Jump to content

Wp/kum/Абдуллатип Абдулкъадыр Юсупну уланы

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kum
Wp > kum > Абдуллатип Абдулкъадыр Юсупну уланы

Абдуллатип Абдулкъадыр Юсупну уланы (1935 йылда Къочкъарны 6 тувгъан) — белгили алим, профессор, филология илмуланы доктору, таржумачы. Миллети къумукъ.

Яшав ёлу[edit | edit source]

1935-нчи йылда Анжикъалада таргъулу ишчи Юсупну агьлюсюнде тувгъан. Ол оьзюн Таргъу юртлуман деп гьисап этсе де, къазанышлылар ону ювукъ гёрелер. Неге тюгюл, ол Къазанышгъа кёп къуллукъ этген, бизин юртлу алимлени асарларыны уьстюнде къаныгъывлу кюйде ишлеген. «Темирболат Бийболатны шаирлик яратывчулугъу» деген мавдугъа гёре ишлеп, илмуланы кандидаты болду, сонг да Темирболатны «Бугъавну уьзген йыр» деген шиърусуна, Абусупиян Акъайны «Дагьир ва Зугьра» деген асарына, Наби Ханмурзаны «Тегенек чечек» деген ва башгъа асарлагъа баш сёзлер язгъан. 1994-нчю йыл Т. Бийболатовну яшавун ва яратывчулугъун уьйрене туруп кёп иш этди. Абдулкъадыр Юсупну уланы къазанышлы белгили адамланы атларын янгыдан арагъа чыгъарма гьаракат этгенлени бириси. 1980-нчи йылда ол филология илмуланы доктору деген алим атгъа ес болду. Русияны язывчуларыны Совет Бирлигини (Союзуну) аъзусу, Дагъыстанны илмуларыны ат къазангъан чалышывчусу. 1996-нчы йылда Русияны Табиат академиясыны аъзу-корреспонденти этилип сайланды. 1980-нчи йылдан берли А. Абдуллатип Дагъыстан Дагъыстан Пачалыкъ Университетде Дагъыстанны ва Гюнтувуш уьлкелени адабиятын уьйретеген кафедраны юрютювчу болуп ишлей. 1990-нчы йылны ноябрь айында ону гьаракаты булан юртну маданият Къаласында Темирболат Бийболатны йылдёнюм байрамы оьтгерилди. 1995-нчи йылда ол "Темиболат Бейбулат" китап чыгъаргъан.

Байланывлар[edit | edit source]

https://web.archive.org/web/20190410082956/http://kumukia.ru/person%3Fpid%3D105
http://imenakavkaza.ru/biographii/abdullatipov_abdulkadyr_yusupovich/