Jump to content

Wt/mnc/usiha

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | mnc
Wt > mnc > usiha

manju hergen -i araha fiyelen be, ubade tuwaki.


manju gisun[edit | edit source]

usiha

manju hergen[edit | edit source]

ᡠᠰᡳᡥᠠ

sekiyen[edit | edit source]

tunggūs mafari gisun -i *xosïkta[1] deri sirahangge.
jušen gisun -i *oʃï (jušen hergen: [2]) de daljingga.

mudan[edit | edit source]

gebsun[edit | edit source]

ᡠᠰᡳᡥᠠ (usiha)

1. suhe gisun be hūlaki.
dobori abka de sarafi emke emken -i elden bisirengge be, usiha (nikan gisun: ) sembi.[6]

jongkon[edit | edit source]

 1. José Andrés ALONSO DE LA FUENTE. Vowel Epenthesis in Orok ulisä 'meat'. Journal of the Center for Northern Humanities,6. 2013:p122 (12) (inggiri gisun)
  J.A.アロンソ・デ・ラ・フエンテ. ウイルタ語ulisä「肉」における母音添加. 北方人文研究,6. 2013:p122 (12)
  J.A.阿隆索·德拉富恩特. 鄂罗克语ulisä“肉”中的元音添加. 北方人文研究,6. 2013:第122页 (12)
  J.A.alonso de la fuyente. uilta gisun -i ulisä "yali" de nonggibuha da mudan. amargi niyalma šu sibkin,6. 2013:122 ci afaha (12)
 2. 金启孮. 女真文辞典. 文物出版社. 1983:第3页 (nikan gisun, jušen gisun)
  jin ci ts'ong. jušen hergen -i buleku bithe. šu jaka cubanše. 1983:3 ci afaha
 3. 穆晔骏. 巴拉语. 黑龙江省满语研究所. 1987:第6页 (nikan gisun)
  mu ye jiyūn. balan gisun. sahaliyan ula goloi manju gisun be sibkire ba. 1987:6 ci afaha
 4. 穆晔骏. 巴拉语. 黑龙江省满语研究所. 1987:第6页 (nikan gisun)
  mu ye jiyūn. balan gisun. sahaliyan ula goloi manju gisun be sibkire ba. 1987:6 ci afaha
 5. 穆晔骏. 巴拉语. 黑龙江省满语研究所. 1987:第6页 (nikan gisun)
  mu ye jiyūn. balan gisun. sahaliyan ula goloi manju gisun be sibkire ba. 1987:6 ci afaha
 6. 清高宗弘历. 御制增订清文鉴·卷一/天部/天文类/第二/星Ⅰ. 1771 (manju gisun)
  abkai wehiyehe hūwangdi. han -i araha nonggime toktobuha manju gisun -i buleku bithe, ujui debtelin, abkai šošohon, abkai hacin, jai, usiha. 1771