Jump to content

Wn/nan/Thâu-ia̍h

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | nan
Wn > nan > Thâu-ia̍h

Hoan-gêng kong-lîm Bân-lâm-gú

WIKINEWS
Chū-iû ê sin-bûn lōe-iông, ta̍k-ke lóng sī sin-bûn kì-chiá!

pài-gō·, 2024-nî 6-goe̍h 21-hō, 05:06.

Chit-má ū 40 phiⁿ sin-bûn.Choân-kiû chhiau-kòe 3000 bān lâng jiám-tio̍h sin-koan-hì-iām

Sin-koan-hì-iām sè-kài e̍k-chêng koh-chài chhèng-koân, kin-kì Lō͘-thàu-siā thóng-kè, kàu 2020 nî 9 goe̍h 20 ji̍t ûi-chí, choân-kiû khak-tēng tit-tio̍h sin-koan-hì-iām ê jîn-sò͘ í-keng chhiau-kòe 3000 bān, sí-bông pēⁿ-lē ta̍t-tio̍h 94 bān lâng. Kî-tiong, Bí-kok sǹg-sī e̍k-chêng e̍k-chêng siōng giâm-tiōng ê kok-ka, sui-jiân jîn-kháu chiàm choân sè-kài chóng-gia̍h kan-na 4%, pēⁿ-lē sò͘ khiok-sī chiàm choân-kiû 20%; khak-chín pēⁿ-lē ū 666 bān 4021 lē, sí-bông pēⁿ-lē 19 bān 7447 lē, lióng-chiá lóng-sī sè-kài tē-it koân, lēng-gōa koh-ū 55 bān ê gín-á-lâng tio̍h-pēⁿ.
→ Choân-bûn


Bú-kài-pà bô chèng-siông pàng-chúi chō-sêng sì lâng sí-bông

Káu-goe̍h cha̍p-saⁿ thàu-chá 4 tiám 12 hun, 5 tiám 8 hun, Tâi-oân lâm-tâu-koān Jîn-ài-hiong Bú-kài-tōa-pà tē-la̍k hō ê tiān-tōng chúi-cha̍h nn̄g kái bô-chèng-siông khui--khui, sûi chō-sêng Li̍k-chhe-khe khe-tiùⁿ, kā tī-leh khe-po͘ lō͘-iâⁿ ê sèⁿ Lô͘ kap sèⁿ Lōa ê nn̄g ke-kháu-á, lóng-chóng gō͘ ê lâng lâu-khì, kî-tiong sèⁿ lōa ê cha-po͘-lâng ka-kī peh khí-lâi hōaⁿ-téng, kan-na siū-tio̍h khin-siong, cha̍p-saⁿ hō chiap-sòa chhōe-tio̍h saⁿ ê siū-lān-chiá, siōng-bóe chi̍t ê sit-chong ê Lô͘ sìⁿ cha-po͘-lâng mah tī cha̍p-sì chái-khí 8 tiám 34 分 tī lî an-iâⁿ-chhù 11 kong-lí hn̄g ê-só͘-chāi hō͘ khang-khîn ti̍t-seng-ki chhōe-tio̍h.
→ Choân-bûn


Lô Sió-hûn in-ūi sit-giân chhéng-sî Kim-cheng-chióng phêng-úi

Kin-nî ê Kóng-pò Kim-cheng-chióng tī 8 goe̍h 19 ji̍t kong-pò͘ ji̍p-ûi miâ-toaⁿ. Tiàm kì-chiá-hōe hiān-tiûⁿ, phêng-sím-thoân ê chú-jīm úi-oân Lô Sió-hûn kóng-tio̍h Châi-thoân-hoat-jîn Goân-chū-bîn-cho̍k Bûn-hòa Sū-gia̍p Ki-kim-hōe chiat-bo̍k "Goân siaⁿ thàm-soh" ê sî-chūn, hoat-chhut "háu háu háu" koài-siaⁿ, koh kā tâi-hā ê goân-chū-bîn mn̄g-kóng, "Eh, lín sī-m̄-sī èng-kai án-ne kiò--ah!", chit-khoán tōng-chok kah giân-gí mō͘-hoān-tio̍h goân-chū-bîn ê cho̍k-kûn, ín-hoat chéng-cho̍k kî-sī ê cheng-gī. Lô Sió-hûn seng thàu-kòe Bûn-hoa-pō͘ ê lâng tī bīn-chheh hōe-sit-lé, cha-hng (peh goe̍h jia̍p-chhit) koh chhéng-sî phêng-sím úi-oân ê chit-bū, soan-pò thè-chhut phêng-sím-thoân. Bûn-hoa-pō͘ hoat siaⁿ-bêng piáu-sī, Lô Sió-hûn tam-jīm phêng-sím sī chin chīn-sim koh chin choan-gia̍p, chiam-tùi kóng-pò Kim-cheng-chióng ji̍p-ûi kì-chiá-hōe chit-kiāⁿ tāi-chì, i í-keng thàu-kòe iáⁿ-sī kio̍k piáu-ta̍t khiam-ì, pēng-chhiáⁿ í-keng chhéng-sî thè-chhut phêng-sím-thoân.
→ Choân-bûn


Sióng-sin siau-sit

Chhiáⁿ tiông-sin chéng-lí pún ia̍h lâi hián-sī sióng-sin siau-sit. Lí nā hoat-hiān pò-tō ū jīm-hô būn-tê, chhiáⁿ tàu siu-kái ia̍h-sī tī sin-bûn thó-lūn-ia̍h tiong thê-chhut lí ê kiàn-kái.

6 goe̍h 21 ji̍t


Tóng-àn koán:
2024 nî 4 goe̍h - 2024 nî 5 goe̍h - 2024 nî 6 goe̍h

Khai-sí siá sin-bûn

Wikinews sī iû múi-chi̍t ūi tho̍k-chiá só͘ choān-siá ê, mā pau-koah ——


Choān-siá sin-bûn chìn-chêng, chhiáⁿ chù-ì ē-kha kúi-hāng tāi-chì:

  1. Chhiáⁿ kiám-cha sin-bûn lia̍t-toaⁿ, khak-jīn lí ê sin-bûn iáu bô-lâng siá-kòe.
  2. Nā lí-sī tē chi̍t-pái choān-siá, chhiáⁿ chham-oa̍t Tâu-kó kiàn-gī.
  3. Nā su-iàu chhek chhì ia̍h bīn,Chhiáⁿ sú-iōng Sua-a̍p iah-sī chhi̍h "seng khòaⁿ-māi" (hián-sī ī-lám) lâi kiám-cha.

Goân-chhòng pò-tō


Ē-kha sī chòe-kīn tī Wikinews hoat-pò͘ ê Goân-chhòng pò-tō ia̍h-sī to̍k-ka choan-hóng


Hē-lia̍t pò-tōHē-lia̍t pò-tō
Ē-kha sī chòe-kīn hoan-sin ê hē-lia̍t choan-tôe pò-tō.


Koan-î Wikinews

Gún sī chi̍t-chūn siūⁿ-beh thê-kiong khó-khò, kong-chèng sin-bûn ê chì-goān-chiá.
Kàu bo̍k-chiân ûi-chí, gún í-keng hoat-pò͘ 40 phiⁿ sin-bûn-kó ah.
Chia só͘-ū ê sin-bûn lōe-iông lóng-sī chhut-chū chū-iû hú-khó. Chiū-án-ne,Goán ê sin-bûn lōe-iông ē-sái hō͘ lâng chū-iû tiông-sin hoat-pò͘ kap sú-iōng, gún mā hi-bāng tùi choân-kiû sò͘-ūi chu-sìn kiōng hióng chò-chhut kòng-hiàn.
Wikinews sú-iōng tiong-sèng ê koan-tiám pò-tō sin-bûn.
Wikinews su-iàu lí lâi tàu-sann-kāng! Lán su-iàu sè-kài kok-tē ê ha̍p-tsok pò-tō sè-kài ta̍k-ê pinn-á-kak ê sî-sū.
Ká-sú lí siūⁿ-beh choān-siá, hoat-pò͘ iah-sī pian-chi̍p sin-bûn-kó, chhiáⁿ chham-ua̍t pian-chi̍p pō͘ pēng-chhiáⁿ chim-chiok oa̍t-tho̍k Wikinews ji̍p-mn̂g.
創用CC協議
創用CC---姓名標示標誌

姊妹計劃

Pū-nn̄g-tiûⁿ kî-thaⁿ gí-giân ê Ûi-ki sin-bûn
Аҧсшәа (9) • azərbaycanca (45) • تۆرکجه (50) • беларуская (6) • বাংলা (479) • Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ (357) • کوردی (سۆرانی) (9) • Pó-sing-gṳ̂ / 莆仙語 (2) • Cymraeg (13) • Zazaki (252) • eesti (34) • euskara (15) • Gàidhlig (1) • हिन्दी (105) • hrvatski (14) • magyar (24) • Bahasa Indonesia (230) • Jawa (32) • ქართული (477) • کھوار (59) • lietuvių (76) • 文言 (0) • Basa Kupang (26) • Bahasa Melayu (387) • مَزِروني (32) • Bân-lâm-gú / 閩南語 (40) • नेपाली (48) • Nawat (155) • sicilianu (179) • සිංහල (81) • Slovenčina (12) • سرائیکی (44) • тоҷикӣ (175) • ไทย (175) • Tagalog (75) • Talışi (1) • татарча/tatarça (2) • اردو (4,149) • vèneto (2) • Tiếng Việt (113) • isiXhosa (3) • 粵語 (31)