Template:Wt/zgh/ⴳⵎⴳ ⴷ ⵉⵎⵙⵍⵉ/ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ

From Wikimedia Incubator
ⵜⴰ ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ Template:Wt/zgh/ⴳⵎⴳ ⴷ ⵉⵎⵙⵍⵉ.
ⴷⵉⴳⵙ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ, ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⵡⵉⴽⵉⵜⵏ.

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵔⵏⵓ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴰⵢⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵓⵙⵔⵓ ⴰⴳⵕⴹⴰⵏ ⴷ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ ⵉⵎⵙⵉⵙⵍⵉ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ (ⴳⵎⴳ) ⵉ ⵜⴽⵛⴰⵎⵉⵏ, ⴰⴽⴽ ⵖⴼ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⵉⵏⵉⵍⵉⵜⵉⵏ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴼⵍⴷⴷ.

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ[edit source]

{{Wt/zgh/ⴳⵎⴳ ⴷ ⵉⵎⵙⵍⵉ|1|2}}

ⵜⵉⵙⵖⴰⵍ[edit source]

1 ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⴼⴰⵢⵍⵓ, ⵣⵓⵏ ⴷ En-petrification.ogg
2 ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ IPA, ⴰⵎ ˌpetɹɪfɪˈkeɪʃən

ⴰⵎⴷⵢⴰ[edit source]

ⴰⴷ ⵏⴰⵔⴰ:  {{wt/zgh/ⴳⵎⴳ ⴷ ⵉⵎⵙⵍⵉ|En-petrification.ogg|ˌpetɹɪfɪˈkeɪʃən}}

ⴰⴷ ⵢⵓⵎⴰⵏ:    /ˌpetɹɪfɪˈkeɪʃən/

ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ[edit source]

ⵜⵉⵙⵖⴰⵍ 12 ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵉⴽⵜⵓⵔⵏⵜ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ.

ⵥⵕ ⴰⵡⴷ[edit source]