Wp/ii/ꆃꎭꆈꌠꊨꏦꏱꅉꍏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | iiWp > ii > ꆃꎭꆈꌠꊨꏦꏱꅉꍏ
Jump to navigation Jump to search
Huidong, Liangshan, Sichuan, China - panoramio (6).jpg

ꆃꎭꆈꌠꊨꏦꏱꅉꍏ, ꆹꍏꇩꏱꅉꑤꈓꂷꉬ,ꃄꅉꃅꊂꆹ60,261ꀻꃓꉻꆏꀋꇈꐥ,ꊻꂷ4,532,809ꑼꐥ。

ꐩꋊ[edit | edit source]

ꅉꇗ[edit | edit source]

ꃅꌗ[edit | edit source]

ꊻꂷꏓꌗꃷꁨꊫꌐ[edit | edit source]

ꎆꏣ[edit | edit source]

ꂘꑘ[edit | edit source]

ꏲꑘꏱꁕꁸ[edit | edit source]

ꃄꁱ
ꆃꎭꆈꌠꊨꏦꏱꅉꍏ.png
# ꊿꑫꊾꂓ ꉌꈲꉙ Hanyu Pinyin ꊿ (2004ꇴꎖ) ꃅꊂ (km²) ꊻꂷꌤꐨ (/km²)
1 ꀒꎂꏃ 西昌市 Xīchāng Shì 580 000 2 655 218
2 ꋂꂿꑤ 盐源县 Yányuán Xiàn 330 000 8 388 39
3 ꄓꍣꑤ 德昌县 Déchāng Xiàn 190 000 2 284 83
4 ꑌꄷꑤ 会理县 Huìlǐ Xiàn 440 000 4 527 97
5 ꉼꄏꑤ 会东县 Huìdōng Xiàn 370 000 3 227 115
6 ꆀꆆꑤ 宁南县 Níngnán Xiàn 180 000 1 667 108
7 ꁌꐭꑤ 普格县 Pǔgé Xiàn 140 000 1 905 73
8 ꀭꄮꑤ 布拖县 Bùtuō Xiàn 140 000 1 685 83
9 ꏁꇉꑤ 金阳县 Jīnyáng Xiàn 150 000 1 587 95
10 ꏪꐦꑤ 昭觉县 Zhāojué Xiàn 230 000 2 699 85
11 ꑝꅇꑤ 喜德县 Xǐdé Xiàn 150 000 2 206 68
12 ꍿꆈꑤ 冕宁县 Miǎnníng Xiàn 340 000 4 423 77
13 ꃺꄧꑤ 越西县 Yuèxī Xiàn 270 000 2 257 120
14 ꇤꇉꑤ 甘洛县 Gānluò Xiàn 190 000 2 156 88
15 ꂿꈬꑤ 美姑县 Měigū Xiàn 190 000 2 573 74
16 ꃀꁧꑤ 雷波县 Léibō Xiàn 240 000 2 932 82
ꏱꅉꑤ
17 ꃆꆹꀒꋤꊨꏦꏱꅉꑤ
木里藏族自治县 Mùlǐ Zàngzú Zìzhìxiàn 130 000 13 252 10

ꁱꀕ[edit | edit source]

ꎞꎭ[edit | edit source]

ꋦꈭ[edit | edit source]

ꉜꉚꉜꀘ[edit | edit source]

ꋓꉪꁨꄉ[edit | edit source]

ꉜꎖ[edit | edit source]

ꀒꁨꋍꁘꃅꉜꀘ[edit | edit source]

ꉇꉻꐯꊛ[edit | edit source]