Jump to content

Wp/kum/Сулейманов Абдул-Вагьаб

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kum
Wp > kum > Сулейманов Абдул-Вагьаб

Абдул-Вагаб Бекбулатович Сулейманов — 1909-нчу йылда Яхсайда тувгъан. Яшлайын етима къалгъан, дос-къардашны кёмеги булан Абдулвагьап юртда, сонг Дербент шагьарда орта билим алгъан. Яш заманда къойчу, Уллу Ватан давну ортакъчысы, Язывчуланы союзуну председатели, журналист, Къумукъ театрны директору. Ону яратывчулугъунда тарихи агьвалатланы, янгы къурушну, давну ва игитликни, агьлю яшавну, патриотизм, гуманизм, къылыкъларда тарбиялавну темалары аслу ер тута.

А. Сулейманов яшлар учун да кёп къужурлу китаплар язгъан. Шаирни къысматы Къумукъ театр булан байлавлу болгъан. Ону драмалары во комедиялары къумукъ сагьнаны безендирген «Айбике», «Алекъай ва Телекъай», «Давда той».

А. Сулейманов «Унутулгъан теплер» (1969), «Мени ёлум» (1974), «Мени йырым» (1979), «Сайламлы йырлар» (1987) ва ш. б. китапланы автору.

А. Сулейманов Низамини «Лайла ва Мажнун», Навоини «Эскендерни барулары» деген поэмасын, Пушкинни, Лермонтовну, Шевченковну, Коста Хетагуровну, С. Стальскийни, Жамбулну, С. Рустамны ва ш. б. асарларын къумукъ тилге гёчюрген.


ОЬКТЕМЛИКНИ УЬЧ ШАРТЫ Къаршы болсам, очарланы кюйлейген Адамланы лакъырына тынглайман, Оьктемликни сангъа салмай сёйлейген Бирлерини ким экенин англайман. Олагъа мен байранъ этим чюеген Къаракъуш бар, сав дюнья Инг де къоччакъ уланлары Оьзю булан.