Wp/zgh/ⵜⵓⵚⵢⴰⵏⵉⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⵓⵚⵢⴰⵏⵉⵜ
ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵜⵓⵚⵢⴰⵏⵉⵜ

ⵜⵓⵚⵢⴰⵏⵉⵜⴰⵎⵏⵥⴰⵡ

ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵓⵕⵜ

ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵉⵜ ⵜⴰⵇⵇⴱⵓⵔⵜ

ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⴳⵔⴰⴼⵉⵜ

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⵉⵙⵙⴽⵜⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵖⴰⵍ

ⵥⵕ ⴰⵡⴷ

ⵉⵎⵏⵥⴰⵡⵏ
ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⴰⵏⵜⴰⵔⴽⵜⵉⴽⴰ ⵜⴰⵣⵉⵜ ⵓⵚⵟⵕⴰⵍⵢⴰ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ
ⵜⴰⴼⵔⵓⵕⴰⵣⵉⵜ ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵜⵓⵕⴰⵣⵉⵜ ⵜⵓⵚⵢⴰⵏⵉⵜ