Wn/ne

From Wikimedia Incubator
< WnWn > ne
Jump to: navigation, search

New Bitmap Image in nepal

'नेपाली विकीन्यूजमा स्वागत छ ।''''
[[१]]


यो पेज शुरु अवस्थामा छ र यसलाई अझ सुन्दर बनाउनका लागी तपाइको अावश्यकता छ । यसमा सबैले सहयोग गरिदिनु होला । नेपाली विकीन्यूजमा स्वागत गर्दछौ ।