Jump to content

Wp/zgh/ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ
ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ

ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴷ ⵢⵓⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵏⵥⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ 17,480,000 ⴽⵎ², ⵉⵣⴷⵖ ⴷⵉⴳⵙ 385,742,554 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴳ ⵜⵙⵏⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011.

ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵉⵣⵔⵉⵔⵉⴳ ⵏ ⴳⵔⵉⵏⵉⵜⵛ. ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵉ ⵜⵜ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵟⵍⴰⵙ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ, ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⵉⵎⵣⴳⵉ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ, ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰⵢⵉⵍⵍ ⴰⴽⴰⵔⴰⵢⵉⴱ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⴰⵎⴰ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵎⴰⴳⴳⴰⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵟⵍⴰⵙ ⴷ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⵉⵎⵣⴳⵉ, ⵙⵏⴳⵉⵔⵉⵏ ⵜⵜ ⴷ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⴰⵏⵜⵔⴰⴽⵜⵉⴽ.

ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ

ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ (ⴽⵎ²) ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ[1]
(ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ 2010)
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴳ ⴽⵎ² ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ
ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ 2 766 890 41 343 200 14.9 ⴱⵡⵉⵏⵓⵙ ⴰⵢⵔⵉⵙ
ⴱⵓⵍⵉⴼⵢⴰ 1 098 580 9 947 420 9.1 ⵍⴰ ⴱⴰⵣ[2]
ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ 8 514 877 201 103 330 23.6 ⴱⵔⴰⵣⵉⵍⵢⴰ
ⵛⵉⵍⵉ[3] 756 050 16 746 490 22.1 ⵙⴰⵏⵜⵢⴰⴳⵓ
ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ 1 138 910 44 205 290 38.8 ⴱⵓⴳⵓⵟⴰ
ⵉⴽⵡⴰⴷⵓⵔ 283 560 14 790 610 52.2 ⴽⵡⵉⵜⵓ
ⴳⵓⵢⴰⵏⴰ 214 970 748 490 3.5 ⵊⵓⵔⵊⵜⴰⵡⵏ
ⴱⴰⵔⴰⴳⵡⴰⵢ 406 750 6 375 830 15.7 ⴰⵙⵓⵏⵙⵢⵓⵏ
ⴱⵉⵔⵓ 1 285 220 29 907 000 23.3 ⵍⵉⵎⴰ
ⵙⵓⵔⵉⵏⴰⵎ 163 270 486 620 3.0 ⴱⴰⵔⴰⵎⴰⵔⵉⴱⵓ
ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ 176 220 3 510 390 19.9 ⵎⵓⵏⵜⵉⴼⵉⴷⵢⵓ
ⴼⵉⵏⵣⵡⵉⵍⵍⴰ 912 050 27 223 230 29.8 ⴽⴰⵔⴰⴽⴰⵙ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉⵡⵉⵏ

  1. cia.gov
  2. La Paz est la capitale administrative de la Bolivie ; Sucre la capitale constitutionnelle.
  3. En comprenant l'île de Pâques dans l'océan Pacifique, un territoire chilien souvent compté dans l'Océanie. Santiago est la capitale administrative du Chili; Valparaíso le siège de l'assemblée législative.