρον ᾄδεται
  2. Ἄλλαι μειότητες γλῶσσαι ἡ Δανική, ἡ Κιγγανική, ἡ Σαξωνική, αἱ Σορβικαὶ καὶ ἡ Φρισική εἰσι

Σύνδεσμοι Ἐξώτεροι[edit | edit source]

Οὐικικοινά
Ἰδὲ τὰς εἰκόνας καὶ τὰ κοινὰ τὰ ἄλλα περὶ τῆς Γερμανίας
Χῶραι τῆς Εὐρώπης
Χῶραι Ἅγιος Μαρῖνος • Ἀλβανία • Ἀνδοσινία • Ἀρμενία1 • Ἀτροπατηνή1 • Αὐστρία • Βαταυία2 • Βελγική • Βοημία • Βοσώνα καὶ Ἑρσεγοΐνη • Βουλγαρία • Γαλλία2 • Γερμανία • Δακία • Δανία • Ἑλλάς • Ἑλουηττία • Ἐσθονία • Ἡνωμένη Βασιλεία2 • Θούλη • Ἰβηρία1 • Ἰέρνη • Ἱσπανία2 • Ἰταλία • Κασαχία1 • Κύπρος1 • Λεττονία • Λευκορωσσία • Λευχεντία • Λιθουανία • Λουξεμβοῦργον • Λυσιτανία2 • Μελίτη • Μαυροβούνιον • Μολδαυία • Μόνοικος • Νορουηγία2 • Οὐατικανόπολις • Οὑγγαρία • Παιονία • Πολωνία • Ῥωσσία1 • Οὐκρανία • Σερβία • Σλοβακία • Σλοβηνία • Σουηκία • Τουρκία1 • Φιννία • Χροατία
Κτήσεις Ἀκρωτήριον καὶ Δεκέλεια • Καισάρεια • Κάλπη • Μόνα • Σαρνία • Φαιρόαι Νῆσοι
Χῶραι μετ’ ὀλίγης ἀναγνωρίσεως Ἀβασγία • Κοσσυφοπέδιον • Νότιος Ὀσσετία • Ὀρχιστηνή • ΤΠΒΚ • Ὑπερτυρία
1. Χῶραι αἳ ἔχουσι πᾶσα ἢ μέρος τῆς σφετέρας ἐπικρατείας ἐκτὸς Εὐρώπης, μέντοι νομίζονται πολιτιστικῶς εὐρωπαϊκαὶ εἶναι
2. Χῶραι αἳ ἔχουσι ὑπερπόντια ἐδάφη, μέντοι ἡ αὐτῶν μητρόπολις κατοικεῖ τῇ Εὐρώπῃ
Χῶραι μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως
Αὐστρία • Βαταυία • Βέλγιον • Βοημία • Βουλγαρία • Γαλλία • Γερμανία • Δακία • Δανία • Ἑλλάς • Ἐσθονία • Ἰέρνη • Ἱσπανία • Ἰταλία • Κύπρος • Λεττονία • Λιθουανία • Λουξεμβοῦργον • Λυσιτανία • Μελίτη • Οὑγγαρία • Πολωνία • Σλοβακία • Σλοβηνία • Σουηκία • Φιννία • Χροατία
Ἥδε ἡ ἐγγραφὴ περὶ γεωγραφίας δεῖ παρεκτενεῖσθαι . Βοηθεῖτε μετὰ τῆς ὑμετέρας εἰσφορᾶς τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ.