Jump to content

Wn/vi/Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | vi
Wn > vi > Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII


Trong các ngày từ 21 tháng 1 đến 28 tháng 1 năm 2016 ở w:vi:Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam Hà Nội, Việt Nam diễn ra Đại hội w:vi:Đảng Cộng sản Việt Nam..[1][2]. Đây là Đại hội Đảng lần thứ XII của Đảng cầm quyền này tại Việt Nam.

Số lượng[edit | edit source]

Có 1.510 đại biểu đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên tham dự

Nội dung[edit | edit source]

Tại Đại hội này, Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức đánh giá kết quả lãnh đạo và phát triển đất nước sau 30 năm w:vi:đổi mới, quá trình thực hiện nghị quyết Đại hội XI (2011–2015) và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước trong giai đoạn 2016-2020. Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Diễn biến trước Đại hội[edit | edit source]

Đại hội đại biểu các cấp[edit | edit source]

Theo Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị, các tỉnh, thành phố và tổ chức Đảng trực thuộc trung ương phải hoàn thành tổ chức đại hội các cấp, bầu ra ban chấp hành đảng ủy khóa mới và Bí thư Đảng ủy các cấp. Đại hội cấp cơ sở đồng thời đề cử đại biểu tham dự Đại hội của cơ sở Đảng trên một cấp, theo trình tự từ thấp lên cao. Về trình tự thời gian, Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở bắt đầu từ tháng 4 năm 2015, cấp trên cơ sở hoàn thành vào tháng 8 năm 2015, cấp tỉnh và tương đương hoàn thành trong tháng 10 năm 2015.[1]

Nguồn dẫn[edit | edit source]

{{Infobox historical event

 |Event_Name   = Đại hội Đại biểu Toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam XII
 |Image_Name   = 
 |Imagesize   = 280px
 |Image_Alt   = 
 |Image_Caption = 
 |Thumb_Time   = 
 |Participants  = 1510 đại biểu
 |Location    = Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Việt Nam
 |Date      = 20–28/1/2016 (9 ngày)
 |Result     = Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII 
 |URL      = https://web.archive.org/web/20170720155738/http://daihoi12.dangcongsan.vn/
 1. 1.0 1.1 Template:Chú thích web
 2. Template:Chú thích web