Wp/cop/ⲁϣⲛⲓⲱⲓⲧ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | copWp > cop > ⲁϣⲛⲓⲱⲓⲧ
Jump to navigation Jump to search
ⲡⲓⲕⲱ ⲛ̀ⲁϣⲛⲓⲱⲓⲧ Ϧⲉⲛ ⲁⲡⲥⲟⲩ

ⲁϣⲛⲓⲱⲓⲧ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩⲛ ⲥⲁⲧϩⲏ ⲛ̀ⲧⲓⲟⲩ ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲡⲉϥϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ϩⲱⲥ ⲁⲙⲉⲛϩⲱⲧⲡ ⲡⲓⲙⲁϩⲇ̅ ⲟⲩⲟⲩⲣⲟ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲁϩⲙⲉⲧϣⲙⲏⲛ ⲙ̀ⲫⲱⲣ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ⲉ17 ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩ Ϧⲉⲛ ⲁⲣⲏⲟⲩ 1336 ⲓⲉ 1334 ⲥⲁⲧϩⲏ ⲙ̀ⲡϭⲟⲓⲥ. ⲛⲑⲟϥ ⲛ̀ⲥⲟⲩⲏⲛ ⲉⲡⲓⲭⲱ ⲙ̀ⲡⲓϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉϫⲓⲛⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲛ̀ϫⲓⲛⲟⲩⲱϣⲧ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲁⲩⲉⲣⲙⲏϯ ⲉϫⲉⲛ ⲓⲱⲓⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲡⲓⲣⲁⲛ ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϫⲓⲛⲟⲩⲱϣⲧ ⲓⲉ ⲣⲱ ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲛⲟⲩϯ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ.

ⲡⲓϫⲓⲛⲟⲛⲧⲁⲃⲧⲉⲃ ⲁⲩϭⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟ ⲛⲉϥⲕⲱ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲑⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲱⲣϥ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲓⲥϦⲓ ⲛ̀ϫⲓϫ ⲛ̀ⲛⲓⲟⲩⲣⲟ.[1] ⲁⲩⲧⲁⲥⲑⲟ ⲡⲓϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲫⲱⲣ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣϩⲓⲫⲁϩⲟⲩ ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲡⲓⲣⲁⲛ "ⲡⲓϫⲁϫⲓ".[2]

ⲁϥⲥⲟⲣⲉⲙ ⲛ̀ϯⲥⲧⲟⲣⲓⲁ ϣⲁ 19 ⲙ̀ⲙⲉⲧϣⲁ ⲛⲑⲛⲁⲩ ⲁⲩϫⲓⲙⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲙⲁ ⲛ̀ϯⲁϣⲓⲱⲓⲧ, ϯⲃⲁⲕⲓ ⲉⲧⲁϥⲕⲱⲧ ϩⲱⲥ ϯϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲁⲩⲉⲣⲏⲧ ⲉⲓⲱⲓⲧ.

ϩⲁⲛϫⲱⲙ ⲛ̀ⲥⲁϧ[edit]

  1. Lise Manniche, Akhenaten Colossi of Karnak (Cairo 6G: American University in Cairo Press, 2000), ix.
  2. Trigger, B.G, Kemp, B.G, O'Conner, D and Lloyd, A.B (2001). Ancient Egypt, A Social History. Cambridge: Cambridge University Press. ⲛⲥⲉⲗⲓⲥ 186-187