Wp/zgh/ⵜⴰⴼⵔⵓⵕⴰⵣⵉⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⴰⴼⵔⵓⵕⴰⵣⵉⵜ

ⵜⴰⴼⵔⵓⵕⴰⵣⵉⵜⴰⵏⵉⴳⵎⵏⵥⴰⵡ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵜⴰⵣⵉⵜⵜⵓⵕⵓⴱⵜ.

ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵓⵕⵜ

ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵉⵜ ⵜⴰⵇⵇⴱⵓⵔⵜ

ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⴳⵔⴰⴼⵉⵜ

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ

ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⵉⵙⵙⴽⵜⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵖⴰⵍ

ⵥⵕ ⴰⵡⴷ

ⵉⵎⵏⵥⴰⵡⵏ
ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⴰⵏⵜⴰⵔⴽⵜⵉⴽⴰ ⵜⴰⵣⵉⵜ ⵓⵚⵟⵕⴰⵍⵢⴰ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ
ⵜⴰⴼⵔⵓⵕⴰⵣⵉⵜ ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵜⵓⵕⴰⵣⵉⵜ ⵜⵓⵚⵢⴰⵏⵉⵜ